Jak hledat knihy v knihovně?

Jak hledat knihy v knihovně?

Jak srovnat knihy v knihovne

Možností je několik. Buď si můžete poskládat knihovnu abecedně podle autora, nebo se řídit tématem: dětské knížky zvlášť, stejně tak knihy o myslivosti, přírodě nebo série s detektivkami. U jednotlivých námětů pak můžete znovu respektovat autora. Další volbou je pouze velikost knih nebo barva přebalu.

Jak najít knihu podle textu

Google Book Search (GBS) http://books.google.com vyhledává knihy, a to na základě fulltextového prohledávání jejich obsahu (nikoliv jen prohledáváním bibliografických záznamů, jak to dělají běžné knihovní systémy). Jde o knihy jakéhokoliv typu – beletrii i knihy odborné.

Které knihy jsou cenné

Jak poznat vzácnou knihukompletní díla od jednoho známého autora,evropské prvotisky zhotovené po vynálezu knihtisku do roku 1500 (ty mají statisícovou cenu),odborné publikace s ilustracemi,výpravné starší tituly pro děti a mládež,avantgardní časopisy,přírodopisné knihy s barevnými litografickými ilustracemi,

Jak vyhledat knihu

Vyhledávání v knize

Přejděte do Knih Google. Vyhledejte název, autora, ISBN nebo klíčová slova. Klikněte na název. Pod názvem klikněte na Vyhledávat uvnitř.

Jak skladovat knihy

Knihy skladujte nejlépe v pevných kartonových krabicích, například krabicích na stěhování. Obzvláště cenné knihy a dokumenty byste měli šetrným způsobem skladovat zvlášť a chránit je i před kyslíkem – třeba vakuovým obalem. Staré dokumenty můžete uchovávat v plastových boxech bez víka v polici.

Jak třídit knihy

Sběr či kontejner na tříděný odpad

V každém případě je nutné knihy zbavit tvrdé vazby, která patří do směsného odpadu. Vyhazovat k recyklaci lze pouze papírové části. Knihy v brožované vazbě lze odevzdat celé.

Co je to ISBN

ISBN jsou začáteční písmena pro anglický výraz „International Standard Book Numer“ (Mezinárodní standardní číslo knihy). Stejná zkratka označuje i vlastní proces číslování knih – „International Standard Book Numbering“ (Mezinárodní standardní číslování knih).

Jak zjistit místo vydání knihy

Pro knihy vydané u nás můžete využít i online katalog Národní knihovny – bázi NKC http://aleph.nkp.cz/F/ (je zde i literatura vydaná v zahraničí, ovšem jen ta, kterou vlastní NK ČR) nebo také souborný katalog ČR – bázi SKC (katalogy více než 100 českých knihoven, včetně zahraniční, kterou vlastní).

Co dělat se starými knihami

Jak naložit s knihami, které už nechcete Kontejner může být až poslední možnostVeřejné knihovny. Ministerstvo kultury eviduje kolem 6,5 tisíce knihoven.Prodej v bazaru. Můžete zkusit také knihy prodat v bazaru.Sousedská miniknihovna.Darování známým.Pouliční knihovny.Antikvariát.Charita apod.Kniha jako tvůrčí materiál.

Jak zjistit náklad knihy

Na webových stránkách Unie vydavatelů (http://www.uvdt.cz/) naleznete seznam periodik (deníky, časopisy atd.), kdy u každého titulu je kromě dalších informací uveden i tištěný náklad. Tento seznam se nachází na http://www.uvdt.cz/Upload/415.xls .

Jak zjistit číslo vydání knihy

Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje. U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži.

Jak pečovat o knihy

Knihy nejlépe oprášíme úzkým nástavcem na vysavač, kterým při každém vysávání přejedeme po jejich horních hranách a hřbetech. Police otřeme vlhkým hadrem a vysušíme nebo použijeme prach odpuzující leštěnku.

Jak uložit knihy bez knihovny

Nejjednodušší je uložit knihy na police, v tom případě si ale připravte prachovku, která bude často v pohotovosti. Knihovna knihy před prachem uchrání výrazně lépe, ne každý ale doma potřebuje další kus nábytku. Do moderních bytů se hodí stylové police, tradiční interiéry zase ocení spíše tradiční knihovny.

Jak se třídí papír

Papír se obvykle třídí do modrých kontejnerů. Vhozy jsou často uzpůsobeny, aby bylo možné do kontejneru vhodit pouze správně zmáčknuté papíry. V domácnosti můžeme třídit papír i do barevných tašek, ve kterých jej pohodlně doneseme až ke kontejneru. V kancelářích je vhodné mít nádobu na papír u každého pracovního místa.

Kam dát nepotřebné knihy

Jak naložit s knihami, které už nechcete Kontejner může být až poslední možnostVeřejné knihovny. Ministerstvo kultury eviduje kolem 6,5 tisíce knihoven.Prodej v bazaru. Můžete zkusit také knihy prodat v bazaru.Sousedská miniknihovna.Darování známým.Pouliční knihovny.Antikvariát.Charita apod.Kniha jako tvůrčí materiál.

Proč některé knihy nemají ISBN

skenem obálky apod. Spousta zajímavých knížek vychází v malých nákladech případně regionálními institucemi (spolky, muzea) a bohužel ISBN nedisponují. Určitě by bylo možné to udělat tak, aby existence příslušné knihy mohla být ověřena.

Jak citovat knihu která nemá ISBN

Edice, číslo edice. ISBN. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Nemá-li kniha autora, píšeme nejprve název a za ním rok vydání.

Jak citovat vydání

PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno; PŘÍJMENÍ AUTORA, Jméno (rok vydání). Název publikace. Číslo vydání. Místo vydání: Nakladatelství.

Jak citovat část knihy

Zápis správně: Tvůrce kapitoly. Název kapitoly. In: Tvůrce knihy (pouze je-li odlišný od autora kapitoly). Název knihy.

Kdo vykupuje staré knihy

Společnost Český antikvariát s.r.o. vykupuje všechny druhy knih, všech žánrů a zaměření. V případě, že se na nás obrátíte provedeme výkup všech Vašich knih bez rozdílu. V případě většího množství k Vám přijedeme a výkup knih provedeme přímo u Vás doma. Odkoupené knihy na vlastní náklady a zdarma odvezeme.

Jak vyhodit knihy

Nepotřebnou knihu vyhoďte

Vyhoďte je. Kromě běžné popelnice mohou staré knihy skončit v kontejneru na papír. Také sběr starých knih vás může těšit. Důležité je knihu zbavit tvrdé vazby.

Jak vydat knihu Samonákladem

Samonáklad není od slova sám. Pokud netoužíte spatřit vaši knihu v regálech knihkupectví a máte například vlastní distribuční kanál, můžete si opravdu vše zařídit sami. Stačí vám k tomu dát dohromady ten správný tým, kontaktovat tiskárnu atd.

Jak vydat knihu na vlastní náklady

Chceme-li knihu vydat v tištěné podobě, máme dvě základní možnosti: 1) tisk ofsetový, 2) tisk digitální. U ofsetového tisku jsou velmi vysoké fixní náklady, proto se tisk menšího počtu kusů touto technologií nevyplatí.

Co je ISBN u knih

ISBN jsou začáteční písmena pro anglický výraz „International Standard Book Numer“ (Mezinárodní standardní číslo knihy). Stejná zkratka označuje i vlastní proces číslování knih – „International Standard Book Numbering“ (Mezinárodní standardní číslování knih).

Proč knihy žloutnou

Hlavní složkou papíru je celulóza, která během času oxiduje a vytváří barevné chromofory. Během oxidace celulózy vzniká více typů těchto látek a až dosud jsme nevěděli, který chromofor je zodpovědný za žloutnutí starého papíru.