Jaká je teplota na uranu?

Jaká je teplota na uranu?

Jaká je teplota na Neptunu

I přes to, že Neptun je mnohem dále od Slunce než Uran, je teplota povrchu o něco málo vyšší a dosahuje −213 °C. Složení Neptunu je nejspíše velice podobné složení Uranu, a planeta je tedy složena převážně z ledu, kamení s obsahem okolo 15 % vodíku a menšího množství hélia.

Která planeta je Nejchladnejsi

Uran je nejchladnější planetou sluneční soustavy. Běžně je teplota kolem -220 °C; nejnižší změřená teplota byla -224°C.

Jak dlouho trvá cesta na Uran

A podobně jako Merkur se i tato žhnoucí planeta kolem své osy otáčí velmi pomalu, takže během 82 let by tam člověk prožil pouhých 76 dní. A příští narozeniny by oslavil 23. ledna 2021.

Co je nejteplejší planeta

Logicky bychom čekali, že nejteplejší planetou bude Merkur, jelikož obíhá nejblíže Slunci. Není tomu tak. Jestliže mluvíme o skutečně pekelné planetě, řeč je o Venuši. Venuše je v pořadí druhá planeta od Slunce.

Jaká je teplota na Saturnu

Saturn je od Slunce desetkrát dále než Země, a proto je jeho teplota velmi nízká (–150 °C). Průměrná hustota planety je nejnižší z celé Sluneční soustavy, dokonce nižší než hustota vody.

Jaká je teplota na Plutu

Pluto (trpasličí planeta)

Pluto
Albedo 0,4–0,6
Povrchová teplota
– minimální −240 °C, 33 K
– průměrná −229 °C, 44 K

Jak to vypadá na uranu

Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý kov, který na vzduchu pozvolna nabíhá – pokrývá se vrstvou oxidů. Rozmělněný na prášek je samozápalný. Není příliš tvrdý a lze jej za obyčejné teploty kovat nebo válcovat. Při zahřívání se stává nejprve křehkým, při dalším zvyšování teploty je však plastický.

Která planeta se otáčí nejpomaleji

Rotace. Venuše rotuje kolem své rotační osy ze všech planet sluneční soustavy nejpomaleji, a to v intervalu jednou za 243,16 dne. Má pomalou zpětnou rotaci, což znamená, že rotuje od východu k západu namísto od západu k východu jako většina ostatních planet.

Jak dlouho trvá rok na Zemi

Běžný kalendářní rok má 365 dní, což je délka v celých dnech nejbližší délce tropického roku (365,242 19 dne), tedy době oběhu Země kolem Slunce. Přestupný rok je rok trvající 366 dní, tedy oproti běžnému kalendářnímu roku je delší o jeden, přestupný den.

Jak dlouho by trvala cesta na Venuši

Z expedice trvající 565 dnů by zůstali astronauti na dráze okolo planety 40 dnů. Postupně se rodily nejrůznější obměny tohoto plánu. Později se uvažovalo o průletu lidí okolo Venuše během výpravy na Mars koncem sedmdesátých či na počátku osmdesátých let.

Kdo pojmenoval všechny planety

Herschel novou planetu pojmenoval Georgium Sidus (Planeta Jiřího) na památku svého patrona, anglického krále Jiřího III. Laplace navrhl říkat planetě Herschel. Pojmenování Uran jako první navrhl Bode ve shodě s dalšími jmény planet pocházejícími z klasické mytologie.

Jaká je teplota na Jupiteru

Jupiter (planeta)

Jupiter
Albedo 0,52
Povrchová teplota
– minimální −163 °C K
– průměrná −121 °C K

Jaká je teplota na Merkuru

5.4.6 Na Merkuru dosahuje teplota hodnot do 430 °C, na Venuši až 480°C.

Kde se těží uran v ČR

Dolní Rožínka

Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (okres Žďár nad Sázavou), a to na dole Rožná. Důl byl otevřen v roce 1957, postupně byl prohlubován až na úroveň −1200 metrů a v posledních letech těžil z hloubky 1000–1100 metrů jako jediný uranový důl v Evropě.

Kdo našel uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Jak dlouho trvá den na Zemi

Sluneční den trvá přesně 24 hodin, hvězdný den trvá 23 hodin, 56 minut a 4,09 sekundy. Kvůli slapovému zpomalování se délka dne velice zvolna prodlužuje (rotace Země se zpomaluje). Před 650 miliony let trvalo jedno otočení Země kolem osy přibližně 22 hodin.

Jak dlouho trvá jeden rok na Plutu

Nejhmotnější trpasličí planetou je Iris. Pluto byl až do roku 2006 klasifikován jako devátá planeta Sluneční soustavy. Jeden oběh Slunce (rok) trvá Plutu 90 306 dní. Jedno otočení planety kolem své osy (den) trvá 153 hodin.

Jak Obiha mesic Zemi

Oběh. Měsíc vykoná kompletní oběh kolem Země jednou za 27,321 582 dne (siderický měsíc). Každou hodinu se Měsíc posune vzhledem ke hvězdám o vzdálenost zhruba rovnou jeho úhlovému průměru, přibližně o 0,5°.

Jak dlouho trva den a noc na Marsu

Prokletých 36 minut

Na Zemi trvá den a noc 24 hodin. Na Marsu je to jen mírně odlišné – denní cyklus tam trvá 24 hodin a 36 minut. Přestože je rozdíl malý, představuje velký problém. 36 minut se totiž velmi rychle nastřádá a ve výsledku může zcela rozhodit návyky astronautů.

Jak daleko je od nás Jupiter

Tato obří plynná planeta je přibližně 965 miliónů kilometrů daleko od Země v době největší vzdálenosti (když je v konjunkci se Sluncem).

Kdo našel Uran

Londýn – Frederick William Herschel, britský astronom německého původu, objevil 13. března 1781 sedmou planetu sluneční soustavy, Uran.

Co se stalo s Plutem

Z planety pouhým trpaslíkem

Ze seznamu planet ve sluneční soustavě astronomové Pluto vyřadili 24. srpna 2006. Změnu schválili účastníci valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie (IAU), které se konalo v Kongresovém centru v Praze.

Jak vypadá uran

Uran je v čistém stavu stříbrobílý lesklý kov, který na vzduchu pozvolna nabíhá – pokrývá se vrstvou oxidů. Rozmělněný na prášek je samozápalný. Není příliš tvrdý a lze jej za obyčejné teploty kovat nebo válcovat. Při zahřívání se stává nejprve křehkým, při dalším zvyšování teploty je však plastický.

Co se vyrábí z uranu

Uran je stříbřitě bílý kovový prvek, který je tvárný, kujný, velmi hustý a přirozeně radioaktivní. Dá se použít pro barvení skla a porcelánu i v několika důležitých průmyslových aplikacích, ale jeho hlavním dnešním využitím je štěpný materiál pro výrobu jaderného paliva pro elektrárny.

Kdy je nejdelší den v roce 2023

Jedná se tedy o moment, kdy je nejdelší den a nejkratší noc, zatímco na jižní polokouli je to obráceně. Slunce dosahuje obratníku Raka, v poledne vystupuje nejvýše a den trvá více než 16 hodin. Letní slunovrat 2023 připadá na 21. června v 14 hodin 58 minut světového času (UT).