Jak Hamlet zabil Claudia?

Jak Hamlet zabil Claudia?

Jak zabije Hamlet Claudia

Hamletova matka, jako svědkyně souboje, vypije číši otráveného vína, kterou nastražil před soubojem Claudius pro Hamleta. Hamlet umírá na otravu jedem, stihne však ještě zabít podlého Claudia zbytkem vína, které zabilo královnu Gertrudu.

Koho zabil Hamlet

Její bratr Laertes ji chce pomstít, čehož využije Claudius a spolčí se s ním proti Hamletovi. Laertes vyzve Hamleta na souboj, vybaven ostrým mečem, namočeným v jedu, který mu opatřil Claudius. Hamlet ale Laerta odzbrojí a zabije ho.
Archiv

Kdo zabil otce Hamleta

Stručný průběh děje. Hamlet se od ducha dozvídá, že jeho otec byl zavražděn svým bratrem, Hamletovým strýcem, který nyní žije s jeho matkou. Aby se dokonale přesvědčil, pozve na hrad herce a ti zahrají hru o zavraždění krále. Hamletův strýc je zděšen, a tak Hamlet pozná, že duch mluvil pravdu.

Kdo řekl Být či nebýt

Podání Hamleta se v různých zemích a divadlech dost liší.

Co slibil Hamlet svemu otci

Hamlet slíbil otci, že jeho smrt pomstí. Tento slib dodržel – poranil krále Klaudia otráveným mečem, který však byl určen pro něho samotného. Na základě znalosti celého díla napište, co je hlavním námětem této hry.

Jak se jmenovala hamletova Mila

Gertruda, dánská královna a matka Hamletova. Ofelie, dcera Poloniova. Páni, dámy, důstojníci, vojáci, herci, námořníci, poslové a sluhové.

Jak se zabil Romeo

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Kdo je Ofélie

Ofelie – Poloniova dcera, milovala Hamleta. Poté, co byl její otec zabit, zešílí, na rozdíl od Hamleta, ale skutečně. Posléze nešťastnou náhodou utone.

Co je to Macbeth

Macbeth se z jednoho z nejoblíbenějších skotských panovníků proměnil v tyrana a uzurpátora až cca 300 let po své smrti a od konce 14. století byl takto mylně vnímán všemi kronikáři a historiky.

Jak se zabije Julie

Romeo šílí smutkem nad ztrátou své milované. Zaslepen onou bolestí koupí si jed a jede k hrobce Julie. U hrobky je Parid, Romeo ho v šermířském souboji zabije a jde do hrobky Julie. Tam vypije svou dávku jedu a zemře!

Jak se zabila Julie

Vedle své lásky vypije jed a umírá. Julie se probouzí. Když vidí mrtvého Romea, vezme jeho dýku a zabije se. Obě rodiny se nad mrtvými těly svých dětí usmíří a postaví ve Veroně zlaté sochy Romea a Julie.

Jak zemřela Lady Macbeth

Po vraždě Duncana lady Macbeth postupně sužují výčitky svědomí. Trpí nočními můrami, blouzní, nakonec ztrácí rozum a zabije se. Stejně tak Kateřina již brzy není pánem svých smyslů a nakonec sebe i svou soupeřku zabíjí.

Kdo zabije Macbetha

Skotští šlechtici se spojí s Malcolmem. Macduff zabije Macbetha a prohlásí Malcolma skotským králem a ten pak dá zemi do pořádku.

Koho zabil Romeo

Odpoledne v den svatby zabije Tybalt Romeova přítele Merkucia, který přijme výzvu k boji místo Romea (ten Tybalta nyní považuje za příbuzného), a Romeo následně zabije Tybalta. Za vraždu Tybalta je vyhoštěn z města Verony a odchází do Mantovy.

Kde vzal Romeo jed

Ještě před vstupem do hrobky musí Romeo přemoci Parise a další Kapulety, kteří mu v tom brání. Paris je nakonec zabit, a Romeo konečně vchází k Julii do hrobky. Zoufá nad osudem a její smrtí a vyznává ji svou lásku. Po monolozích a rozloučení se světem vypije Romeo jed, který ho během chviličky otráví.

Koho zabil Macbeth

Macbeth sám vraždí Duncana.

Kdo zabil Macbetha

Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že se birnamský les pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem, je zabit.

Jak končí Macbeth

Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem, je zabit. Ve Skotsku je konečně mír a Malcolm je korunován králem.

Jak zemřeli Romeo a Julie

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Co je Romeo a Julie za literární žánr

TragédieRomeo a Julie / ŽánrTragédie neboli truchlohra je forma dramatu s vážným obsahem. Hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě.
Vznik i rozvoj tragédie do své plné šíře se uskutečnil v antickém Řecku a Římě. Wikipedie

Kdo všechno zemřel v Romeo a Julie

Paris: bohatý šlechtic, má si vzít Julii, namyšlený, odvážný, chrabrý, krásný, zabit Romeem. Tybalt: synovec paní Kapuletové, zabit. Benvolio: synovec Montekův, Romeův přítel. Baltazar: přináší novinky Roimeovi z Verony.

Jak skončí Romeo a Julie

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Jak zemřel Paris Romeo a Julie

Romeův sluha, který si myslí, že Julie opravdu zemřela, přináší zprávu Romeovi. Ten je rozhodnut zemřít v hrobce, kde leží Julie a cestou do Verony si kupuje jed. Ještě u hrobu se Romeo utká s Parisem, kterého v boji zabije. Poté vstoupí do hrobky, naposledy Julii políbí, vypije jed a umírá.

Jak zemřel Romeo

Po rozloučení se světem Romeo jed vypije. Julie se probouzí, ale Romeo vedle ní leží již mrtvý. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí.

Kde sehnal Romeo jed

Romeo si koupí jed u lékárníka v Mantově, vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Na hřbitově potká Parise a v souboji jej zabije. Romeo poté vstoupí do hrobky Kapuletů a spatří Julii.