Jak na SPF UPOL?

Jak na SPF UPOL?

Jaký percentil je potřeba na UPOL

U všech programů v kombinaci bylo pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky třeba získat percentil ve výši minimálně 40. K navržení na přijetí musí mít uchazeči úspěšně ohodnoceny oba programy v kombinaci.
Archiv

Jak se pripravit na TSP UPOL

Pokud chcete, aby příprava byla co nejefektivnější, držte se těchto rad:řešení ve vlnách, přeskakováníhlídání času.zvážit tipovánípráce se zadáním, zejména jeho důkladné čtení, vpisky, podtrhávání, značenípozornost a maximální soustředění až do konce testu.nepropadat panice.
Archiv

Jak se dostat na psychologii UPOL

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

V prvním kole uchazeč absolvuje test předpokladů ke studiu SPF a písemný test z psychologie PPC. Písemný test SPF je základem přijímací zkoušky pro všechny bakalářské studijní programy na FF UP. Test trvá maximálně 50 minut a má 50 otázek s možnostmi odpovědí a, b, c, d, e.
Archiv

Jak se zapsat do předmětů UPOL

po 3-4 dnech od data zápisu do studia si student vyhledá své portál ID.pozorně si přečte nápovědu.zaloguje se a zapíše si doporučené předměty.na zimní semestr všechny doporučené A předměty doplní předměty typu B, případně C tak, aby celkový součet kreditů činil cca 30.

Jak se počítá percentil Scio

Percentil u určitého skóre vyjadřuje v procentech podíl počtu účastníků, kteří dosáhli menšího skóre, navýšeného o polovinu počtu těch, kdo dosáhli stejného skóre, vůči počtu všech účastníků testu.

Kdy budou výsledky Prijimacek 2023 UPOL

Výsledky bakalářského studijního programu Tělesná výchova pro vzdělávání – maior – v kombinaci se sdruženým studijním programem realizovaným na Pedagogické fakultě budou zveřejněny zároveň s uvolněním výsledků na Pedagogické fakultě, předpokládaný termín je 15. 06. 2023.

Jak dlouho se píše TSP

V testu budete odpovídat na 60 otázek v šesti subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce.

Jak vyzrát na TSP

Abyste uspěli, musíte v zásadě udělat tyto tři věci:Pořádně si přečtěte parametry TSP (asi tři minuty čtení)Projděte si e-kurz: Jak řešit úlohy TSP (asi tři hodiny čtení a řešení)Procvičte se na minulých verzích TSP (hodněkrát a různé varianty, dejte tomu pár dní)

Jaký percentil je potřeba na psychologii

Nejnižší percentil, který zajistil uchazeči přijetí, byl 149 (součet percentilů z testu z Obecných studijních předpokladů a Základů společenských věd. Nejnižší potřebný percentil se však liší v závislosti na té které kombinaci oborů – v kombinaci se žurnalistikou je to již 173 a v jednooborové psychologii dokonce 177.

Co musí mít psycholog

Psychologem se člověk stává vystudováním psychologie, stejně jako se stává medik lékařem nebo student pedagogické fakulty učitelem. Přesnější je možná vystihnout, jak se stát dobrým psychologem – vedle přijatelné úrovně intelektu je nutné být trpělivý, empatický, citlivý a zároveň asertivní a morální.

Jak si ve Stagu zapsat předměty

rok, registruje si předměty na rozvrhové aktivity, hlásí se na termíny zkoušek / zápočtů. Pro studenty je přístupný webový portál na adrese http://stag.uhk.cz. Pro práci s tímto systémem je třeba používat prohlížeče MOZILLA FIREFOX / GOOGLE CHROME / OPERA / MICROSOFT EDGE.

Jak ukončit studium na UPOL

V případě, že se rozhodneš své studium ukončit, ať už z jakýchkoli důvodů, je dobré vědět, že tak neučiníš jen tím, že přestaneš chodit na přednášky, ale musíš podat na studijní oddělení své fakulty tzv. Prohlášení o zanechání studia, které najdeš na Portálu UP v sekci Elektronické formuláře (ELF).

Jak se hodnotí OSP

Výsledek se u testů OSP (stejně jako i u všech ostatních Scio testů) udává pomocí percentilu. Percentil udává, kolik procent uchazečů mělo stejný nebo nižší bodový výsledek než vy. Nejlepší uchazeč tak bude mít percentil 100 a nejhorší 0. Průměrný uchazeč (percentil 50) by měl u testu získat asi polovinu bodů.

Jak se Boduji Scio testy

Na základě vašich dobrých a špatných odpovědí se určí vaše skóre. (Za správnou odpověď se přičítá 1 bod, za chybnou se odečítá část bodu.)

Kdy jsou prijimacky na UPOL

Písemné přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy se uskuteční ve dnech 3. – 4. června 2023, náhradní termín je stanoven na 6. června.

Jak se odvolat UPOL

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat. Odvolání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor. Děkan může sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě předá odvolání k rozhodnutí rektorovi.

Jak budou vypadat TSP 2023

Test se skládá v elektronické podobě na tabletu, ale dostaneš k němu i papír na pomocné výpočty nebo poznámky. Tvůrci nových TSP mají asi rádi číslo 3, protože právě tolik dimenzí bude test nově mít. Test má odhalit tvoje numericko-analytické myšlení, kritické myšlení a uvažování v angličtině.

Jak dlouho trvají testy TSP

Šest subtestů, 60 otázek, 100 minut

V testu budete odpovídat na 60 otázek v šesti subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce.

Co můžu delat kdyz Vystuduju psychologii

Když se řekne psycholog, většině lidí naskočí, že to je nějaký poradce nebo terapeut. V těchto sférách skutečně pracuje nejvíc psychologů, ale jsou taky přednášející, kteří praxi nikdy nedělali, výzkumníci, kteří jsou dobří v pozorování a statistice, lidé v marketingu se silným obchodním cítěním atd.

Jaké vlastnosti by měl mít psycholog

Dle Matouška je vhodné, aby poradenský psycholog disponoval zdatností a inteligencí (sociální a emoční), a projevoval celoživotní zájem rozšiřovat své znalosti. Dále by měl být schopen projevit svou náklonnost ke klientovi, umět s klienty jednat a také mít vytvořenou odbornou pověst.

Jak těžké je studovat psychologii

Studium psychologie není náročné.

Tím je myšleno, že komu se pak už nechce učit, projde. Kdo to myslí vážně, dá mu to hodně práce, jako všude jinde. Úroveň výuky psychologie velmi kolísá předmět od předmětu. Přece jen v tomto oboru jsou velkým plusem profesní a osobní zkušenosti.

Jakou skolu má psycholog

Psycholog je označení pro absolventa akreditovaného pětiletého magisterského oboru psychologie (případně tříletého bakalářského a dvouletého navazujícího magisterského studia).

Jak se přihlásit do Stag

Přihlášení (L001)

Vítáme vás v informačním systému IS/STAG UP. Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno a heslo jako do Portálu UP. V případě problémů s přihlášením, prosím, použijte stejné heslo jako k elektronické poště nebo si heslo změňte v Portálu UP v záložce Upravit můj profil.

Jak si zapsat předmět z jiné fakulty UHK

Cesta je jednoduchá, protože Sylaby se opět nachází v ISITu, kde jsou uvedeny všechny informace o předmětech. Konkrétní cesta je: ISIT – Studium – Předměty – Sylaby. Zde je možno si zadat buď konkrétní zkratku předmětu, nebo název, který není nutné zadávat celý.

Jak ziskat potvrzeni o studiu UPOL

Jak vyřídit potvrzení Pro získání Potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož mají všichni studenti přístup. Potvrzení o studiu najdeš pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.