Co roste v tropických deštných lesích?

Co roste v tropických deštných lesích?

Co roste v tropickém deštném lese

Většina epifytů roste v korunách stromů tropických deštných lesů (hlavně v Jižní Americe), ale najdeme je v mnohem menších velikostech i u nás v přírodě. Mezi epifyty patří orchideje, bromélie, tilandsie, kapradiny, ale i mechy nebo lišejníky.
Archiv

Co žije v tropických lesech

Zvířata: papoušci, hadi (krajta, anakonda,…), sklípkani, krokodýli, lenochod, opice – malpa, gibbon, orangutan, šimpanz, gorila nížinná, levhart, jaguár americký, mravenečník, mravenci, termiti,…

Jaké jsou tropické deštné lesy

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Obvykle se uvádí hranice celoročních srážek kolem 2000 mm. Podmínkou je, aby klima bylo vlhké skutečně celoročně. Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země, byť některé mohou zasahovat až do subtropů.

Jaké jsou příčiny úbytku tropických deštných lesů

Kácení pralesů má mnoho příčin. Jednou z hlavních je extenzivní zemědělství a snaha získat nové plochy pro pěstování plodin a pastvu dobytka. Dalším důvodem je kácení lesa za účelem těžby dřeva. V některých oblastech jsou těženy jen vzácné druhy dřev, jinde však dochází k holosečím (clearcutting).

Proč se v tropickém lese vyskytují vysoké srážky

Tento fakt je ovlivněn především rozložením tlakových útvarů nad rovníkem (nachází se zde tlaková níže). Vysoké srážky zároveň zapříčiňují téměř 100% vlhkost vzduchu v oblasti tohoto biomu.

Kde se nachází tropický deštný les

Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země, byť některé okrajové enklávy mohou díky místním specifikům zasahovat až do subtropů. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech a ostrovech Přední a Zadní Indie.

Jaké je podnebí v tropickém deštném lese

Tropický (rovníkový) deštný les se vyskytuje mezi obratníky Raka a Kozoroha, v oblastech s vysokou průměrnou teplotou vzduchu (25-28°C), vysokými úhrny slunečného záření a s dostatečným množstvím srážek (více než 1 500 mm ročně, ale i 10 000 mm ročně). Teplota je ve všech měsících vyšší než 18°C.

Jak se říká tropickým deštným lesům

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím.

Co ohrožuje tropické deštné lesy

Nejpodstatnější ohrožení pralesů

Nejpodstatnější ohrožení je pro tropický deštný prales bezpochyby člověk a jeho aktivity. Těžba dřeva – nejméně 4,5 milionu hektarů se ročně vytěží díky vzrůstající spotřebě mahagonu, teaku, meranti a ebenového dřeva.

Co způsobuje kácení stromů

Za 48 % odlesňování je odpovědné zemědělství pro vlastní obživu, za 32 % pak komerční zemědělství; těžba dřeva je zodpovědná za 14 % a těžba palivového dřeva může za 5 % odlesňování.

Jak často prší v pralese

Ve většině deštných lesů prší téměř každý den a teplota během dne se obvykle pohybuje kolem 30°C. Tyto pralesy se nacházejí v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, ve střední Africe, v západní Indii, na ostrovech v Tichém oceánu, na Madagaskaru.

Kde se vyskytují tropické deštné pralesy

Tento biom nalezneme zejména v rovníkových oblastech Země, byť některé okrajové enklávy mohou díky místním specifikům zasahovat až do subtropů. Nejrozsáhlejší je Amazonský deštný prales, dále Konžský deštný prales a pralesy na poloostrovech a ostrovech Přední a Zadní Indie.

Jaká zvířata žijí v tropickém pasu

Tropický pás se rozděluje na tři části: deštný les, savanu, poušť. V deštných lesích je velmi teplo a vlhko. Žije zde např.: krokodýl, opice, leguán, hadi, stromová žába, papoušek, tygr (Asie), jaguár (Amerika) . Z tropů pochází hodně exotických plodin.

Proč kácíme lesy

Chybí totiž stromy, které v době dešťů zadržují vodu na zemi. Zničení řek, vykácení lesa v horní části ohrožuje celý tok řeky a stavy ryb. mezi další důvody odlesňování patří pěstování různého dobytka, těžba nerostných surovin a velkoplošné projekty jako budování komunikací a vodních přehrad pro výrobu energie.

Jak zabranit kácení lesů

Povolení ke kácení dřevin

Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání všechny dřeviny rostoucí mimo les. Ke kácení stromů je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Kdo kácí stromy

Dřevorubec musí během kácení vykonat mnoho jednotlivých pracovních úkonů náročných na samostatné rozhodování (určení směru pádu, úprava pracoviště a určení únikové trasy, úprava spodní části stromu, zářez, provedení hlavního řezu s ponecháním nedořezu, který zajišťuje určený směr pádu atd.).

Jak pokácet strom u domu

Musíte podat žádost

Potřebujete tedy podat žádost o povolení k pokácení vzrostlého stromu. Musíte ji podat vy, coby majitel pozemku a dřeviny. Samozřejmě, že je třeba, aby žádost měla všechny náležitosti, tedy jméno a adresa žadatele, výpis z Katastru nemovitostí, který doloží vlastnictví, popis dané dřeviny.

Co si vzít do pralesa

To, co používáte každý den doma, sebou opravdu do pralesa nenoste. Utrápili byste se a možná byste se divili, jak málo vám bude stačit. Na několika denní výpravu bohatě postačí něco na umytí, zubní pasta, kartáček, hřeben a deodorant. Zcela nepřekonatelným výrobkem je suchý šampon od LUSH!

Co by se stalo kdyby zmizel Amazonský prales

Klimatologové totiž spočítali, že pokud by zmizel tento prales celý, dopadalo by na jižní státy USA až o 35 procent méně srážek než v současnosti. Již nyní se státy jako Texas potýkají s extrémními suchy, další zhoršení by tedy bylo kritické. Tato situace bohužel není zdaleka tak vzdálená, jak by se mohlo zdát.

Co je to tropický prales

Tropický deštný les, též tropický deštný prales, je zalesněný biom s trvale teplým a vlhkým podnebím. Nevznikl působením člověka. Obvykle se uvádí jako dolní hranice celoročních srážek 2000 mm (v různých pojetích 1700–2500 mm).

Co roste v subtropickém pásu

Rostou zde například cedry, cypřiše a pinie.V suších oblastech rostou stálezelené keře – vavřín, myrta, cesmína, rozmarýna a levandule.Hospodářsky nejvýznamnějšími rostlinami tohoto pásu jsou olivovník, mandloň, citrusy, réva vinná a ořešák vlašský.Některé subtropické rostliny nejsou mrazuvzdorné např.

Jaké je počasí v tropickém pasu

Tropický (rovníkový) deštný les se vyskytuje mezi obratníky Raka a Kozoroha, v oblastech s vysokou průměrnou teplotou vzduchu (25-28°C), vysokými úhrny slunečného záření a s dostatečným množstvím srážek (více než 1 500 mm ročně, ale i 10 000 mm ročně). Teplota je ve všech měsících vyšší než 18°C.

Kdy se může kácet v lese

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).

Kdy žádat o povolení ke kácení

Povolení ke kácení na zahradě potřebujete tehdy, kdy se chystáte pokácet nějaký památný strom nebo strom v chráněné oblasti. Když mají být pokáceny neovocné stromy, které ve výšce 130 cm nad zemí přesáhnou obvod 80 cm. V případě souvislých porostů keřů, jež přesáhnou rozlohu 40 metrů čtverečních.

Kdy se nesmi kácet

Kácení stromů lze provádět podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 8. odstavce, pouze v období takzvaného vegetačního klidu (od začátku října do konce března), nejlépe pak v období zimním, kdy již stromy spí a jejich pokácení je vůči nim samým nejšetrnější (usmrcujeme život).