Jak na Hurdiskovy strop?

Jak na Hurdiskovy strop?

Jak opravit strop z Hurdisek

Jak opravit popraskaný hurdiskový strop

V případě, že se daná deska drolí, měli byste zasaženou část celou odřezat, staticky zajistit a zakrýt omítkou, příp. stropním podhledem. Při více poškozených hurdis deskách je vhodné poškozené desky vyměnit, což znamená rozebrat strop a provést konstrukci technicky správně.
Archiv

Jak pokládat hurdisky

Hurdisky se ukládají na spodní pásnice ocelových válcovaných I nosníků do maltového lože z vápno cementové malty tl. 5- 10 mm. Šířka uložení na nosníky nesmí být menší než 30 mm.
Archiv

Co je to Hurdis

Ve stavebnictví jsou hurdisy (hovorově hurdisky) keramické duté tvarovky určené pro montáž stropu. Vyrábějí se v typizovaných rozměrech 1200 (1100) × 250 × 80 mm, můžou mít buď svislé nebo šikmé čelo, k těmto se dodávají ještě dva šikmé, keramické klíny, které se vloží na spodní ramena profilů I proti sobě.

Co bylo příčinou poruch keramických vložek Hurdis ve stropních konstrukcích

Nerespektování nevratných objemových změn střepu cihelných konstrukčních prvků při konstrukci stropu bylo označeno za hlavní příčinu většiny havárií stropů.

Jak zpevnit strop

Jednodušší, avšak méně vzhlednou variantou je zasazení železné traverzy do kapes v nosných stěnách. Traverza strop zpevní zespodu a zabrání jeho dalšímu prověšování. Pokud je ale takto opravený strop v některé pohledové části domu, většinou budeme muset ještě řešit design.

Jak renovovat strop

Povrch stropu lze vyrovnat např. nanesením omítky, polystyrenových stropních kazet nebo pomocí sádrokartonových desek. Omítka – Vyrovnání stropu omítnutím patří mezi tradiční metodu, která však bude pro netrénovaného kutila malým oříškem. Doporučujeme nejprve trénovat na menší ploše.

Jak zateplit hurdisky

Je nutno použít tepelnou izolaci dobře paropropustnou a skladbu stropu shora difúzně neuzavírat. Proto není vhodný například polystyrén v deskách. Vhodné jsou rohože nebo desky z minerální nebo skelné vaty nebo i kamenné vlny (např. Rockwool), které mají i dobré požární vlastnosti.

Jak nahodit strop

Při omítání stropů nahazujeme nejprve první tenkou vrstvu, do které přidáme více cementu a nebo sádru. Až na tuto ztvrdlou vrstvu nahazujeme jádrovou omítku o síle cca 1 cm.

Jak kotvit polystyrén do stropu

Pomocí vrutů a podložek připevníme polystyrenové desky až do prken pod omítkou. Polystyren založíme tak, aby se nám spoje polystyrenu nikde nekryly se spoji stropních kazet. To znamená, že si nejdříve rozměříme strop pro založení stropních kazet a spoje polystyrenu založíme alespoň o 10 cm mimo spoje kazet.

Jaké hmoždinky do Hurdisek

pro kotvení do hurdisek jsou vhodné sklopné kovové hmoždinky typu AM. Jsou s různým zakončením (šroub, svorník, oko, hák). Můžete tedy váš rošt zavěsit nebo přímo připevnit ke stropu.

Jak dlouho nechat schnout štuk

Po zaschnutí štuku se můžete pustit do malování

Na rozdíl od jádrové omítky štuk schne a zraje velmi rychle. Do výmalby stropů i stěn se tak můžete zpravidla pustit už po 24 hodinách od štukování.

Jak penetrovat strop

Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu, povrchu a penetrace by během aplikace a schnutí neměla klesnout pod + 4 ° C a vystoupit nad 30 ° C. Můžete jej nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Předepsané je ředění 1:19, ale účinný je při vyšším ředění, tak z 1 litru natřením více než 200 m2 plochy.

Jaký polystyren na strop

vhodný polystyren pro zateplení stropu nese označení EPS 100Z nebo S, pro nejlepší výsledky je vhodný šedý polystyren o tloušťce minimálně 200 milimetrů, je vhodné volit izolaci ve dvou vrstvách, kdy se druhou překryjí spáry spodní vrstvy, vzhledem k pevnosti materiálu je možné plochu využívat jako pochozí.

Jak vyvrtat díru do stropu

U betonových stěn a stropů se používá pneumatické vrtací kladivo s vhodným příklepovým vrtákem. Díky pokročilé technologii akumulátorů se tato vrtací kladiva používají také s akumulačním pohonem – například pro bezkabelové použití v zahradě. Pozor: Prázdný kelímek od jogurtu zachytí vrtnou drť při vrtání do stropu.

Jak kotvit do stropu

Ke kotvení do zdi či stropu používají profíci kombinaci ocelových závěsných prvků s chemickou maltou, kdy hovoříme o takzvaném chemickém kotvení. Nejlepší způsob upevnění ocelové spojovací techniky do zdiva je právě chemické kotvení. Nenamáhá zeď rozpěrnými silami, nepodléhá času ani vlhku.

Jakou penetrací na štuk

Hloubková penetrace zpevní savé podklady

Při štukování nepodceňujte význam hloubkové penetrace, která má za úkol zpevnit podklad a sjednotit jeho savost. Na podklad ji nanášejte pomocí válečku nebo štětky. Penetrace je důležitá před štukováním starých i nových stěn s jádrovou omítkou.

Jak vyhladit štuk

Jakmile začne štuk na některých místech schnout a světlat, rozmyjte ho. Molitanový filc na hladítku namočte ve vodě a hlaďte s ním povrch stěny ve velkých kruzích. Tlačte méně na měkký a trochu více na tvrdší štuk, ale opatrně, ať si některá místa nevymyjete příliš.

Jak vymalovat strop bez šmouh

Začínejte zásadně stropem. Pokud se nechcete klátit na štaflích, můžete si ulehčit práci teleskopickou tyčí, kterou nasadíte na váleček. Barvu nanášejte v pruzích směrem od okna, tak se totiž vyvarujete šmouh.

Jakou barvou vymalovat strop

Jakou barvou vymalovat strop

Pokud chcete místnost opticky zvětšit a provzdušnit, použijte světlou barvu. Naopak tmavé barvy strop opticky sníží a pokoj bude působit útulnější. Rozhodně nemusíte zůstat jen u bílé. Ze světlých barev jsou krásné neutrální odstíny jako je starorůžová či béžová.

Jak upevnit izolaci na strop

Abyste zároveň dosáhli určité zvukové izolace, musí být strop zavěšen. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použít nastavitelné kovové závěsy, které přišroubujete na jednotlivé dřevěné trámy a na ně pak připevníte stropní desky. Vytvořenou dutinu vyplníte izolačním materiálem.

Jak silnou izolaci na strop

„Ideální tloušťka tepelné izolace pro zateplení stropu v domě je 200–240 mm v závislosti na typu a kvalitě izolačního materiálu. “ Promyšlená izolace podlahy a stropu tvoří nedílnou součást domu. Neměla by se v projektu zanedbat, neboť pozdější oprava izolací těchto prostor není jednoduchá.

Jak vyvrtat díru do betonu

Do betonu, plné cihly, kamene, železobetonu budete vrtat s příklepem pomocí dvoubřitých vrtáků SDS-plus. Do železobetonu použijete pro změnu čtyřbřité vrtáky SDS-max. Pro vrtání do betonu se hodí tzv. tvrdokovové vrtáky (označované také jako vidiové), které mají v hrotu vložené destičky slinutého karbidu.

Jaké hmoždinky do stropu

Velký část stropů je vystavěna z betonových překladů, proto nejspíš použijete nylonovou rozpěrnou hmoždinku SX nebo nylonovou hmoždinku S. Oba tyto typy hmoždinek mají množství výhod a jsou vhodné nejen do betonu, ale i pro přírodní kámen s hutnou strukturou, plné cihly i plné vápenopískové.

Jak Pridelat Hak do stropu

Chemická kotva

síťku a chemickou kotvu. Síťka se podobá hmoždince a vyrábí se v plastovém nebo kovovém provedení. Chemickou kotvu pak aplikujete do předem vyvrtané díry, kam zároveň zastrčíte síťku. Do suchých a teplých interiérů zvolte chemickou kotvu na bázi polyesteru.

Jak brousit štuk

Používáme k němu malířské špachtle, navlhčená filcová hladítka nebo houbičky. Pokud máme nové filcové hladítko, namočíme je do vody a někde stranou zkusíme několik tahů, takzvaně vlákna obrousíme, aby se neuvolňovala při filcování a nezůstávala v barvě na stěně. Štukem opravíme i odštípané rohy a jiné drobné defekty.