Co roste a žije v savaně?

Co roste a žije v savaně?

Co je typické pro savanu

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí. Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V podobných klimatických podmínkách se vyskytuje i zcela nebo částečně opadavé lesy. O tom, který vegetační typ převládne, rozhoduje klima a půdní podmínky.
Archiv

Jaké problémy přináší živočichům a rostlinám v savaně období sucha

V období sucha dochází často k požárům, které pomáhají přirozené sukcesi. Jsou rychlé a povrchové a řada rostlin a živočichů je na ně adaptována. Velká část dnešních savan vznikla antropogenně (antropogenní) vypalováním tropických lesů.

Co roste v afrických savanách

Rostlinstvo a živočišstvo: Rostou zde hlavně trávy (sloní tráva vysoká 4 m), občas se tyčí osamělé stromy (baobab, akácie). Svět zvířat je rozmanitý: velká stáda býložravců (zebry, antilopy, žirafy, sloni, buvoli, pakoni), šelmy (lvi, gepardi, levharti, pumy, hyeny), ptactvo (supi, pštrosi).
Archiv

Co se chová v savanách

o v oblasti savan je poměrně úrodná půda proto se zde pěstuje na plantážích (polích) – bavlna, podzemnice olejná (arašídy), cukrová třtina, obilí nebo také batáty, yamy, manionk (různé druhy převážně sladkých brambor)…

Jak člověk využívá savany

Člověk využívá savany k pastvě dobytka a pro jejich úrodnost také k pěstování bavlníku, podzemnice olejné, obilí, kukuřice, prosa, fazolí, kávy, cukrové třtiny a různých druhů brambor. Na savanách žijí také živočichové, patřící mezi mrchožrouty.

Jaká je teplota v savaně

Klima savan je velmi teplé a je pro něj charakteristické střídání období dešťů s obdobím sucha. Teploty jsou každý měsíc vyšší než 18°C, průměrná měsíční teplota je velmi vysoká 20–28°C. Roční úhrny srážek se pohybují od 700 do 1500 mm.

Jak se jmenují stromy na savaně

V savanách, kde převažují travnaté porosty se nachází především různé varianty tzv. sloní trávy, dále pak opuncie, myrhovník, bavlník nebo kaučukovník. Mezi typické stromy pak patří akácie či baobab.

Jaké je podnebí v savaně

Klima savan je velmi teplé a je pro něj charakteristické střídání období dešťů s obdobím sucha. Teploty jsou každý měsíc vyšší než 18°C, průměrná měsíční teplota je velmi vysoká 20–28°C. Roční úhrny srážek se pohybují od 700 do 1500 mm. Měsíční srážky jsou alespoň jeden měsíc v roce nižší než 60 mm.

Jak člověk ovlivňuje savany

Příkladem jsou savany Jižní Ameriky, kde vliv člověka do současnosti je velmi malý nebo vůbec žádný. Hlavní roli v ekosystému savan má množství fyzických faktorů – klimatických, pedologických i geologických.

Jaká zvířata žijí v savaně

Žijí zde zebry, žirafy, mnoho druhů antilop, pakůň, nosorožec, slon africký, buvol kaferský. Ze šelem to jsou lev, levhart, gepard, pes hyenovitý; z endemických ptáků: hadilov písař, čáp marabu nebo pštros.

Co je to Campos

Campos jsou travnaté plochy ve vnitrozemí Brazílie. Vznikají v sousedství deštných pralesů na trvale zamokřených nebo naopak dlouhodobě vyschlých půdách. Lze je charakterizovat jako tropické stepi nebo savany. Vlivem odlesňování se plocha campos neustále zvětšuje.