Co to je rezident lékař?

Co to je rezident lékař?

Co znamená lékař rezident

Rezidentem se může stát lékař, občan ČR nebo jiného členského státu EU, který je zařazen do oboru specializačního vzdělávání.
Archiv

Jak získat rezidenční místo

Mladý lékař se tedy může k rezidenčnímu místu dostat dvěma způsoby. Buď o něho zažádá zaměstnavatel po nástupu do práce (rezidentura jen na základní kmen – bod A), nebo se přihlásíte do výběrového řízení u zdravotnického zařízení (rezident na celou délku specializačního vzdělávání – bod B).
Archiv

Co znamená rezident v nemocnici

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.
Archiv

Co to je rezidenční místo

Rezidenční místa pro lékařská povolání

95/2004 Sb. Cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním lékařských zdravotnických pracovníků.
Archiv