Co to znamená čitatel?

Co to znamená čitatel?

Co to je čitatel

Čitatel je součástí zlomku a nachází se v horní části zlomku nad zlomkovou čarou. Čitatel je informací o tom, kolik dílů z nějakého celku vyjadřuje zlomek. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako jmenovatel. Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony.
Archiv

Co je to čitatel a jmenovatel

Zlomkem ab rozumíme reálné číslo, které je výsledkem dělení reálného čísla a (čitatel) nenulovým reálným číslem b (jmenovatel). Zlomek je jinak zapsaná operace dělení.
Archiv

Co to je jmenovatel

Jmenovatel je součástí zlomku, která se nachází v dolní části zlomku pod zlomkovou čarou. Jmenovatel podává informaci o tom, z kolika dílů celkem se celek skládá. Je nedílnou součástí zlomku, stejně jako čitatel. Prací s oběma součástmi zlomku lze provádět různé matematické úkony.

Jak číst zlomky

Je-li čitatel nebo jmenovatel obecné číslo jednoduchého tvaru, čteme obyčejně lomeno, podle nebo stručněji dle. Na př. zlomek a/b čteme „á dle bé“ (nejčastěji) nebo „á lomeno bé“, „á podle bé“. Je-li ve jmenovateli součin čísla zvláštního a obecného, čte se číslo zvláštní v příslušném pádu.
ArchivPodobné

Co to je činitel

Čísla, která násobíme, se nazývají činitelé. Výsledek násobení se nazývá součin. Číslo, které dělíme, se nazývá dělenec. Číslo, kterým dělíme se nazývá dělitel.

Jak se násobí zlomek

Prvním krokem při násobení zlomků je vynásobení obou čitatelů. V druhém kroku společně vynásobíme jmenovatele. Nakonec si nový zlomek zjednodušíme. Jinou možnou variantou je zkrácení zlomků ještě před samotným násobením.

Co to je polovina

Polovina je část celku rozděleného na dva stejné díly.

Co je to kmenový zlomek

Staří Egypťané užívali, až na malé výjimky, pouze zlomky s čitatelem jedna. Takové zlomky budeme nazývat kmenové.

Co to je součin

Čísla, která násobíme, se nazývají činitelé. Výsledek násobení se nazývá součin.

Jak vypadá smíšené číslo

Smíšené číslo je zápis celého čísla a zlomku acb, jehož hodnota je rovna součtu tohoto celého čísla a zlomku. Například dvě a čtyři pětiny zapíšeme jako 254. Jeho hodnota je: 254=2+54=510+54=514 .

Co je to záměna činitelů

Možnost záměny činitelů znamená, že při násobení nezáleží na pořadí činitelů. Matematici tomuto pravidlu říkají zákon komutativní.

Co je činitel a součin

Čísla, která násobíme, se nazývají činitelé. Výsledek násobení se nazývá součin.

Jak převést zlomek na základní tvar

Jak na toNalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel.Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem.Výsledný zlomek je v základním tvaru.

Co to je třetina

Třetina může být: zlomek – 1/3. poměrná část celku – přibližně 33,33 % hrací doba jedné části zápasu v některých kolektivních sportech (např.

Jak se píše pulka

Zimní sport ze Skandinávie.

Co je to menšitel

Menšitel – jeden ze členů v matematické operaci odčítání, kdy pokud je zapsána jako x-y, pak menšitel je číslo y. Typický zápis operace odčítání je ve tvaru: menšenec – menšitel = rozdíl. Menšitel může být použit i pro sčítání, ale to není pouze o menšenci, ale i jednoduše o sčítání.

Co to je podíl

Dělení je v aritmetice binární operace mezi dvěma čísly daného číselného oboru, která je opačná (někdy se také používá termín inverzní) k operaci násobení. Vztah dělení k násobení je tedy analogický, jako vztah odčítání ke sčítání. označujeme jako podíl.

Jak se převádí na smíšené číslo

Každý nepravý zlomek můžeme převést na smíšená čísla. Číslo v čitateli převedeme na součet co největšího násobku čísla ve jmenovateli plus zbytek menší než číslo ve jmenovateli. Převeď smíšené číslo na zlomek: Celé číslo vynásobíme jmenovatelem zlomku a přičteme čitatel zlomku.

Jak se počítají smíšená čísla

Smíšené číslo je zápis celého čísla a zlomku acb, jehož hodnota je rovna součtu tohoto celého čísla a zlomku. Například dvě a čtyři pětiny zapíšeme jako 254. Jeho hodnota je: 254=2+54=510+54=514 .

Jak se zjednodušuje zlomek

Zjednodušit složený zlomek znamená upravit ho na základní tvar zlomku. Zjednodušení provedeme tak, že čitatel složeného zlomku vydělíme jmenovatelem složeného zlomku.

Co je jedna šestina

Když rozdělíme 60 minut na čtyři stejné díly (čtvrtiny), tak nám vyjde, že každý díl má 15 minut. Jedna čtvrtina je tedy 15 minut. Když rozdělíme 60 minut na šest stejných dílů (šestiny), tak nám vyjde, že každý díl má 10 minut. Jedna šestina je tedy 10 minut.

Jak se počítá 1 3

1/3 = 13 ≅ 0,3333333

Smíšené číslo se skládá z celé části a zlomkové části. Zapisujeme jako celé číslo mezera zlomek. Smíšené číslo (smíšený zlomek) se zapíše např. 1 2/3 (jedna a dvě třetiny).

Co znamená polovina

Polovina je část celku rozděleného na dva stejné díly.

Jak se píše dvakrát

Jsou to slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).

Co to je dělenec a dělitel

Při písemném dělení píšeme číslo, které dělíme (nazývá se dělenec), vedle něj znaménko :, za ně číslo, kterým dělíme (nazývá se dělitel) a nakonec =. Vše tedy vedle sebe.