Jaká je pokuta za pokácení stromů?

Jaká je pokuta za pokácení stromů?

Kdy můžu pokácet strom na svém pozemku

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).
Archiv

Jak velký strom lze kácet bez povolení

Aktuálně lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene menší než 80 cm.
Archiv

Jaký strom mohu pokácet

Dá se tedy obecně říci, že dřeviny do 80 cm v obvodu a jakékoliv ovocné stromy na zahradě je možné kácet bez povolení. Pozor ovšem na to, jak jsou pozemky vedeny v katastru nemovitostí (způsob využití pozemku v katastru má být “zeleň”) a zda váš dům nebo zahrada již nestojí mimo “zastavěné území” dle katastru.
Archiv

Jak velký strom mohu Pokacet

Pro koho platí pravidla pro řezání stromů

Povolení pro kácení nemusíte mít pouze v případě, že chcete pokácet strom s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. A dále pak v případě propojených prostorů dřevin, jejichž celková plocha nepřesáhne 40 metrů čtverečních.
Archiv

Jak zachránit zlomený strom

Jakékoli mechanické poškození kmene ovocných stromů se dobře hojí. Nemusíte tedy v podstatě dělat vůbec nic. Nanejvýš lze odstranit nožem a nebo škrabkou zbytky poškozené kůry, která brání zarůstání místa poškození kalusem (hojivým pletivem, pomocí kterého strom sám regeneruje).

Kdy se kaci ořech

Ořešák má poměrně měkké dřevo a tak jej silnější vítr může poškodit. Pokud se stal rizikem, tak je potřeba se ho zbavit a ideálně to udělat co nejdříve. V drtivé většině případů je jako správné období pro jakékoliv kácení určeno mimo takzvané vegetační období neboli především mimo měsíce intenzivního růstu a bujení.

Kdy začíná vegetační klid

Vegetační klid si tedy v širší souvislosti můžeme definovat jako doporučený termín, kterým se vymezuje období mezi 1.11. a 31.3. Tímto obdobím bylo před vydáním novely vyhlášky č. 189/2013 podmiňováno vydání povolení ke kácení dřevin.

Kdy se kácí túje

Od října do března. Kdy je nejlepší se do kácení pustit Zákon ani vyhláška toto nijak neupravují, obecně ale platí, že nejvhodnější dobou pro kácení dřevin je období vegetačního klidu, které trvá od října do března. Pokud se rozhodnete kácet mimo toto období, můžete.

Kdy se může porazit ořech

Ořešák má poměrně měkké dřevo a tak jej silnější vítr může poškodit. Pokud se stal rizikem, tak je potřeba se ho zbavit a ideálně to udělat co nejdříve. V drtivé většině případů je jako správné období pro jakékoliv kácení určeno mimo takzvané vegetační období neboli především mimo měsíce intenzivního růstu a bujení.

Kdo kácí stromy

Dřevorubec musí během kácení vykonat mnoho jednotlivých pracovních úkonů náročných na samostatné rozhodování (určení směru pádu, úprava pracoviště a určení únikové trasy, úprava spodní části stromu, zářez, provedení hlavního řezu s ponecháním nedořezu, který zajišťuje určený směr pádu atd.).

Jak ošetřit řez stromů

Na ošetření stromu po řezu aplikujte stromový balzám, který chrání čerstvý řez před infekcí a dřevokaznou houbou, což by mohlo mít nepříznivý vliv na hojení rány stromu. Každou řeznou ránu můžete preventivně natřít stromovým balzámem.

Proč praská kůra na stromech

Během zimy se často objevují na kůře mnoha stromů praskliny, často velmi hluboké otevřené rány. Děje se tak vlivem velkého teplotního rozdílu mezi dnem a nocí. Kůra popraská a vznikají tak otevřené rány. Na praskání borky trpí méně odolné ovocné stromy, jako meruňky, višně, třešně, broskvoně, mandloně a jiné.

Jak omladit ořech

Řez vždy proveďte, až když má strom listí, nejvhodnější doba je ke konci května. Pokud byste větve řezali v zimě nebo v předjaří, strom by velmi oslabila ztráta mízy, která by na jaře v době rašení vytekla z ran. A prořezanému stromu by neprospěl ani mráz, rány by se nezhojily a staly se branou pro vstup infekcí.

Kdy začne rodit ořech

Většina ořešáků začíná rodit až po cca 15 letech, vyskytly se však i případy, kdy pěstitelé první ořechy sklízely již po 4 letech od výsadby. Plody na stromě dozrávají v ochranném obalu (tzv. oplodí), ze kterého zralý ořech sám vypadne. Zralý ořech se skládá z pevné dřevnaté slupky a poživatelného jádra.

Kdo vydává povolení ke kácení stromů

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste. Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydávaného formou rozhodnutí.

Jak dlouho trvá vegetační doba

Mírné podnebí — vegetační doba trvá 9 měsíců, listnaté stromy 7 měsíců. Subpolární podnebí — vegetační doba trvá 6–8 měsíců, listnaté stromy 5–6 měsíců. Polární podnebí — vegetační doba trvá 1–3 měsíce, porosty zakrslých stromů, keřů a nízkých keřů, bylinná vegetace.

Jak postupovat při kácení stromů

Při kácení uděláme do kmene zářez ve tvaru V do poloviny průměru kmene, a to ze strany, kam má strom padat. Poté vyrazíme vyříznutý klín a strom podřízneme z druhé strany rovně, tedy rovným řezem kolmým ke kmeni stromu zhruba v polovině výřezu na druhé straně. Strom by poté měl začít padat sám, sotva se řezy spojí.

Kdy se řežou stromy

Podle druhu ovocného stromu může prořez probíhat dvakrát do roka: v zimě/na předjaří a potom v létě po sklizni. Zimní řez v době vegetačního klidu podpoří růst výhonů. Využívá se také na vytvarování koruny mladých stromů či na zmlazení stromů přestárlých, aby se nemusely pokácet.

Kdy se stříhají keře a stromy

Pro stromy je vhodná doba řezu od poloviny léta do konce srpna. Většinu keřů je vhodné řezat na jaře před tím, než začnou růst nové listy. Keře prořezávejte, když jsou příliš husté, nebo když se značně sníží množství květů či plodů. Živé ploty stříhejte každý rok.

Jak zachránit Okousány strom

Okousaná místa stromků natřeme fermežovou, neředěnou latexovou nebo vodou ředitelnou akrylátovou barvou. Dobře se hodí stromový balzám. Ošetření ran štěpařským voskem by bylo nejlepší, ale v tomto období se vosk velice špatně roztírá a na chladný povrch dřeva spolehlivě nepřilne.

Čím omotat stromy

U menších stromů též lze omotat kmeny kartonovým papírem, jutou, rákosem (rákosová rohož), chvojím (větvičky neopadavých jehličnanů, nejlépe jedle), slámou apod.. A opět nesmíme zapomenout na borku. Před mrazem je také třeba chránit i mnohé okrasné dřeviny. Půdu pod nimi zakryjeme listím či mulčí.

Jak rychle roste ořech

Ořešák lze sice snadno vypěstovat i ze semene, ale bude plodit až za deset i více let, a to ořechy kameňáky, zatímco roubovaný nás prvními plody obdaruje již za dva či tři roky. Také vzrůst roubovaných ořešáků je o něco menší, nevyžadují ani tolik prostoru.

Jak dlouho roste ořech strom

Většina ořešáků začíná rodit až po cca 15 letech, vyskytly se však i případy, kdy pěstitelé první ořechy sklízely již po 4 letech od výsadby. Plody na stromě dozrávají v ochranném obalu (tzv. oplodí), ze kterého zralý ořech sám vypadne.

Kdy roste mrkev

Mrkev a karotka: Do plné velikosti doroste mrkev až za 3-4 měsíce od výsevu. Ovšem malé chutné mrkvičky můžete sklízet již dříve. Pažitka: Listy můžete sklízet již po měsíci od výsevu. Trsy zesílí do dvou až tří měsíců – pak je lze přesadit na venkovní záhon a seřezávat v průběhu celého léta i podzimu.

Kdy stříhat vlky na jabloních

Jádroviny, tedy jabloně a hrušně, můžeme opravdu prořezat v létě i v zimě – i když vlky, jak vysvětlil v ukázce Vlastimil Šindelář, je výhodnější odstraňovat v létě. Ale u peckovin, třešní, višní, rynglí, švestek, je vhodný pouze letní řez, nejlépe po odkvětu.