Co to je Enigma?

Co to je Enigma?

Co je to slovo Enigma

Enigma (ze starořeckého αἴνιγμα – hádanka) má více významů: Enigma – německý šifrovací stroj z druhé světové války. Enigma (hudební skupina) – německý studiový projekt, částečně zaměřený na taneční diskotéky. Enigma Records – americké hudební vydavatelství alternativní hudby osmdesátých let.

Jak funguje Enigma

Enigma byl automatický stroj na šifrování a dešifrování zpráv. Vypadal jako psací stroj, také se na něm tak psalo. Avšak místo čitelných vět z něho vycházely skupiny nesrozumitelných písmen a čísel. Uvnitř totiž byly tři vzájemně propojené válce nastavené podle zvoleného klíče, které se otáčely.
Archiv

Jak byla prolomena Enigma

Od roku 1929 disponovali německou vojenskou Enigmou také Poláci. Tým kryptologů okolo matematika Mariana Rejewského ji pak – mimo jiné za pomoci manuálu od francouzské rozvědky – jako první prolomil. Pomohla k tomu tzv. bomba, zařízení sestavené z několika strojů Enigma zapojených za sebou.

Kdo dešifroval enigmu

Od roku 1929 disponovali Enigmou také Poláci. Tým kryptologů v čele s matematikem Marianem Rejewským ji pak pomocí získaného francouzského manuálu prolomil a až do roku 1938 byl schopen německé zprávy dešifrovat. Němci však později změnili nastavení a spojenci byli opět v koncích.
Archiv

Kdy vznikla Enigma

Enigma byla šifrovací stroj původně používaný k civilním účelům. V roce 1918 si ho nechal patentovat německý inženýr Arthur Scherbius, který se rozhodl nahradit jím zastaralé šifrovací systémy z první světové války.

Kdy vychází časopis Enigma

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Jazyk: česky
Vychází: měsíčník, 12 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 12.6.2023
Příští číslo vyjde: 7.7.2023

Kdo sestrojil enigmu

Alan Mathison Turing, OBE (23. června 1912 Londýn — 7. června 1954 Wilmslow) byl britský matematik, logik, kryptoanalytik a zakladatel moderní informatiky. Veřejně známý je pro své zásluhy o dešifrování nacistických tajných kódů během 2. světové války – Enigmy.

Kdo rozluštil kód Enigmy

Turingův elektromechanický stroj, předchůdce moderních počítačů, rozluštil kód Enigma používaný nacistickým Německem a pomohl spojencům vyhrát druhou světovou válku. Po válce byl Turing stíhán za homosexualitu, která byla tehdy nezákonná. V roce 1954 spáchal sebevraždu, otrávil se kyanidem.

Jak zašifrovat číslo

Nejjednodušší metoda, která se nazývá posunutí, funguje na principu, že se jednomu písmenu přiřadí číslo, ke kterému se potom přičte klíčové číslo a výsledek je zpátky převeden na Page 2 písmeno a zprávu máme zašifrovanou [2]. Při dešifrování se písmena převedou na číselnou hodnotu a od ní se odečte klíčové číslo.

Kdy vychází Krimi Revue

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Jazyk: česky
Vychází: měsíčník, 12 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 5.6.2023
Příští číslo vyjde: 31.7.2023

Jak zemřel Turing

Dne 7. června 1954 Turing zemřel na otravu kyanidem draselným.

Kdo je Alan Turing

Alan Mathison Tuging (1912-1954) byl významný britský matematik, kryptoanalitik, logik a je považován za zakladatele moderní informatiky. Během druhé světové války pomohl prolomit kód Enigma, čímž významě přispěl k jejímu konci.

Kdy zemřel Alan Turing

7. června 1954, Wilmslow, Velká BritánieAlan Turing / Úmrtí

Co je to kryptografie

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny – kryptós je skrytý a gráphein znamená psát.

Jak vyřešit šifru

Jak šifry řešit Pomůže šifrovací desatero.Prozkoumejte, co vše na ní je.Zkoušejte nejdřív jednodušší principy.Řekněte si jasně, co chcete vyzkoušet (jaký nápad) a rozumně dlouhou dobu s ním zkuste pracovat.Neupínejte se na jednu myšlenku.Brainstormujte.Buďte podezíraví.Nebuďte paranoidní.

Kdy vyjde Epocha

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Vychází: čtrnáctideník, 26 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 4.7.2023
Příští číslo vyjde: 16.7.2023
Počet stran: 68

Jaká je nevýhoda šifry

Nevýhody Caesarovy šifry

Hlavní nevýhodou je zranitelnost hrubou silou, kdy v případě anglické abecedy je pouze 26 různých klíčů (jedním z nich je i posun o nula znaků, kdy šifrovaný text se rovná otevřenému textu a není tedy potřeba nic dešifrovat).

Kdo luští šifry

Do historie kryptografie se zapsal i Julius Caesar vynalezením šifry, která byla pojmenována jako Caesarova šifra.

Kdy vychází svět na dlani

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Jazyk: česky
Vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 9.6.2023
Příští číslo vyjde: 10.8.2023

Kdy vychází 21 století

století podle gregoriánského kalendáře začalo 1. ledna 2001 a skončí 31. prosince 2100.

Jak funguje šifrování

Šifrování dat je proces, kterým se nezabezpečená elektronická data převádí za pomoci kryptografie na data šifrovaná, čitelná pouze pro majitele dešifrovacího klíče. Šifrování dat slouží k jejich ochraně proti nežádoucímu zjištění cizí osobou a uplatňuje se při ukládání dat i při jejich přenosu včetně telekomunikace.

Jak rozšifrovat šifru

Šifrování je velmi jednoduché – jednoduše píšeme zprávu pozpátku, přitom si ale dáváme pozor na to, aby se písmeno Ch napsalo jako Ch a ne jako HC. Jak dešifrovat: Pokud chceme dešifrovat, prostě text přečteme pozpátku. Při čtení se možná bude takovýto text číst lépe, protože písmeno Ch zůstává touto šifrou nedotčeno.

Jaké je dnes století

Dvacáté první století začalo dnem 1. ledna roku 2001 a skončí o půlnoci z 31. prosince 2100 na 1. ledna 2101, přičemž devadesátá léta dvacátého prvního století budou léta 2090–⁠2099.

Jak dlouho trvá jedno století

Století v obecném smyslu je sto po sobě jdoucích let (např. 1850–1949), avšak ve smyslu dějepisném je to období letopočtu, kde každé století našeho letopočtu začíná rokem v zápise končícím na číslici jedna (tj. první rok daného století) a končí stým rokem století (v zápise končícím na číslici nula).

Co je to end-to-end

Díky šifrování end-to-end nemůže zprávy, které si se svým protějškem vyměňujete, při přenosech mezi vašimi telefony číst nikdo jiný (ani Google, ani žádná třetí strana).