Co to je rezidence?

Co to je rezidence?

Co to znamená rezidence

Residence nebo rezidence (z lat. residentia, stálé sídlo, od sedere, sedět) znamená stálé sídlo panovníků a diplomatů, palác, případně luxusní obydlí vůbec. Stejný původ má slovo residentní, trvale usedlý, a resident, nejčastěji stálý spolupracovník špionáže v cizím městě.

Co znamená rezidenční adresa

Pokud nechcete nového zákazníka uložit do Adresáře, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího políčka. Políčko Rezidenční zaškrtněte v případě, že zásilka nemá být doručena na firemní adresu. Zadejte jméno a adresu osoby nebo společnosti, která má vaši zásilku obdržet. Další informace najdete v části Pokyny k adrese.

Co to je rezidenční nemovitost

Pod pojmem rezidenční bydlení se skrývají nejčastěji luxusní nové byty v atraktivní lokalitě, které se v porovnání s další nabídkou realitních kanceláří vyznačují nadstandardním vybavením.

Kdo je rezident v nemocnici

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Co to je rezidenční bydlení

Pod pojmem rezidenční bydlení se skrývají nejčastěji luxusní nové byty v atraktivní lokalitě, které se v porovnání s další nabídkou realitních kanceláří vyznačují nadstandardním vybavením.

Co je rezidenční projekt

Rezidenční developerské projekty nabízí moderní architektonické zpracování budovy a často také nespočet dalších služeb, které se v nabídce klasických bytových domů příliš neobjevují. Patří mezi ně například recepce, která zvyšuje bezpečnost celého objektu, ale i soukromé fitness centrum nebo wellness.

Jak získat rezidenční místo

Mladý lékař se tedy může k rezidenčnímu místu dostat dvěma způsoby. Buď o něho zažádá zaměstnavatel po nástupu do práce (rezidentura jen na základní kmen – bod A), nebo se přihlásíte do výběrového řízení u zdravotnického zařízení (rezident na celou délku specializačního vzdělávání – bod B).

Co to je rezidenční místo

Rezidenční místa pro lékařská povolání

95/2004 Sb. Cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním lékařských zdravotnických pracovníků.

Co to je developer

Popis pozice. Developer zajišťuje projektování, financování, inženýrskou činnost a výstavbu komerčních a rezidenčních nemovitostí. Realizace celého projektu pak probíhá prostřednictvím nasmlouvaných dodavatelských stavebních firem. V této oblasti poskytuje i poradenské služby a zajišťuje prodej nemovitostí.

Jak udělat developerský projekt

Developerský projekt obsahuje 5 základních fází.Výběr lokality. První a nejdůležitější fází je výběr místa, tedy lokality.Výběr projektanta. Tedy výběr odpovědné projektové kanceláře, která navrhne projekt nemovitosti a postará se o technické specifikace.Schválení projektu.FinancováníKonečná fáze – výstavba.

Co to je rezident lékař

95/2004 Sb. v platném znění, § 21c odst. 1c) „Rezident je povine vykonávat povolání lékaře po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost jako rezident. “

Co jsou developerské projekty

Developerským projektem rozumíme novou výstavbu rodinných domů a bytů, můžeme ho chápat jako investiční záměr na výstavbu nemovitostí s cílem je prodat nebo pronajmout. Nejčastěji jde o výstavbu bytových a rodinných domů (novostaveb), týkat se ale může i komerčních prostor nebo budov občanské vybavenosti.

Co znamená rezident v nemocnici

Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.