Jaké jsou planety sluneční soustavy?

Jaké jsou planety sluneční soustavy?

Jak jde za sebou sluneční soustava

Soustava vznikla asi před 5 miliardami let (různé zdroje uvádějí rozmezí 4,55 až 5 miliard let). Planety jsou v pořadí od Slunce – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Co se nachází ve sluneční soustavě

Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupitera, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod.

Jak se jmenuje největší planeta sluneční soustavy

Jupiter – Planeta Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. Jupiter stejně jako Saturn, Uran a Neptun jsou plynné planety. Jupiter má kolem sebe slabé prstence.
ArchivPodobné

Jak se jmenuje naše sluneční soustava

Sluneční soustava je planetární systém hvězdy jménem Slunce, ve kterém se nachází i naše domovská planeta Země. Je součástí galaxie, známé pod názvem Mléčná dráha.
Archiv

Jak jdou po sobě planety sluneční soustavy

Planety následují v pořadí od Slunce – Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a nejvzdálenější je Neptun. Pro názornost vzdáleností ve Sluneční soustavě byla zavedena tzv. Astronomická jednotka (1AU).

Jaká je nejmenší planeta sluneční soustavy

Washington – Nejmenší planeta sluneční soustavy Merkur se v průběhu své existence ještě zmenšuje.

Jaká je druhá největší planeta sluneční soustavy

Saturn je v pořadí planet na šestém místě a po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy.

Která planeta sluneční soustavy je nejchladnější

Neptun, bouřlivák, nejvzdálenější od Slunce a také nejchladnější planeta Sluneční soustavy.

Jak se jmenují všechny planety

Planetami jsou Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. V poslední době se název planeta vžil i pro exoplanety obíhající kolem jiných hvězd, než je naše Slunce.

Co je nejteplejší planeta sluneční soustavy

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Které planety sousedi se Zemi

Nejbližší sousedé planety Země ve sluneční soustavě Venuše a Mars se liší jako den a noc. Venuše je symbolem lásky, večer září na obloze jako diamant a ráno se třpytí jako perla. Naopak Mars byl v historii pro svoji rudou barvu považován spíše za symbol ohně a krve.

Jaká je nejchladnější planeta

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Která planeta je Nejchladnejsi

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Která je největší planeta

Jupiter je největší planeta sluneční soustavy, v pořadí pátá od Slunce. Sluneční soustava je někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran, a Neptun jsou označovány jako plynní obři, či planety jupiterského typu.

Jaká je nejmenší planeta

Merkur je v současnosti považován za nejmenší planetu solárního systému, protože Pluto už není oficiálně řazen k planetám. V poloměru Merkur měří necelých 5000 kilometrů. Messenger je prvním pozemským návštěvníkem Merkurova prostoru po více než 30 letech.

Která planeta je chladná

Teplota atmosféry je pouze 53 K (−220 °C). Nižší teplota byla změřena pouze v tropopauze (49 K). Tyto teploty zařazují Uran na pozici nejchladnější planety sluneční soustavy.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Která je nejchladnější planeta

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Teplota jeho atmosféry dosahuje jen 53 K (−220 °C); nejnižší teplota změřená v tropopauze byla pouze 49 K.

Která z planet je nejchladnější

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Kdo našel Uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Jak dlouho se letí na Uran

V závislosti na velikosti sondy může její cesta k planetě Uran trvat 8 až 15 let. Přípravný tým doufá, že by sonda mohla odstartovat v roce 2021.

Která planeta se otáčí nejpomaleji

Rotace. Venuše rotuje kolem své rotační osy ze všech planet sluneční soustavy nejpomaleji, a to v intervalu jednou za 243,16 dne. Má pomalou zpětnou rotaci, což znamená, že rotuje od východu k západu namísto od západu k východu jako většina ostatních planet.

Kde se těží uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kde se v České republice těží uran

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Jak dlouho trvá rok na uran

Uran (planeta)

Uran
Afel 3 006 389 405 km 20,096 471 90 au
Perioda (oběžná doba) 30 708,16 d (84,07 a)
Synodická perioda 369,65 d
Orbitální rychlost