Jaký je nárok na odstupné?

Jaký je nárok na odstupné?

Kdy má člověk nárok na odstupné

Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.
Archiv

Jak se počítá nárok na odstupné

Odstupné výpočetjednonásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval méně než jeden rok;dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň jeden rok a méně než dva roky;trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr trval alespoň dva roky.
Archiv

Kdy mám nárok na odstupné ze zdravotních důvodů

Pokud nesmíte pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí dále konat dosavadní práci. Pokud je váš pracovní poměr ukončen z tohoto důvodu, náleží vám odstupné. Jestliže jste dlouhodobě pozbyli zdravotní způsobilost.

Z jakého platu se počítá odstupné

Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy/platu nebo ke mzdě/platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Odstupné by se tedy vypočetlo ze výdělku, kterého byste dosáhl, pokud byste v tomto období běžně chodil do práce.

Jak funguje odstupné

Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho trval váš pracovní poměr: Méně než 1 rok: dostanete 1 průměrný měsíční plat. 1 – 2 roky: dostanete 2 průměrné měsíční platy. 2 a více let: dostanete 3 průměrné měsíční platy.

Co dělat když vám zaměstnavatel nechce dát odstupné

Jak postupovat v případě, když zaměstnavatel nevyplatí odstupné, ačkoli zaměstnanci na ně vznikl nárok Zaměstnanec má možnost podat podnět ke kontrole dodržování pracovněprávních předpisů k místně příslušnému oblastnímu inspektorátu práce (viz příloha).

Kdy se musí vrátit odstupné

Obdržel-li tedy zaměstnanec odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků, mohl by k zaměstnavateli znovu nastoupit až po třech měsících. Poměrná část odstupného se dle zákoníku práce určuje podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené počtem násobků průměrných výdělků.

Co musí obsahovat výpověď ze zdravotních důvodů

V prvé řadě záleží na tom, kdo výpověď ze zdravotních důvodů podává. Pokud tak učiní zaměstnavatel, musí svou výpověď podložit zdravotním posudkem, ve kterém stanoví příčinu pracovní neschopnosti zaměstnance. Důvodem rozvázání pracovního poměru může být pracovní úraz nebo onemocnění zaměstnance.

Na co si dát pozor při odchodu z práce

Výpověď musí být zaměstnanci doručena v písemné formě a do vlastních rukou. Nemůže být komunikována například přes Skype ani po telefonu. Po doručení výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je stanovena v délce minimálně dvou měsíců a běží od prvního dne následujícího měsíce od oznámení.

Na co mám nárok když dostanu výpověď

Výše odstupného záleží na tom, jak dlouho trval váš pracovní poměr:Méně než 1 rok: dostanete 1 průměrný měsíční plat.1 – 2 roky: dostanete 2 průměrné měsíční platy.2 a více let: dostanete 3 průměrné měsíční platy.

Co je lepší dohoda nebo výpověď

Kdy je pro zaměstnance výhodnější dohoda Pro zaměstnance, který spěchá do nové práce nebo z jiného důvodu už nechce zůstat na dosavadním pracovišti ještě další dva měsíce, naopak bývá výhodnější dohoda. Když se na tom obě strany shodnou, může pracovní poměr skončit mnohem dřív – třeba i okamžitě.

Kdy musí zaměstnanec vrátit odstupné

Když se k zaměstnavateli vrátíte (do pracovního poměru nebo na práci na dohodu o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce se nepočítá) před uplynutím doby odpovídající výšce odstupného, jste povinni vrátit jeho poměrnou část. Zjednodušeně: když dostanete odstupné ve výši tří měsíčních platů, ale už po měsíci …

Jak se zbavit zaměstnance bez odstupného

Pokud nejsou výsledky práce zaměstnance uspokojivé, nemůže ho zaměstnavatel vyhodit hned, musí ho v průběhu posledních 12 měsíců písemně vyzvat k jejich odstranění. Pokud tak zaměstnanec v přiměřené době neučiní, může mu dát výpověď bez nároku na odstupné.

Co je to odstupné

Odstupné představuje jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci pomoci překlenout (často složitou) sociální situaci, v níž se ocitl proto, že bez svého zavinění ztratil dosavadní práci. Zákoník práce vymezuje případy, v nichž je zaměstnavatel povinen odstupné zaměstnanci poskytnout, a jeho minimální výši.

Jak se zbavit zaměstnance

Asi nejjednodušší cestou, jak propustit zaměstnance, je ukončení pracovního poměru dohodou. Je ale zapotřebí souhlas obou stran, tedy i zaměstnance. Pokud se se zaměstnancem na odchodu z práce domluvíte a on je ochotný podepsat dohodu, máte vyhráno.

Kdy mě můžou vyhodit z práce

pokud zaměstnanec závažně anebo soustavně porušuje pracovní povinnosti, i když byl upozorněn na nápravu, ke které z jeho strany nedošlo; pokud zaměstnanec obzvláště hrubým způsobem poruší režim dočasné pracovní neschopnosti.

Jak odejít ze dne na den z práce

Jedinou možností pro skončení pracovního poměru ze dne na den je tedy okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

Co se stane když nepodepíšu výpověď

jednostranné výpovědi tedy rozhodně neznamená, že s ní souhlasíte a nebudete se bránit. Někteří zaměstnanci se však mylně domnívají, že pokud výpověď nepřevezmou a nepodepíšou její převzetí, nic se neděje a výpověď neplatí. Na tento častý omyl však můžete doplatit.

Co se stane když nebudu chodit do práce

Pokud přestanete chodit do práce, zaměstnavatel vám může okamžitě zrušit pracovní poměr. To je sice vaším cílem, ale problém je, že se to může odrazit v pracovním posudku. Zmínku pak uvidí nejen nový zaměstnavatel, ale může vám to i zkomplikovat jednání na úřadu práce, pokud žádáte o podporu.

Kdy mě mohou vyhodit z práce

pokud zaměstnanec závažně anebo soustavně porušuje pracovní povinnosti, i když byl upozorněn na nápravu, ke které z jeho strany nedošlo; pokud zaměstnanec obzvláště hrubým způsobem poruší režim dočasné pracovní neschopnosti.