Jak široké ztracené bednění?

Jak široké ztracené bednění?

Jak srovnat ztracené bednění

Pro vyrovnání tvárnic ztraceného bednění použijeme zavlhlý beton stejné nebo vyšší třídy, než byla v základech. Důležité je v betonárce domluvit, aby měl beton drobné kamenivo a nestalo se vám, že při urovnávání tvárnic nebudete moci tvárnici doklepnout z důvodu velkých kusů kamene v betonu.

Jaký štěrk do ztraceného bednění

Nejideálnější volbou štěrku do betonu je pak obecně štěrk s frakcí 8/16. Mnohdy je také používán štěrkopísek (štěrkový písek) s nižší frakcí.

Jak využít ztracené bednění

V praxi má ztracené bednění velmi široké využití, a to především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále nachází své využití i při stavbě zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.
Archiv

Jak se staví ze ztraceného bednění

Ztracené bednění začněte pokládat na nosný podklad (pasy) těsně u sebe, řadu po řadě. Přitom nesmí vzniknout žádné mezery. Dbejte na to, abyste tvarovky ztraceného bednění kladli po jednotlivých řadách se vzájemným přesazením.
Archiv

Jaké Roxory do základů

Jedná se o žebrovou ocel nebo také slangově – roxory. Armováním žebrovou ocelí se zpevní základy a docílí tak lepší pružnosti betonové směsi. Podle návrhu projektanta postupně ukládejte daný počet žebrové oceli během pokládání tvárnic do jednotlivých řad.

Jakou maltu pod ztracené bednění

Zdící tvárnice a betonové cihly se do předem vyměřené konstrukce stěny ukládají na cementovou maltu s převazbou stějně jako při klasickém zdění.

Jak zakrýt ztracené bednění

Ideální ochranou je zakrytí betonu plachtou. Pokud tuto možnost nemáte, doporučuje Dan Šmíd povrch desky alespoň napenetrovat, aby bylo v co největší míře zabráněno nasákavosti betonu. Napenetrovat můžete desku rovnou asfaltovou penetrací nebo vodním sklem.

Jak namíchat beton bez štěrku

Pokud zvolíte pouze kombinaci cementu, písku a vody, pak se standardně používá 1 díl cementu, 3 až 4 díly písku a 0,75 až 1 díl vody. V praxi to tedy znamená, že použijete například 1 kyblík cementu, který smícháte s 3 až 4 kyblíky písku a přidáte k tomu třičtvrtě až jeden kyblík vody.

Jak vylít ztracené bednění

Vylévání betonem musí být prováděno opatrně a plynule, po vrstvách. Na sebe vždy ukládáme nejvýše 4 řady (vrstvy) zároveň (čili max. 1 metr výšky), poté vyléváme dutiny v tvarovkách betonem a do vylitých dutin nastrkáme armaturu.

Jak široké základy

Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.

Jaké Roxory do ztraceného bednění

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Čím natřít ztracené bednění

Nejdříve použijte penetraci a potom můžete ztracené bednění natřít fasádní barvou Barlet nebo Remal.

Jaký typ betonu do ztraceného bednění

Jaký beton do ztraceného bednění použijete, záleží na působících vlivech, obvyklé jsou třídy C12/15 až C20/25.

V jakém poměru se dělá beton

Nejčastější otázky při míchání betonu

Při míchání betonu na podlahu je standardem poměr cementu a písku 1:3:4 (1 lopata cementu, 3 lopaty písku a 4 lopaty štěrku). Zvolte písek s frakcí 0/4 mm, případně štěrk 4/8 mm. Na 25 kg cementu potřebujete cca 15 l vody.

Jaká výztuž do ztraceného bednění

Ocelová výztuž ztraceného bednění

Proto se provádí spojení těchto segmentů jak svislou, tak vodorovnou betonářskou výztuží. Standardní průměr vodorovné žebříkové výztuže je 10 mm třídy B500B. Vodorovná výztuž se umísťuje k okrajům tvarovek, tedy k vnitřnímu a vnějšímu okraji, a prochází průběžně všemi tvarovkami.

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak se spojuje ztracené bednění

Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Tvárnice se skládají na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta a ani beton) a převazují se obvykle o půl tvárnice.

Jak dávat Roxory do ztraceného bednění

Roxory rozmístíme mezi první a druhou řadu ztraceného bednění po obvodu a současně je přivážeme ke svislé výztuži vedoucí ze zabetonovaných základů.

Jak Šalovat základy

Šalování základové desky

Dřevěná deska se přiloží na vybetonovaný základový pás do požadované výšky a dřevěnými hranoly se zapře, aby během betonáže nedošlo k vyvalení bednění základové desky. V některých případech lze nahradit dřevěné desky rovnou tepelnou izolací určenou k izolování základů a soklu domu.

Jak spojit kari sítě

Kari sítě se musí navzájem překrývat alespoň o 30 cm. Jakmile máte vše připraveno můžete začít betonovat. Pamatujte, že armatura v betonu je účinná jen v případě, když je plně obalena betonem. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím strojních zařízení určených k vibrování betonu.

Jak dlouho nechat vyzrát základovou desku

Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní. Měla by to být dostatečná doba pro vyschnutí betonu.

Jak silnou kari síť do podlahy

Obecně se doporučuje kari sítě dávat do betonu o maximální tloušťce 7 cm, zabrání se tak popraskání betonové podlahy a dalších nepříjemností.

Jak Vazat kari sítě

Kari sítě musí být překryty dostatečně silnou vrstvou betonu. Armaturu nepokládáme nikdy přímo na podklad, tedy na zhutněnou zeminu či štěrk. Kari sítě musí být umístěny na podložkách. Je možné použít přímo speciální kovové či plastové podložky nebo kari sítě podložit alespoň kameny či betonem.

Kdy kropit desku

S kropením základové desky byste měli v podstatě začít hned po betonáži. Samozřejmě záleží na ročním období a teplotě vzduchu. Nejdůležitějších je prvních 48 hodin. Tato doba je nejdůležitější pro celý proces zrání betonu základové desky a po celou dobu by proto měl beton zůstat vlhký.

Čím podložit kari sítě

Kari sítě musí být překryty dostatečně silnou vrstvou betonu. Armaturu nepokládáme nikdy přímo na podklad, tedy na zhutněnou zeminu či štěrk. Kari sítě musí být umístěny na podložkách. Je možné použít přímo speciální kovové či plastové podložky nebo kari sítě podložit alespoň kameny či betonem.