Co vyrábí Spolchemie?

Co vyrábí Spolchemie?

Co se vyrábí v Spolchemie

Spolchemie je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě a její základní sortiment tvoří epoxidové a alkydové pryskyřice, tvrdidla a rozpouštědla, louhy a anorganické speciality látky (hydroxid sodný a draselný, chlor, epichlorhydrin, allylchlorid ad.).

Co je Spolchemie

SPOLCHEMIE je ryze českou chemickou firmou evropského významu. Od roku 1856 nepřetržitě inovujeme, vyrábíme a vyvážíme vysoce kvalitní chemické produkty do celého světa.
Archiv

Co se vyrábí v Ústí nad Labem

Z řemesel a průmyslu je v Ústí zastoupeno tkalcovství, soukenictví, jirchářství, výroba barev, papírny, prýmkařství a drobná domácká výroba, v okolí města je otevřeno na 60 hnědouhelných dolů. Významnou roli hrál nebývalý rozmach lodní přepravy a lodního stavitelství.

Co je to Aussig

Co je AUSSIG AUSSIG je nová značka batohů a doplňků založena v severních Čechách. Jedinečný styl vychází ze streetové módy. Aussig je také staré německé označení pro Ústí nad Labem.

Co to je ústí řeky

Ústí je část toku (řeka, potok), kde se vlévá do jiného toku či do vodní nádrže, moře nebo oceánu. Ústí může vzniknout buď přirozenou cestou (např. ústí Vltavy do Labe), nebo uměle (např. ústí řeky do přehradní nádrže).

Co Proteka Ústí nad Labem

Nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Labe, do níž se v Ústí nad Labem vlévá Bílina. Větší vodní plochy okresu se nacházejí v blízkosti obcí Chlumec a Chabařovice. Největší vodní plochou je nedávno vybudované jezero Milada, které vzniklo zatopením bývalého uhelného dolu.

Co to je Bifurkace

Bifurkace (z latinského furca, vidlička) v geografii znamená rozvětvení řeky, její rozdělení do dvou koryt. S tímto jevem je možné se setkat zejména v oblastech plochých rozvodí. Řeka odevzdává vodu různými směry do různých říčních systémů. Část řeky nad místem bifurkace je pak součástí obou takto propojených povodí.

Co to je delta

delta plochý náplav při ústí řek do jezera nebo moře (obr. 31, 230), přibližně trojúhelníkového tvaru. Podle tvaru se někdy rozeznávají delty výplňové (vyplňující např. zálivy) a výběhové (vybíhající před pobřežní linii).

Co znamená Labe

Jméno této řeky pochází z dob starověku, kdy povodí Labe obývali Keltové. Původní keltské slovo „elb” znamenalo „velká řeka”. Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce. Labe začínající jako průzračný horský potok, postupně mohutní a jeho tok se zpomaluje.

Co je Bifurkace Trachey

Bifurkace znamená rozdělení (rozvětvení) trubicovitého orgánu na dvě části. Poměrně často je používáno u rozdělení průdušnice (bifurkace trachey) na dva hlavní bronchy a u rozdělení dolní břišní aorty (bifurkace aorty) na dvě společné ilické tepny.

Co je to Estuárium

Estuár nebo též estuárium je typ říčního ústí do moře. Má protáhlý, nálevkovitý tvar. Rozdíl oproti jiným typům ústí řek je v přítomnosti a výrazném projevu slapových jevů (příliv a odliv).

Jak se nazývá největší přístav na Labi

Přístav Lovosice – nejvytíženější kontejnerový přístav v České republice. Nejvytíženějším přístavem je překladiště a kontejnerový přístav na Labi v Lovosicích.

Kde končí řeka Labe

Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Co je Carina

Karina (latinsky carina = kýl) je "hrana" v místě, kde průdušnice (trachea) větví v pravou a levou průdušku, průdušnice spolu s průduškami tak tvoří útvar ve tvaru obráceného Y. Subkarinní lymfatické (mízní) uzliny jsou uzliny, které jsou uloženy pod karinou (mezi oběma raménky onoho Y).

Co je to larynx

Hrtan (latinsky larynx) je nepárový orgán, řadí se do dýchacího systému. Prochází jím vzduch do průdušnice a následně do plic, slouží tedy k respiraci a dále k fonaci. Je uložen v přední krajině krční. Stěna laryngu je zpevněna chrupavkami, drobnými klouby, ligamenty a membránami.

Jak se říká Castem toku řeky

SOUTOK = místo, kde se jedna řeka (nebo potok) vlévá do druhé řeky (či potoka) STŘEDNÍ TOK = část řeky, v níž voda ztrácí svou dravost, zpomaluje se její tok, koryto se rozšiřuje. MEANDR = místo na řece, kde se tok "zakrucuje", tvoří tedy "zákruty" (vodní tok naráží na břehy a podemílá je)

Kde kotvit na Labi

Marina Labe poskytuje možnost stání a kotvení motorových člunů nebo plachetnic v Píšťanech přímo pod restaurací a hotelem. Kotvení je určeno pro lodě od 5 do 14 metrů, resp. pro lodě o maximální šířce 2.5 metru. Členové mohou se svými loděmi využít stání nejen v létě, ale i během zimy.

Jak se jinak nazyva Labe

Mezi další známější řeky, které na našem území přidávají vodu do Labe, patří Úpa, Metuje, Orlice, Cidlina, Jizera, Ohře, Bílina, Ploučnice či Kamenice. Název Labe patrně pochází z doby, kdy okolo jejího toku sídlili Keltové a nazývali ji Elb.

Jak se jmenuje levý přítok Vltavy

Levé přítoky: Otava, Berounka

Řeka Vltava pramení na Šumavě, protéká Čechami směrem na sever a u města Mělníka se vlévá do Labe.

Jaká je nejdelší řeka v České republice

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.

Co je to Tracheo

Trachea je trubicovitý orgán, který vede vzduch z laryngu dále do bronchů, přičemž zároveň zlepšuje jeho vlastnosti. Na příčném řezu je patrná její základní struktura: ploténky hyalinní chrupavky tvaru podkovy, jejíž oba konce jsou spojené pomocí rovné paries membranaceus z hladké svaloviny a elastických vláken.

Co je to průdušnice

Průdušnice (trachea) je trubice spojující hrtan s průduškami plic. Je to tedy důležitá součást dýchací soustavy všech obratlovců s plícemi.

Co je v hrtanu

Hrtan (latinsky larynx) je nepárový orgán, řadí se do dýchacího systému. Prochází jím vzduch do průdušnice a následně do plic, slouží tedy k respiraci a dále k fonaci. Je uložen v přední krajině krční. Stěna laryngu je zpevněna chrupavkami, drobnými klouby, ligamenty a membránami.

Co je pod hrtanem

Kostra hrtanu je tvořena hrtanovými chrupavkami. Jsou to chrupavka štítná, která je největší. Pod ní je prstenčitá chrupavka, také hlasivková chrupavka, ke které jsou připojeny dva hlasivkové vazy tvořící hlasivky. Mezi hlasivkami se nachází hlasová štěrbina.

Jak teče řeka

Víš, jak vzniká řeka Nejdříve je to úplně malý pramínek vody, který se zvětšu- je v potůček a ten pak v potok. Jak teče krajinou, přibývá, až je z něj říčka a pak řeka. Řeka nakonec ústí do moře.