Jaký je rozdíl mezi tenkým a tlustým klientem?

Jaký je rozdíl mezi tenkým a tlustým klientem?

Co je Thin Client

Tenký klient (překlad anglického thin client) je počítač nebo počítačový program, který při plnění svého úkolu silně závisí na jiném počítači (na svém serveru). Tento princip je v kontrastu s tradičním tlustým klientem (také nazýván silný klient), počítačem navrženým tak, aby tyto role plnil sám.

Jakou má budoucnost myšlenka tenkého klienta

Mezi hlavní charakteristiku tenkého klienta patří závislost – je úplně závislý na serveru, ze kterého buď stahuje informace, nebo jej používá naopak jako své úložiště apod. Bez připojení k serveru by nefungoval, což je jeho obrovská nevýhoda oproti tlustému klientovy, který je přizpůsoben na fungování i bez sítě.
Archiv

Co je to klient

V moderním smyslu slova se označení klient nejčastěji používá pro osoby, kteří představují příjemce produktů, služeb, statků, ale i nápadů od obchodníků, dodavatelů či prodejců za předem určenou peněžní odměnu či jinou formu odměnu (naturálie, protislužba apod.).

Co je to klient počítač

Klient je v informatice aplikace nebo systém, který přistupuje ke vzdálené službě na jiném počítačovém systému, označovaném jako server. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím počítačové sítě.

Co nebo kdo je to klient v počítačové síti

Klient je v informatice komponenta architektury klient–server, jež vytváří uživatelské rozhraní. Jedná se o program, který ke své plnohodnotné, ne-li také základní, funkcionalitě vyžaduje součinnost jiného programu.

Co je to počítačový klient

Klient je v informatice komponenta architektury klient–server, jež vytváří uživatelské rozhraní. Jedná se o program, který ke své plnohodnotné, ne-li také základní, funkcionalitě vyžaduje součinnost jiného programu.