Co to jsou sirény?

Co to jsou sirény?

Co znamená sirény

Siréna je zařízení, schopné vydávat typický, velmi hlasitý kolísavý zvuk. Slouží k signalizaci nebezpečí. Pevně umístěné sirény slouží k varování při požáru, přírodních nebo průmyslových katastrofách, v době války k vyhlašování leteckých či chemických poplachů.

Co znamená zvuk sirény

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, znamená vždy nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.
Archiv

Jak poznat sirény

Rotační sirény ho vyhlašují pomocí přerušovaného signálu, který trvá po dobu jedné minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund opět trvalý tón). Elektronické sirény po dobu jedné minuty napodobují zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach nepředstavuje varovný signál určený pro obyvatele.

Co znamená 2 krat siréna

1 „všeobecná výstraha“ varovný signál. Zvuková ukázka » Signál č. 2 zkušební tón používá se pro zkoušky sirén.

Co znamenají 3 sirény

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech.

Co dělat když zazní siréna

OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné.

Co delat kdyz Houka siréna

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na www.firebrno.cz/jak-zni-sirena (v MP3 formátu). Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy, jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory.

Jak dlouho trvá siréna

Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 × za sebou v cca tříminutových intervalech.

Jak zní sirény

Požární poplach

Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény a napodobuje hlas trubky troubící tón “HOŘÍ,”HO-ŘÍ” po dobu jedné minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

Co znamená 3x houkání sirény

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti).

Jak dlouho Houka siréna

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti).