Co způsobuje obrnu?

Co způsobuje obrnu?

Co zpusobuje obrna

Obrna (ochrnutí) je definována jako patologické omezení hybnosti, motoriky člověka. Vzniká v důsledku poruchy inervace (zásobování části těla nervovými vlákny prostřednictvím určitého nervu) dané svalové skupiny, čímž dochází k úplné či částečné ztrátě hybnosti končetiny nebo jiné části těla.
Archiv

Jak vyléčit obrnu

Dětskou obrnu nelze vyléčit. Je možné jí pouze zabránit imunizací. Imunitu mohou lidé získat po očkování nebo poté, co byli infikováni virem. K dispozici jsou dva typy vakcín: inaktivovaná vakcína proti dětské obrně (IPV) a živá atenuovaná ústy podávaná vakcína proti dětské obrně (OPV).

Co způsobuje virus dětské obrny

Poliomyelitis anterior acuta, označovaná též jako dětská (přenosná) obrna nebo Heineova-Medinova nemoc představuje epidemickou letní virózu. Způsobuje ji ssRNA neobalený Poliovirus z rodu enterovirů (čeleď Picornaviridae). Poliovirus má 3 antigenní typy bez zkřížené imunity.

Jak se přenáší obrna

Přenos nemoci

Polioviry jsou šířeny jídlem nebo vodou obsahující lidské fekálie a méně častěji z infikovaných slin. Infikovaní mohou šířit nemoc, aniž by se u nich projevily symptomy během 6 týdnů. Tato nemoc může být diagnostikována nálezy virů ve fekáliích nebo stanovením protilátek v krvi.

Jak můžu Ochrnout

Ochrnutí je nejčastěji způsobeno poškozením mozku nebo nervového systému, obzvláště pak míchy. Hlavní příčinou bývá mrtvice, nádorová onemocnění či další zdravotní problémy. Další příčinou ochrnutí může být otrava jedem, který narušuje nervové funkce (kurare, BMAA, botulin atp.).

Jak se projevuje ochrnutí

Ochrnutí a necitlivost

Charakteristickým znakem cévní mozkové příhody je náhlé ochrnutí jedné strany těla – například bezdůvodný mimovolný pokles paže, koutků úst, nebo náhlé problémy při vstávání. Příznakem paralýzy může být také náhlý pád bez jasného vnějšího důvodu.

Kdy se projeví dětská mozková obrna

K poškození mozku dítěte tak může dojít v období před porodem, během porodu a v prvních týdnech po porodu. Podle statistických dat je výskyt DMO v populaci mezi 2-4 promile. První příznaky se začnou projevovat po porodu nebo do šesti měsíců po něm. Raným symptomem může být ztuhnutí svalů.

Jak vzniká dětská obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je onemocnění způsobené poškozením mozku nejčastěji v důsledku nedostatečného okysličení mozkových buněk. Charakteristické příznaky, které se objeví zpravidla do třetího roku života, zahrnují zejména trvalé poruchy hybnosti. Na rozdíl od dětské obrny však DMO není nijak nakažlivá.

Co je to Zaskrt

Záškrt je závažné onemocnění způsobené bakterií Corynebacterium diphtheriae (v některých případech také bakterií Corynebacterium ulcerans), která se usadí na sliznici v hrdle a horních cestách dýchacích a může produkovat toxin postihující jiné orgány.

Jak začíná ochrnutí

Celý proces začíná v mozkové kůře, odtud se signál skrz mozek šíří do míchy a z míchy se pomocí nervů vystupujících z páteře šíří nervový signál do příslušných svalových vláken. Přenos informace z nervu na sval se děje na tzv. nervosvalové ploténce. Podráždění svalu pak vede k jeho stažení a tím vzniká vlastní pohyb.

Kdy k neurologovi

Část populace trápí bolesti hlavy ve formě migrén pravidelně a neúprosně. Silné nebo náhle vzniklé bolesti hlavy mohou signalizovat i krvácení do mozku nebo nádor. Proto je v těchto případech namístě vyšetření neurologem.

Jak poznat obrnu

Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením. Stav se někdy nazývá spasticitida (křečovitost). Mozková obrna se také nazývá Littlovou obrnou.

Jak se pozna obrna

Mozková obrna je onemocněním mozku. Konkrétně se tato nemoc týká velkého mozku, čili horní části mozku. Nejviditelnějšími fyzickými příznaky je škubání a nekoordinované pohyby hlavy. Někdy se projevuje tím, že pacient má potíže s mluvením.

Kdy se pozna Detska obrna

Příznaky dětské mozkové obrny se u dětí nejčastěji projeví již během prvních měsíců nebo let. Rodiče si této poruchy mohou všimnout ve chvíli, kdy začne být vývoj pohybových dovedností jejich potomka zpožděný. Děti se později přetáčejí, lezou nebo sedí.

Jak se projevuje syfilis

Příznaky onemocnění nejsou specifické. Onemocnění začíná zpravidla jedním nebo více nebolestivými vřídky (ulcus durum, tvrdý vřed), boláky (primární infekce), které se objeví kdekoliv na těle, zpravidla v místě vstupu bakterií do organismu a také zvětšením spádových mízních uzlin. Vřídky vymizí do 2-6 týdnů.

Jak se projevuje spala

Spála začíná obvykle horečkou, zimnicí, nevolností, rozvojem anginy. Časté jsou i bolesti hlavy, břicha, zvracení, zduření uzlin na krku. Jazyk bývá bílý, povleklý. Během 2 dnů dojde k postupnému výsevu vyrážky, která se šíří od podbřišku na trup a na vnitřní strany stehen.

Jak zacina Svalova dystrofie

Ochabování pánevního svalstva

Obvykle se to začíná projevovat ve střední dospělosti, pokud se to vůbec objeví. Oslabování pánevních svalů způsobuje potíže se vstáváním ze židle nebo chůzí po schodech a může vést až k invalidnímu vozíku, a to zejména na dlouhé vzdálenosti. Svaly na stehnech jsou někdy také postižené.

Jak poznat neurologický problém

Dominuje oslabení končetin, porucha koordinace, zatuhnutí, mohou být závratě, porucha zraku či poruchy čití v jakékoliv části těla.

Co všechno léčí neurolog

Neurologie je lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnosou, terapií a poradenskou činností pro nemoci centrálního nervového systému (mozku a míchy), periferních nervů, svalové a kosterní soustavy, pojivové tkáně a cévních onemocnění mozku.

Jak se projevuje dětská obrna

Mezi charakteristické projevy patří ztuhlé a trvalé stažené (spastické) svaly v postižených oblastech. Spastická forma způsobuje oslabení (paréza) nebo až ochrnutí končetin (plegie). Podle toho, které končetiny jsou spastické, můžeme tuto formu dále dělit: Diparéza – symetrické postižení obou dolních končetin.

Co to je obrna

Obrna vzniká v důsledku poruchy inervace dané svalové skupiny. Dochází k částečné ztrátě hybnosti končetiny. Obrna může mít infekční i neinfekční původ.

Jak vypada vřed u syfilis

Kruhovitý vřed dosahuje velikosti 1 mm až 2 cm, má temně rudou spodinu, nejasné ohraničení, je tuhý na pohmat a při dotyku nebolí. Není výjimkou, že unikne pozornosti. Do dvou týdnu po vytvoření vředu dochází k otoku spádových uzlin, nejčastěji v oblasti třísel. Vřed se následně sám zhojí.

Jak vypadá tvrdý vřed

Ulcus durum (tvrdý vřed): nejprve plochá papula měnící se postupně v erozi a vřed; vyvýšené okraje, temně červená spodina; palpačně (v rukavicích!)

Jak dlouho doma se spálou

Spála je skutečně nepříjemné infekční onemocnění, které vyvolává bakterie známá jako streptokok. Úplně stačí, aby se nakažené dítě dotklo jiného drobečka. Pokud dítě spálu skutečně dostane, minimálně ještě týden po vyléčení by mělo zůstat doma izolované od ostatních dětí, aby se nemoc dál nešířila.

Jak dlouho je clovek infekční při spale

Nemocný je infekční až 7 dní od vypuknutí nákazy. Teplotu a bolesti je možné snižovat paracetamolem či ibuprofenem.