Jaký je rozdíl mezi režimem spánku a hibernace?

Jaký je rozdíl mezi režimem spánku a hibernace?

Jaký je rozdíl mezi Hibernací a režimem spánku

Režim hibernace využívá méně energie než režim spánku a je dostupný u notebooků. Obnovení trvá o něco déle než u režimu spánku, ale po opětovném zapnutí počítače se obnoví vše do stavu, v jakém jste skončili. Režim hibernace použijte v případě, že počítač nebudete používat delší dobu.

Co je to režim spánku

Režim spánku je úsporný režim, který uvede počítač do pohotovostního režimu a který lze zapnout v nastavení napájení a režimu spánku. V režimu spánku se veškerá práce uloží a napájení se použije pouze k zajištění uložených dat.

Co je to hibernace PC

Režim hibernace uloží všechny spuštěné aplikace na pevný disk a poté počítač zcela vypne. V režimu hibernace počítač nespotřebovává žádnou energii. Při restartování počítače bude obnoven předchozí stav všech spuštěných aplikací. Restartování z režimu hibernace může trvat déle než restartování z režimu spánku.

Jak nastavit hibernaci

Nastavení režimu spánku a hibernace

Pro podrobnější nastavení musíte kliknout na položku »Další nastavení napájení« v dolní části okna. V dalším nastavení napájení přejděte na možnost »Nastavení tlačítek napájení« a v části »Nastavení vypnutí« zaškrtněte »Přepnout do režimu hibernace«.
Archiv

Jak probudit notebook z hibernace

Chcete-li probudit počítač nebo monitor z režimu spánku, hibernace nebo pohotovostního režimu, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. Pokud to nefunguje, probuďte počítač stisknutím tlačítka napájení. POZNÁMKA: Monitory se probudí z režimu spánku, jakmile detekují videosignál z počítače.

Co je hybridní režim spánku

Hybridní režim spánku – kombinace režimu spánku a hibernace. Všechny otevřené dokumenty a programy se vloží do paměti a pevného disku a počítač se přepne do úsporného režimu. To umožňuje rychle pokračovat v práci. Pokud dojde k výpadku napájení, systém Windows může obnovit vaši práci z pevného disku.

Jak probudit z režimu spánku

Chcete-li probudit počítač nebo monitor z režimu spánku, hibernace nebo pohotovostního režimu, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. Pokud to nefunguje, probuďte počítač stisknutím tlačítka napájení.

Jak zapnout počítač z hibernace

Řešení Chcete-li probudit počítač nebo monitor z režimu spánku, hibernace nebo pohotovostního režimu, pohněte myší nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. Pokud to nefunguje, probuďte počítač stisknutím tlačítka napájení. POZNÁMKA: Monitory se probudí z režimu spánku, jakmile detekují videosignál z počítače.

Jak nastavit režim spánku

Pokud chcete upravit nastavení napájení a režimu spánku v Windows 10, přejděte na Start a vyberte Nastavení > System > Power & sleep. V části Obrazovka vyberte, jak dlouho má vaše zařízení čekat před vypnutím obrazovky, když ho nepoužíváte.

Jak zavřít notebook bez vypnutí

Klikněte na ikonu Windows, poté na ikonu Nastavení a vyberte možnost Systém. Přejděte do nabídky Napájení a režim spánku > Další nastavení napájení > Nastavení pro zavření víka. Nastavte položku Při zavření víka na možnost Neprovádět žádnou akci a klikněte na Uložit změny.

Kde je tlačítko režim spánku

Pokud chcete upravit nastavení napájení a režimu spánku v Windows 10, přejděte na Start a vyberte Nastavení > System > Power & sleep. V části Obrazovka vyberte, jak dlouho má vaše zařízení čekat před vypnutím obrazovky, když ho nepoužíváte.

Co se stane když zavřu notebook

Ve výchozím stavu po zavření víka notebooku dojde k jeho hibernaci – tedy vypnutí, ale vše, na čem jste pracovali, zůstane uchováno i po opětovném spuštění. Existují však i další režimy, které lze použít. Notebook tak lze například pouze uspat, vypnout, anebo nastavit, že se nestane vůbec nic.