Co vyčítá Antigona Kreontovi?

Co vyčítá Antigona Kreontovi?

Jak skončila Antigona

Krále přepadl hrozný strach a spěchal vše napravit: Polyneika s řádným obřadem nechal pohřbít. Když však šel osvobodit Antigonu, nebyla už živá. Oběsila se na pohřební stuze. Vedle ní nalezl tělo svého syna Haimóna, který se při pohledu na mrtvou Antigonu probodl mečem.

Kdo odsoudil antigonu

Když mezi bratry vypukl bratrovražedný boj, ve kterém oba zemřeli, nechal thébský král Kreón jednoho pohřbít a druhého ne, protože ho odsoudil jako vlastizrádce. Antigoné toho však nedbala a podle božích zákonů bratra pohřbila. Za to ji Kreón, který se měl stát jejím tchánem, odsoudil k uvěznění ve skalní kobce.

Kdy vznikla Antigona

Sofoklova tragédie Antigoné vznikla pravděpodobně kolem roku 441 př.

Kde se odehrává Antigona

Děj knihy se odehrává v Thébách, kde vládne Kreón, bratr Lokasty (Iokasté = latinsky Locaste). Antigona byla dcera krále Oidipa a jeho ženy Lokasty. Měla sestru Isménu a 2 bratry – Eteokla a Polyneika. Po smrti krále se ujali vlády jeho dva synové.

Čím se Antigona provinila

Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce.

Kdo Prelozil antigonu

V cyklu Tragoedie Sofokleovy Timotheje Hrubého vyšla kompletní Antigoné v Praze roku 1891.

Jak byla Antigona Potrestana

Antigona se nebála Kreónova hněvu a bratrovo tělo pohřbila, za což ji král nechal zazdít. Teiresias Kreóna pak varoval před hněvem bohů, a tak se král sám vydal Antigonu zprostit trestu. Avšak ona se ve svém vězení oběsila a její snoubenec Haimón, Kreónův syn, se žalem probodl.

Kdo to je sofoklés

Sofoklés, řecky Σοφοκλης, (497/496 př. n. l., Athény – 406/405 př. n. l.) byl starořecký athénský dramatik, kněz a politik. Patří k nejvýznamnějším antickým dramatikům, proslul svými tragédiemi, především Antigonou, Élektrou a Králem Oidipem.

Co je zásadní myšlenkou díla Král Oidipus

Hlavní postavou díla je Oidipus, jemuž bylo při narození předpovězeno, že zabije svého otce (thébského krále) a ožení se s vlastní matkou. Proto ho jeho vlastní otec dal pohodit ve skalách. Otrok, který to měl vykonat, se však slitoval nad dítětem a daroval ho pastýři krále korintského.

Kdy Sofokles napsal antigonu

Sofoklés – knihy

1891 Tragoedie Sofokleovy. 1., Oidip král
1968 Antigona
1950 Oidipús vladař
2009 Antigoné / Élektrá
1975 Tragédie

Čím se provinila Antigona

Antigona je tragédie z období antiky. Věnuje se tématům posmrtného života, nepřízní osudu, úctě k bohům a zákonům. Postavy, které se provinily proti bohům bývají tvrdě trestány. Velký důraz na věštby a věštce.

Kdo to byl Kreon

Kreón, korinthský král, je znám především z mýtů o Argonautech. V některých verzích se však nevyskytuje, v jiných je jeho dcera nazývána Kreúsa nebo Kreútis. Kreontova postava je zobrazována v Eurípidově tragédii Médeia (z roku 431 př. n. l.)

Kdo zavedl 3 herce na scéně

Sofoklés zavedl třetího herce (tritagonistu).

Kdy zemřel sofoklés

Starověké AthénySofoklés / Úmrtí

Jak končí Král Oidipus

Po zjištění pravdy se Iokasté oběsí a Oidipús se nad jejím tělem oslepí. Žádá o odpuštění Kreonta, usmíří se s ním, rozloučí se s dcerami a opustí Théby, aby zachránil obyvatelstvo od morové pohromy.

Koho si vzal Oidipus

Oidipus se za sfingou vydal, hádanku uhodl a sfinga sama skočila ze skály. Za to mu Iokastin bratr Kreón slíbil trůn. Oidipus si vzal Iokastu za ženu a měl s ní děti.

Jak zabil Oidipus svého otce

Když se Oidipus v Delfách dověděl svou věštbu, vydal se do Théb, pryč z Korintu, aby neublížil svému domnělému otci. Cestou zabil spěchajícího starce se dvěma sluhy, protože jim nechtěl ustoupit z cesty.

Kdo to byl Oidipus

Oidipus byl synem thébského krále Láia a jeho manželky Lokasté. V řecké mytologii je život Oidipa příběhem o tom, jak svému osudu nelze uniknout. V současnosti známe pojem "oidipovský komplex". Thébskému králi Láiovi věštba předurčila, že jej zabije jeho potomek, a proto se rozhodl být bezdětný.

Kdo hral v Antickem divadle

Nejdůležitější byli autoři dramat, dále chorégové (občané, kteří vydržovali chór a celou hru financovali), členové chóru, herci a různí pomocníci. Nejvíce bylo zpěváků dithyrambů. Základem divadelních představení byl chór (sbor recitátorů), který komentoval děj hry, a dva (později tři) herci.

Kdo hrál v řeckém divadle

Zpočátku hrál v tragédiích pouze jediný herec, obvykle sám autor, který vedl na jevišti monolog. Pokud v dramatech vystupovaly více než tři postavy, museli herci během představení vystřídat několik rolí a jelikož neměly do divadla přístup ženy, tak muži museli ztvárňovat i ženské role.

Kde žil sofoklés

n. l. v Thébách a zemřel přibližně v roce 406 v Athénách. Dramatik a autor mnoha tragédií. Žil v době řecko-perských válek a byl současníkem například Sokrata. Celý život prožil v Athénách a těžiště jeho činnosti spočívalo v dramatu a dramatické tvorbě.

Koho zabil Oidipus

Dozví se, co je mu věštěno, a aby se věštbě vyhnul, opustí své domnělé rodiče a vydá se do Théb. Cestou při potyčce nešťastnou náhodou zabije svého otce Laia, aniž by samozřejmě věděl, že je to jeho otec. Poté se mu podaří nedaleko Théb rozluštit záhadu Sfingy a osvobodí tak město od této nestvůry, která je sužovala.

Jak Oidipus zabil svého otce

Když se Oidipus v Delfách dověděl svou věštbu, vydal se do Théb, pryč z Korintu, aby neublížil svému domnělému otci. Cestou zabil spěchajícího starce se dvěma sluhy, protože jim nechtěl ustoupit z cesty.

Jak zemřel Oidipus

To králi potvrdilo více lidí, mimo jiné i otrok, který jejího syna odnesl do lesa. Poté se Lokasté zhroutila a ve své komnatě spáchala sebevraždu. Oidipus si v zoufalství vypíchl oči a i lid se proti němu otočil zády a žádal jeho vyhnání z Théb.

Jak zemrel Oidipus

Tak se Oidipús dozvídá celou pravdu o věštbě a o tom, že se už naplnila. Jeho matka a manželka Iokasté se ve svém pokoji oběsí a Oidipús se oslepí, aby neviděl následky své kletby. Usmíří se s Kreóntem a za nějaký čas odejde z Théb.