Co se očkuje v 11 letech?

Co se očkuje v 11 letech?

Jaké je povinné očkování v ČR

Mezi povinná očkování patří:Hexavakcína.Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli.Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrněVakcína proti tuberkulóze (u rizikových dětí s indikací)

Kam se očkuje v 10 letech

Ve věku od dovršení 10. roku do dovršení 11. roku se provede podle české legislativy posilující očkování. K očkování se používá výhradně redukovaná vakcína proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli a dětské přenosné obrně, se sníženým obsahem vakcinačních.
Archiv

Co obsahuje povinne očkování

Podle aktuálního očkovacího kalendáře se povinně očkuje proti 9 nemocem. Šest nemocí obsahuje neživá (atenuovaná) očkovací látka, tzv. hexavakcína. Jedná se o záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae typu b, přenosnou dětskou obrnu a žloutenku typu B.

Kdy se dává povinne očkování

Povinné očkování

Věk dítěte Povinné očkování
Nemoc
11. – 13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
13. – 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice
5. – 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice

Archiv

Co se očkuje ve 13 letech

V České republice je očkování proti HPV chlapcům i dívkám plně hrazeno ve 13 letech.

Které očkování se platí

V rámci povinného očkování jsou hrazené očkovací látky proti následujícím deseti onemocněním:záškrt (difterie),tetanus,černý kašel (dávivý kašel, pertuse),přenosná dětská obrna (poliomyelitida),virová hepatitida B (žloutenka typu B),onemocnění vyvolaná bakterií Haemophilus influenzae typu b,spalničky,zarděnky,

Jaké očkování je v 15 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
12. – 13. rok virová žloutenka typu B – pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)
14. – 15. rok tetanus (děti očkované dle vyhl. č. 537/2006 Sb.)

Na co se Ockuje v 15 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
12. – 13. rok virová žloutenka typu B – pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)
14. – 15. rok tetanus (děti očkované dle vyhl. č. 537/2006 Sb.)

Kdy očkovat HPV

Očkování je určeno ženám ve věku od 9 do 26 let. Největší účinek očkování je dosažen u dí- vek a žen, které se ještě s infekcí HPV nesetkaly. Za ideální je považován věk mezi 12 a 14 lety, ještě před zahájením pohlavního života.

Kdy se dává hexavakcína

Hexavakcínou se od 1. 1. 2018 očkuje ve schématu 2+1: základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi 11.

Kdy očkovat dětí po nemoci

Po nemoci. Pokud bylo dítě nemocné, kdy vyrazit na očkování „Po běžném virovém onemocnění postačí týdenní rekonvalescence. Poté je možné očkování provést.

Co se očkuje ve 14 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
12. – 13. rok virová žloutenka typu B – pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)
14. – 15. rok tetanus (děti očkované dle vyhl. č. 537/2006 Sb.)

Na co se očkuje ve 13 letech

V České republice je očkování proti HPV chlapcům i dívkám plně hrazeno ve 13 letech.

Co způsobuje HPV virus

Pokud infekce HPV neodezní, může vyvolat: rakovinu děložního čípku či jiné druhy nádorových onemocnění (např. nádorová onemocnění postihující vulvu, vagínu, řiť nebo penis a určitá nádorová onemocnění hlavy a krku) genitální a anální bradavice.

Kdy jít na MMR

4) První dávka MMR vakcíny (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) se bude aplikovat nejdříve první den 13. měsíce nejpozději do 18. měsíce věku dítěte. Stanovení dolní i horní hranice u MMR vakcíny je principiálně stejné jako u základního očkování (hexavakcínou).

Jak odlozit očkování

Pokud tedy chcete očkování odložit nebo i odmítnout, musí lékař Vaše přání respektovat. Pokud odložíte vakcinaci dítěte do pozdějšího věku, než předpokládá vyhláška, můžete se dopustit správního deliktu, pokud k odložení očkování nejsou zdravotní důvody.

Kdy nejít na očkování

Vakcína je kontraindikována u osob, které jsou alergické na kteroukoli účinnou látku nebo složku vakcíny uvedenou v informacích o přípravku. Kontraindikací dalších dávek vakcíny jsou předchozí „anafylaktické“ nebo jiné závažné alergické reakce po podání vakcíny.

Kdy odložit očkování u dětí

Vyhláška říká, že základní očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, haemophilu influenzae b, dětské obrně a hepatitidě B se provádí v době od započatého 9. týdne po narození dítěte. Podávají se dvě dávky hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte v intervalu dvou měsíců mezi dávkami.

Na co se očkuje v 15 letech

Očkovací kalendář dětí v České republice
věk dítěte Očkování
10. – 11. rok (přeočkování – 5. dávka) přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel
12. – 13. rok virová žloutenka typu B – pouze děti, které nebyly očkovány v prvních měsících života (3 dávky)
14. – 15. rok tetanus (děti očkované dle vyhl. č. 537/2006 Sb.)

Co se Ockuje v 18 mesicich

měsíce věku, které umožňuje provést nejpozději do 18. měsíce věku dítěte. V případě cestovaní s malými dětmi do rizikových oblastí, lze očkovat proti spalničkám i dříve. V tomto věku se očkuje pouze jednou dávkou vakcínami proti séroskupinám A, C, Y nebo W135, pokud nebylo dítě již v minulosti očkováno.

Jak poznat že mám HPV

HPV DNA test

Během preventivní prohlídky vám gynekolog stejným způsobem odebere buňky z děložního hrdla a v laboratoři jej otestují na DNA vysoce rizikových typů HPV. Jejich přítomnost upozorňuje na možné riziko vzniku rakoviny. HPV testování se doporučuje u žen mezi 30–65 lety.

Kdy se projevy HPV

HPV infekce může v těle setrvávat řadu let a nijak se neprojevit. Proto se HPV infekce tak rychle šíří a je v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Od chvíle nákazy do rozvoje genitálních bradavic nebo papilomatózy hrtanu uplyne několik měsíců.

Co nedělat před očkováním

Den před očkováním a nejméně 2 dny po očkování je dobré zvolnit. Vynechejte proto intenzivní pohybovou aktivitu, a i další činnosti omezte na minimum.

Jak odmítnout očkování dítěte

Oznámení učiní ošetřující lékař písemně s tím, že o této skutečnosti učiní záznam do zdravotní dokumentace dítěte. Upozornit rodiče na to, že odmítnutím nebo zanedbáním očkování svého dítěte se vystavují možnému zahájení, přestupkového řízení, neboť svým jednáním naplňují skutkovou podstatu přestupku podle § 29 odst.

Jak dlouho mi platí očkování

ledna budou očkovací certifikáty platit jen 9 měsíců, posilovací dávka prodlouží jejich platnost na neomezenou dobu. Od 1. ledna 2022 dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na devět měsíců.