Jaký je rozdíl mezi oceli a litinou?

Jaký je rozdíl mezi oceli a litinou?

Jak poznat litinu od oceli

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí. Má však dobrou pevnost v tlaku a před rozmachem ocelářství počátkem 20.
Archiv

Co je to litina

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku obsahuje více než 2,14 % podle binárního diagramu železo-uhlík. Při obsazích uhlíku nižších než 2,14 % se hovoří o ocelích. Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost.
ArchivPodobné

Na co se používá litina

Litinu najdeme ale i v automobilovém průmyslu. Funguje skvěle jako součást brzdových systémů a důležitou roli hraje i v tlumičích. Dalším oborem, jenž se bez litiny prakticky neobejde, je strojírenství, případně hutnictví. V ocelárnách najdeme standardně vedení, hydraulické bloky a válce vyrobené z tohoto materiálu.

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a oceli

Surové železo se získává z oxidické železné rudy tavením. Naproti tomu ocel je umělou slitinou železa a uhlíku (a dalších prvků), jakož i litiny a surového železa.
Archiv

Jaké jsou vlastnosti oceli

Nejvýznamnějšími vlastnostmi oceli jsou skvělá tvárnost a odolnost, dobrá pevnost v tahu, mez kluzu a dobrá tepelná vodivost. Nejdůležitější vlastnost nerezové oceli je její odolnost proti korozi.

Jak se vyrábí ocel

Výroba oceli (zkujňování železa) spočívá především ve snižování obsahu uhlíku vzdušným kyslíkem v kyslíkových konvertorech nebo přidáním oxidů železa (rudy nebo železného šrotu) v nístějových pecích (proces Siemensův-Martinův). Speciální oceli se vyrábějí v elektrických pecích.

Co je to ocel

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách.

Jak svařovat litinu

Svařování litin obecně.

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Co obsahuje ocel

OCEL je slitina železa s uhlíkem (do 2,14%) a doprovodnými prvky (Mn, Si, P, S, Cu), které se dostaly do oceli při výrobě. Kromě těchto doprovodných prvků obsahují některé oceli úmyslně přidané prvky, tzv. přísadové prvky, jako Cr, W, Mo, V, Ni aj.

Jak se značí ocel

Oceli na odlitky

Dle ČSN se používá šestimístné značení 42 26XX až 42 29XX, přičemž šestá číslice udává zaručené vlastnosti (vrubovou houževnatost, odolnost proti korozi, svařitelnost…) U legovaných ocelí pátá číslice udává skupinu a obsah legujících prvků. Značení ocelí na odlitky podle norem EU začíná písmenem G.

Co se dělá z oceli

Právě chrom činí z oceli jasnou, ​lesklou, a vysoce odolnou nerezavějící ocel. Přidány mohou být i další kovy, jako mangan nebo nikl. Využívá se nejen ve šperkařství, ale i při výrobě chirurgických nástrojů, nádobí, kuchyňského náčiní a mnoha dalších věcí, které musí být náležitě kvalitní a odolné.

Kde vznikla ocel

Začátky. Výroba železa z rud začala zhruba dva tisíce let před naším letopočtem na území Malé Asie, Anatolie a Iránu. K měděným rudám byla do šachtových pecí přidávána železná tavidla, z nichž během redukce mědi při vysokých teplotách až 1 400 °C v peci vzniklo železo, které zůstalo v podobě malých kapek ve strusce.

Jak dělíme oceli

Nejběžnější – austenitické – jsou nemagnetické a používají se i pro výrobu nádobí, tzv. ocel 18–10. Nástrojové oceli – jsou uhlíkové, středně legované a vysocelegované ocele nebo oceli rychlořezné (jsou samokalitelné) typicky s vyšším až vysokým obsahem uhlíku a používají se na výrobu různých nástrojů a forem.

Jak vzniká ocel

Výroba oceli (zkujňování železa) spočívá především ve snižování obsahu uhlíku vzdušným kyslíkem v kyslíkových konvertorech nebo přidáním oxidů železa (rudy nebo železného šrotu) v nístějových pecích (proces Siemensův-Martinův). Speciální oceli se vyrábějí v elektrických pecích.

Čím se sváří litina

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100. Ta umožňuje sváření litiny bez předehřevu. Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích.

Čím se vaří litina

Uplatníte k tomu běžný transformátor nebo dnes už spíše moderní MMA invertorovou svářečku. Dle konkrétního druhu litiny a tloušťky svařovaného dílu je možné použít metodu bez předehřevu nebo s předehřevem.

Kdo vymyslel ocel

Doba ocelová V roce 1855 si Henry Bessemer nechal patentovat své metalurgické zařízení a s ním i proces výroby oceli ze surového železa (dnes nazývaný „bessemerizace"). Tzv. Bessemerův konvertor tvořila asi šest metrů vysoká hruškovitá nádoba, kam se lilo roztavené surové železo, jímž probublával vzduch.

Jak se vaří litina

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Jak brousit litinu

Turbínové brusky GDST 100-280BX jsou ideálním nářadím, které je robustní, ergonomické, zajišťuje dlouhou životnost i v případě použití v nepřetržitém provozu. „Broušení těles z šedé litiny přitom není žádným ojedinělým případem použitím turbínových brusek", zdůrazňuje Dr. Hubálek.

Jak řezat litinu

Diamantové kotouče na tvárnou litinu

Vysoce výkonný diamantový kotouč určený pro suché řezání široké škály materiálů. Vhodný pro hasiče a záchranáře. Diamantové zrno je na tělo kotouče nanášeno vakuovou technologií.

Jak svářet litinu

Svařování litiny za studena

Svařování za studena probíhá při teplotě přibližně 60-70 °C, zatímco přibližně 100 mm od svarové lázně je teplota přibližně 30-40 °C. Tato metoda nevyžaduje předehřev slitiny. Svařování za studena se provádí metodami MMA, MIG MAG nebo TIG.

Kde se vyrábí železo v ČR

V Česku se ročně vyrobí asi pět milionů tun surové oceli, a to hlavně v Třineckých železárnách a ArcelorMittal Ostrava, kde se ocel vyrábí tradiční cestou ze železné rudy, šrotu a koksu ve vysokých pecích a kyslíkových konvertorech.

Čím se řeže litina

V této kategorii naleznete řezné kotouče Cubitron II od světoznámé značky 3M, které jsou použitelné jak pro řezání běžné oceli, tak i pro dělení nerezu a litiny. Tyto kotouče s patentovanou technologií vynikají nade všechny svou výdrží a vyšší rychlostí úběru materiálu, při nižší potřebě "přítlaku" kotouče do záběru.

Jak řezat nerez

Exact pilový systém na řezání trubek je navržen a vytvořen pro profesionální použití. Pily jsou lehké a přenosné pro práci v terénu. Pily EXACT jsou určeny k řezání ocelových, plastových, hliníkových, litinových, nerezových a vícevrstvých trubek.

Jakou elektrodu na litinu

OK 92.58 je elektroda typu FeNi pro svařování dílů z běžných druhů šedé litiny a pro jejich opravy. Lze použít za studena nebo za mírného předehřevu. Svarový kov má vyšší pevnost a je odolnější k nečistotám, než svarový kov elektrod na bázi Ni.