Jaké jsou druhy popelnic?

Jaké jsou druhy popelnic?

Jaké jsou druhy odpadu

Druhy odpaduPapír.Sklo.Plasty.Nápojové kartony.Kovy.Bioodpad.Nebezpečný odpad.Elektrotechnické výrobky.

Jaké máme kontejnery

Obvykle platí, že černá barva se používá pro směsný komunální odpad, žlutá pro plasty, modrá pro papír, zelená a bílá na sklo. Šedá obvykle označuje sběr kovů, oranžová barva je spojena s nápojovými kartony, hnědé popelnice jsou na bioodpad či gastroodpad a červené na elektroodpad.
Archiv

Jakou barvu má popelnice na papír

Modrý kontejner na papír

Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Archiv

Jak se dělí odpad

Odpady lze dělit z různých hledisek. Podle skupenství hmoty se dělí na pevné a kapalné, podle původu na odpady z těžby, průmyslové odpady, zemědělské odpady a komunální odpady. Specifickým druhem odpadu jsou odpady z výroby, především strojírenské.

Co patří do černé popelnice

Do černého kontejneru patří běžný domácí odpad a odpad, který nelze již dále zpracovat. Je to například různé smetí, popel (nikoliv horký), papír a obaly, které jsou znečištěné a nehodí se k recyklaci. Nevhazujte sem nebezpečný odpad, chemikálie nebo léky.

Jak se dle zakona deli odpad

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.

Co to je recyklace odpadu

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.

Co je to recyklace odpadu

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.

Co to je recyklace odpadů

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu.

Co je to opad

Opad je klíčovým parametrem v biogeochemickém koloběhu, propojující jednotlivé části lesního ekosystému (stromy s půdou a vodou v ekosystému).

Co patří do cervene popelnice

Do červených kontejnerů patří

počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, ruční nářadí, domácí spotřebiče…

Co patří do červené popelnice

Co patří do červených kontejnerůmobilní telefony, vysílačky, navigace.přehrávače mp3, discmany, rádia.notebooky, klávesnice, myšbaterie a nabíječky.kalkulačky, budíky.elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti.menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.)

Jak dlouho trvá než se rozloží

Jak dlouho se rozkládají odpadky

ohryzek jablka, hrušky 16 dní
PET láhev, plastová láhev 100 let
alobal nebo tetra-pak s hliníkovou fólií 100 let
jednorázové pleny 250 let
sklo tisíce let (ale možná nikdy)

Co znamená Reduce

Měli bychom se ale zajímat, jak ho minimalizovat. A to je první, základní bod – REDUCE. Doslova tento pojem znamená omezení. Můžete si ho vyložit různě, ale primárním významem je žít tak, abych produkoval co nejméně odpadu.

Jak třídit PP

Recyklační symbol na obalech tvoří zkratka PP a recyklační trojúhelník s plnými šipkami, který má uprostřed číslici 5. Prázdný, nemastný a jinak neznečištěný obal patří do kontejneru na plasty, příp. můžeme využít některou z alternativ pro jeho třídění (sběrné dvory, pytlový sběr, speciální sběrná místa atd.).

Co vše lze tridit

Patří sem veškeré chemikálie, barvy, laky, baterie, staré léky (lze odevzdat v lékárnách), zářivky, elektroodpad apod. Nejběžnějším způsobem sběru jsou sběrné dvory, kam občané tyto odpady mohou zdarma odkládat.

Co vše lze recyklovat

Zcela běžně se recykluje sklo, papír, plasty, nápojové kartony. Vysloužilé výrobky ze železa nebo jiných kovů by měly být odvezeny do sběrného dvora. Do obyčejné popelnice se nesmí vyhazovat chemikálie, barvy, laky, baterie, staré léky, zářivky, elektroodpad apod.

Co nepatří do komunálního odpadu

Směsný komunální odpad

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Co se nikdy nerozloží

Na pomyslné špici žebříčku jsou však pohozené skleněné obaly, které se rozloží (dle odhadů) nejdříve za 1 000 let, a „zlato“ se dle odborníků nerozloží nikdy.

Co se nejdéle rozkládá

Rekordmany v době rozkladu jsou ovšem materiály jako sklo nebo polystyren, v jejich případě jde o dobu přesahující deset tisíc let. Igelitovému pytlíku to obecně trvá zhruba 25 let, zatímco PET lahvi 450 let.

Co je to reuse

Re-use, občas též reuse, lze do češtiny přeložit jako opětovné použití. V základním principu nakládání s odpady RRR, je reuse na druhém místě. Tři „R“ jsou zde pro redukci odpadu, dále reuse pro opětovné použití a nakonec pro recyklaci.

Co to je recycle

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu.

Co znamená PP 5

PP a/nebo 5 pod recyklačním trojúhelníkem znamená, že se jedná o polypropylén , PS a/nebo 6 znamená pod recyklačním trojúhelníkem znamená, že obal je vyroben z polystyrénu , atd.

Co znamená pět 1

PET 1. V této skupině nalezneme například staré známé PET láhve. Označení se však nevztahuje pouze na PET láhve, ale jde o značku pro tzv. polyethylentereftaláty.

Co nepatří do odpadu

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).