Co to je společný násobek?

Co to je společný násobek?

Jak se počítá společný násobek

Nejmenší společný násobek dvou čísel lze nalézt tak, že každé z čísel je rozloženo na součin prvočísel (tzv. prvočíselný rozklad) a výsledný NSN je součinem největšího možného počtu všech prvočísel (resp. součin největších mocnin), která se vyskytují alespoň v jednom rozkladu.

Jak najít společný násobek a dělitel

Společný násobek a dělitelProvedeme rozklad zadaných čísel na prvočísla. ↙Vypíšeme prvočísla z rozkladů.Určíme největšího dělitele tak, že vypíšeme prvočísla, která tvoří dvojice.Určíme nejmenší násobek tak, že postupně vypíšeme nejvyšší počet jednotlivých prvočísel z obou rozkladů.

Co je to společný dělitel

Společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel je každé přirozené číslo, jímž jsou všechna daná čísla dělitelná. Daná přirozená čísla mají vždy aspoň jednoho společného dělitele. Je jím číslo 1. Například číslo 3 je společným dělitelem čísel 18 a 30, číslo 5 jejich společným dělitelem není.
ArchivPodobné

Co to je násobek

Násobek je v matematice hodnota čísla, kterou lze získat násobením příslušného základu přirozeným číslem.

Jak se počítá největší společný násobek

Největší společný dělitel dvou čísel lze vždy spočítat tak, že od většího čísla vždy odečteme číslo menší a tento postup opakujeme do té doby, dokud jedno z čísel není nula. Druhé číslo je největším společným dělitelem zadaných čísel.

Jak rychle najít nejmenší společný násobek

Jeden ze způsobů, jak najít nejmenší společný násobek dvou čísel je udělat si seznam prvočíselných dělitelů každého čísla. Pak vynásobte každé prvočíslo (faktor) nejvíce kolikrát se vyskytuje v kterémkoliv čísle. Pokud se stejný faktor vyskytne vícekrát v obou číslech, vynásobíte tento faktor největším počtem výskytů.

Jak se hledá společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel lze vždy spočítat tak, že od většího čísla vždy odečteme číslo menší a tento postup opakujeme do té doby, dokud jedno z čísel není nula. Druhé číslo je největším společným dělitelem zadaných čísel.

Jaký je největší společný dělitel

Největší společný dělitel (NSD) dvou celých čísel je největší číslo, které beze zbytku dělí obě čísla. Příklady: NSD(18, 24) = 6, NSD(12, 21) = 3, NSD(24, 35) = 1.

Jak najít společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel lze vždy spočítat tak, že od většího čísla vždy odečteme číslo menší a tento postup opakujeme do té doby, dokud jedno z čísel není nula. Druhé číslo je největším společným dělitelem zadaných čísel.

Co je to dělitel a násobek

Každé přirozené číslo větší jak 1 má alespoň dva různé dělitele a to 1 a samo sebe. Násobek – vycházíme z násobilky: – násobky čísla 2: 2, 4, 6, 8, … Jednonásobek: 1 . 3 = 3 Dvojnásobek: 2 .

Co je násobek a dělitel

Číslo a je násobkem čísla b (číslo b je dělitelem čísla a) právě tehdy, když existuje přirozené číslo n tak, že a = n \cdot b. Množina, která obsahuje všechny dělitele čísla a, se nazývá množina všech dělitelů a značí se D(a).

Jak se dělá NSD

Největší společný dělitel (NSD) dvou celých čísel je největší číslo, které beze zbytku dělí obě čísla. Příklady: NSD(18, 24) = 6, NSD(12, 21) = 3, NSD(24, 35) = 1. Pojem největšího společného dělitele lze zobecnit i na větší počet vstupních čísel. Například NSD(30, 85, 90) = 5.

Jak se značí největší společný dělitel

Největší společný dělitel (značený NSD, D, příp. gcd z anglického greatest common divisor) dvou celých čísel je největší číslo takové, že beze zbytku dělí obě čísla, tzn. největší číslo, jímž jsou obě čísla dělitelná.

Jak najít všechny společně dělitele

Pro větší čísla můžeme největšího společného dělitele určit pomocí prvočíselného rozkladu. Obě čísla rozepíšeme jako součin prvočísel, výsledný NSD je součin prvočísel vyskytujících se v obou rozkladech umocněných na příslušné nejmenší exponenty.

Jak se počítá společný dělitel

Největší společný dělitel dvou čísel lze vždy spočítat tak, že od většího čísla vždy odečteme číslo menší a tento postup opakujeme do té doby, dokud jedno z čísel není nula. Druhé číslo je největším společným dělitelem zadaných čísel.

Co je to 100%

100 je základem pro výpočet procent (značka „%“), které jsou setinou celku, celkového množství. 100 % tedy znamená plné množství, celek.

Jak poznat že je číslo dělitelné 4

Číslo je dělitelné čtyřmi, jestliže je poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi. (0, 4, 8, 16, 24, … 96, 100, 104, … )

Co je to GCD

Největší společný dělitel (značený NSD, D, příp. gcd z anglického greatest common divisor) dvou celých čísel je největší číslo takové, že beze zbytku dělí obě čísla, tzn. největší číslo, jímž jsou obě čísla dělitelná.

Kdy je číslo dělitelné 9

Dělitelnost: Číslo n je dělitelné 9, jestli je jeho ciferný součet rovný 9. Například 9 · 5 = 45: 4 + 5 = 9. Podobnou vlastnost má číslo 3. Rozdíl čísla n a ciferného součtu čísla n je dělitelný 9.

Kdy je číslo dělitelné 13

Kritéria dělitelnosti

q kritérium příklad
13 je-li rozdíl součtů lichých a sudých trojic cifer dělitelný třinácti 2 022046 → 2 + 46 − 22 = 26 → dělitelné 13 → OK
14 je-li číslo dělitelné 2 a 7 (viz výše) 868, 5 564
15 je-li číslo dělitelné 3 a 5 (viz výše) 930, 1 170
16 je-li poslední čtyřčíslí dělitelné 16 736, 1 156, 21 152

Čím je dělitelná 51

51 (číslo)

← 50 51 52 →
Celé číslo 51 padesát jedna
Rozklad 3 · 17
Dělitelé 1, 3, 17, 51
Římskými číslicemi LI

Kdy je číslo dělitelné 15

Přehled

Dělitel Vlastnost
14 Číslo je dělitelné zároveň dvěma a sedmi. Jedná se tedy o sudé číslo dělitelné sedmi (viz dělitelnost sedmi).
15 Číslo je dělitelné zároveň třemi a pěti – zápis čísla končí číslicí 0 nebo 5 a zároveň ciferný součet čísla je dělitelný třemi.

Čím se dá dělit 91

91 (číslo)

← 90 91 92 →
Celé číslo 91 devadesát jedna
Rozklad 7 · 13
Dělitelé 1, 7, 13, 91
Římskými číslicemi XCI

Čím je dělitelná 24

číslo 24 je dělitelné číslem 6.

Co to je součin

Čísla, která násobíme, se nazývají činitelé. Výsledek násobení se nazývá součin.