Co to je astma bronchiale?

Co to je astma bronchiale?

Jak se dá zjistit astma

Astma léčí a diagnostikuje nejprve praktický lékař, ale především alergolog nebo plicní lékař. Nezbytné je změření plicních funkcí pomocí spirometru. Pacient nemusí pociťovat dýchací potíže, poslechový nález může být normální, ale plicní funkce mohou být špatné – s nálezem výrazného zúžení dýchacích cest.

Jak se pozna astmatický kašel

Jedná se obvykle o kašel dráždivý, záchvatovitý a neproduktivní. Nárůst intenzity kašle může nastat v noci a nad ránem. Bývá zhoršen řadou fyzikálních, chemických či biologických podnětů.
Archiv

Jak se léčí astma

V České republice postihuje astma bezmála 1 000 000 lidí. Ve většině rozvinutých vyspělých států po celém světě je toto onemocnění stále, bohužel, na vzestupu. Astma provází nemocného po celý život. Nelze ho zcela vyléčit, ale lze nad ním dlouhodobě udržovat kontrolu a žít naplno a bez omezení.

Co vyvolava astma

Alergické astma je onemocnění, které se může spustit po kontaktu s konkrétními alergeny, jako například pyly z trav, pyly ze stromů nebo roztoči z domácího prachu. Zatímco alergická rinitida způsobuje zánět a podráždění očí, nosu a horních cest dýchacích, alergické astma má primární dopad na dolní dýchací cesty.

Jaké jsou druhy astmatu

Druhy astmatu

Rozeznáváme dvě základní formy, perzistentní astma (trvalé) a intermitentní astma, při kterém se průběh onemocnění čas od času zhorší a v mezidobí může být pacient zcela bez obtíží. Hranicí mezi těmito dvěma formami je frekvence záchvatů, je-li menší než jednou týdně, jedná se o formu intermitentní.

Jak zabránit astmatu

Ke zlepšení kontroly nad astmatem může přispět vyhýbání se pasivnímu či aktivnímu kouření, vystavení vysokým úrovním vzdušných alergenů nebo znečištění životního prostředí a určitým lékům, které mohou astma vyvolat. Důležitými aspekty kontroly choroby jsou odpovídající vzdělávání pacientů a jejich zapojení do péče.

Jak zabránit astma

Ke zlepšení kontroly nad astmatem může přispět vyhýbání se pasivnímu či aktivnímu kouření, vystavení vysokým úrovním vzdušných alergenů nebo znečištění životního prostředí a určitým lékům, které mohou astma vyvolat. Důležitými aspekty kontroly choroby jsou odpovídající vzdělávání pacientů a jejich zapojení do péče.

Jak si pomoci při dušností

Empirická farmakologická léčba pacienta s dušností se může zaměřit na zmírnění obstrukce, vyčištění hlenu, snížení zánětu dýchacích cest a zmírnění samotného hladu po vzduchu. Někdy se léčbou obstrukce léčí i základní onemocnění.

Co spousti astma

Tyto částice mohou být živočišného, rostlinného, chemického nebo i fyzikálního původu. Mezi možné spouštěče se řadí rovněž infekce dýchacích cest, tělesná zátěž, mlha, studený nebo vlhký vzduch či různé látky, které mají dráždivý účinek na dýchací cesty (parfém, lak na vlasy apod.).

Co vadi na astma

Vznik astmatu může zapříčinit alergie, například na pyly, roztoče, plísně, trávy, na zvířecí srst, peří, ale i stres, prašné prostředí, chemikálie – třeba i některé parfémy, barvy a v neposlední řadě cigaretový kouř. Pokud se projevují některé signály charakteristické pro astma, je třeba vyhledat lékaře.

Co je nejlepší na astma

Základní léčba zahrnuje podání vysokých dávek inhalačních beta2-agonistů, systémově kortikosteroidů a kyslíku. „Dobře léčený astmatik by měl pravidelně jednou až dvakrát denně užívat preventivní lék a zcela výjimečně lék úlevový. Tyto léky by měl dobře rozeznávat a racionálně používat.

Co dělat když se nemůžu zhluboka nadechnout

ČlánekPřestaňte kouřit. Věděli jste, že již po 72 hodinách nekouření se vám začne lépe dýchat a zvýší se vaše hladina energieHýbejte se. Jízda na kole či rychlá chůze alespoň 30 minut denně pětkrát týdně pomáhá udržovat dobrou cirkulaci krve.Zkontrolujte si stav svých plic.

Proč se nemůžu pořádně nadechnout

Odpověď odborníka: Dobrý den, stavy které popisujete opravdu mohou být důsledkem nepřiměřené zátěže – respektive nevyrovnané bilance působení stresu a jeho kompenzování, zvláště v případech pokud je to dlouhodobější stav.

Co se nesmí jíst na astma

Astma i alergie patří mezi časté zdravotní obtíže. Potraviny hrají významnou roli. Řada potravin jako je rajče, jahoda, oříšky patří mezi alergeny.

Co znamená když se nemůžu nadechnout

Odpověď odborníka: Dobrý den, stavy které popisujete opravdu mohou být důsledkem nepřiměřené zátěže – respektive nevyrovnané bilance působení stresu a jeho kompenzování, zvláště v případech pokud je to dlouhodobější stav.

Jak poznam že se mi spatne dycha

Mezi nejčastější projevy dýchacích potíží patří pocity ztížení dechu, snížení tolerance zátěže, nucení k prohloubení dechu, tlaky na hrudníku či zádech, potřeba kašlání a pokašlávání, případně i opakované infekce dýchacích cest.

Co když se mi špatně dýchá

Léčba špatného dýchání

Symptomatická péče zahrnuje podporu oxygenace a ventilace, dokud není diagnostikována a případně odstraněna příčina. Empirická farmakologická léčba pacienta s dušností se může zaměřit na zmírnění obstrukce, vyčištění hlenu, snížení zánětu dýchacích cest a zmírnění samotného hladu po vzduchu.

Co dělat při dušnosti

Dušnost či bolest na hrudi jsou závažné příznaky a mohou vznikat z mnoha příčin. Proto při jejich výskytu vždy vyhledejte Vašeho lékaře. Návštěvu neodkládejte také v případě přetrvávajícího kašle, zvýšené teploty, horečky či nadměrného pocení.

Proč se člověk Zadýchává

Pokašlávání, zadýchávání, únava. Vždycky to nemusí být jen příznaky běžného nachlazení nebo chřipky, může se tak hlásit i vážná plicní nemoc. Zvlášť lidé nad pětačtyřciet let, častěji muži, kteří se snadněji i při menší námaze zadýchávají, jsou rizikovou skupinou s možným výskytem idiopatické plicní fibrózy (IPF).

Co dělat když se nemůžu nadechnout

Symptomatická péče zahrnuje podporu oxygenace a ventilace, dokud není diagnostikována a případně odstraněna příčina. Empirická farmakologická léčba pacienta s dušností se může zaměřit na zmírnění obstrukce, vyčištění hlenu, snížení zánětu dýchacích cest a zmírnění samotného hladu po vzduchu.

Co na lepší dýchání

Pohodlně si sedněte a uvolněte krk a ramena, se zavřenými ústy proveďte hluboký nádech nosem. Představte si, že před vámi hoří svíčka a chcete ji sfouknout. Dlouhým a stálým výdechem plamínek uhaste. Tento cvik pomáhá zpomalit dýchání, uklidnit se a dodat více vzduchu do plic.

Jak zmírnit dušnost

Léčba špatného dýchání

Symptomatická péče zahrnuje podporu oxygenace a ventilace, dokud není diagnostikována a případně odstraněna příčina. Empirická farmakologická léčba pacienta s dušností se může zaměřit na zmírnění obstrukce, vyčištění hlenu, snížení zánětu dýchacích cest a zmírnění samotného hladu po vzduchu.

Jak si pomoci při dušnosti

Empirická farmakologická léčba pacienta s dušností se může zaměřit na zmírnění obstrukce, vyčištění hlenu, snížení zánětu dýchacích cest a zmírnění samotného hladu po vzduchu. Někdy se léčbou obstrukce léčí i základní onemocnění.