Co Proteka Ústí nad Labem?

Co Proteka Ústí nad Labem?

Která řeka protéká Ústí nad Labem

Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice.

Čím je známý Ústí nad Labem

Město sevřené v údolí Labe nabízí spousty zajímavých cestovatelských zážitků. Rodiny s dětmi ocení zoologickou zahradu, zrcadlové bludiště, modelová kolejiště nebo hrad Střekov, na obdivovatele moderní architektury čeká Mariánský most, stavební kuriozity zastupuje kostel se šikmou věží.

Čím je proslulé Ústí nad Labem

Z řemesel a průmyslu je v Ústí zastoupeno tkalcovství, soukenictví, jirchářství, výroba barev, papírny, prýmkařství a drobná domácká výroba, v okolí města je otevřeno na 60 hnědouhelných dolů. Významnou roli hrál nebývalý rozmach lodní přepravy a lodního stavitelství.

Jaká řeka protéká Ústeckým krajem

Převážná část Ústeckého kraje náleží do povodí Labe. Západní částí kraje protékají řeky Ohře a Bílina, Děčínskem řeka Ploučnice. Rozloha kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Z tohoto území zaujímají 30 % lesy a 2 % vodní plochy.
Archiv

Co je typické pro Ústecký kraj

Ústecký kraj je nesmírně bohatý přírodními krásami. Má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, zajímavé skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemica. Oplývá léčivými prameny (Lázně Teplice, Bílina) i termálními prameny (koupaliště v Ústí nad Labem a v Děčíně).

Co znamená Labe

Jméno této řeky pochází z dob starověku, kdy povodí Labe obývali Keltové. Původní keltské slovo „elb” znamenalo „velká řeka”. Pramen vyvěrá v nadmořské výšce 1387 m v rašeliništi na Labské louce. Labe začínající jako průzračný horský potok, postupně mohutní a jeho tok se zpomaluje.

Co se vyrábí v Ústeckém kraji

Významně je v kraji zastoupen průmysl chemický. V Záluží u Mostu (dnešní Litvínov) se nachází největší česká rafinérie ropy (120 tis. barelů ropy denně), na jejichž produkty navazuje chemický průmysl zpracovatelský (výroba polymerů, amoniaku, vodíku, kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.).

Jaký je průmysl v Ústeckém kraji

Významně je v kraji zastoupen průmysl chemický. V Záluží u Mostu (dnešní Litvínov) se nachází největší česká rafinérie ropy (120 tis. barelů ropy denně), na jejichž produkty navazuje chemický průmysl zpracovatelský (výroba polymerů, amoniaku, vodíku, kyslíku, motorových paliv, topných olejů apod.).

Kdo se narodil v Ústeckém kraji

Jan Evangelista Purkyně – jeden z nejznámějších vědců své doby. Libochovice, Ústecký kraj.Ruth Bondyová – známá izraelská novinářka, spisovatelka a překladatelka českého původu. Terezín, Ústecký kraj.Hraběnka Henrietta Chotková – královna růžíMartha Schichtová – jedna z prvních Češek, která objela svět.

Kde opouští Labe ČR

Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Co je delší Vltava nebo Labe

v místě soutoku je tedy Vltava větší řekou (délka 430 km, průtok 150 m3/s) než Labe (235 km, průtok necelých 100 m3/s), podle obecně platných zásad by se tedy i část tekoucí od Mělníka směrem do Německa a Severního moře měla jmenovat Vltava, nikoli Labe.

Co se nejvíce pěstuje v Ústeckém kraji

Stěžejní plodinou ve struktuře pěstovaných plodin jak v České republice, tak ve všech krajích, jsou obiloviny. V mezikrajovém srovnání zaujímala v roce 2021 plocha obilovin v Ústeckém kraji nejvyšší podíl na celkové osevní ploše kraje (62,1 %), druhý nejvyšší podíl byl v Jihomoravském kraji (61,4 %).

Jak vypadá znak Ústeckého kraje

Heraldický popis znaku – Znak Ústeckého kraje má tuto podobu: Červeno-modře čtvrcený štít. V prvním poli český lev. Ve druhém poli vyrůstá z modré vlnité paty se třemi stříbrnými vlnitými břevny do zeleného trojvrší stříbrná kvádrovaná věž s cimbuřím se sedmi stínkami, s prolomenou branou a zdviženou zlatou mříží.

Čím je významný ústecký kraj

Ústecký kraj je nesmírně bohatý přírodními krásami. Má Krušné hory, České středohoří, Lužické hory, zajímavé skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska i půvabnou labskou vodní cestu s Portou Bohemica. Oplývá léčivými prameny (Lázně Teplice, Bílina) i termálními prameny (koupaliště v Ústí nad Labem a v Děčíně).

Jak teče řeka Labe

Pod Mělníkem protéká Českým středohořím a před hranicí malebným údolím Děčínských stěn. Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Kde teče řeka Morava

Morava je třetí nejdelší českou řekou. Její délka je celkem 353 kilometrů, přičemž na našem území urazí necelých 270 kilometrů. Morava protéká několika moravskými městy Litovlí, Olomoucí, Kojetínem, Kroměříží, Otrokovicemi, Napajedly, Uherským Hradištěm, Uherským Ostrohem, Veselím nad Moravou a Hodonínem.

Jakou délku má celý tok Vltavy

Nejdelší česká řeka pramení na Šumavě pod Černou horou v nadmořské výšce 1 172 m. Od pramene k ústí Labe u Mělníka měří 430,2 km.

Co to je přítok

Přítok je tok nižšího řádu, zpravidla řeka nebo potok, jenž se vlévá do toku vyššího řádu. Obvykle se vyznačuje menší délkou, vodností, plochou povodí a také odlišným směrem říčního údolí. Rozlišují se přítoky různých řádů, podle toho, zda se vlévají do hlavní řeky I. řádu nebo do jejich přítoků.

Kdy zanikl Severočeský kraj

Severočeský kraj
Vznik 11. dubna 1960
Zánik 1. ledna 2021
Základní informace
Rozloha 7 803 km²

Jak se jmenuje hejtman Ústeckého kraje

Seznam

Č. Jméno Nástup do úřadu
1. Jiří Šulc 22. prosince 2000
2. Jana Vaňhová 26. listopadu 2008
3. Oldřich Bubeníček 20. listopadu 2012
4. Jan Schiller 16. listopadu 2020

Co to je znak

Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje. “ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž je jeho reprezentantem. Znak je souvislost mezi pojmenováním a významem.

Co se chová v Ústeckém kraji

V Ústeckém kraji má velký význam pěstování chmele hlavně na Žatecku a Lounsku. V živočišné výrobě dominuje chov drůbeže. Dále je významný chov prasat a skotu, avšak stavy těchto zvířat zaznamenaly v posledních letech pokles.

Jak se nazývá největší přístav na Labi

Přístav Lovosice – nejvytíženější kontejnerový přístav v České republice. Nejvytíženějším přístavem je překladiště a kontejnerový přístav na Labi v Lovosicích.

Jak se jmenuje levý přítok Vltavy

Levé přítoky: Otava, Berounka

Řeka Vltava pramení na Šumavě, protéká Čechami směrem na sever a u města Mělníka se vlévá do Labe.

Co se vlévá do Moravy

Celková délka řeky až po soutok s Dunajem je 354 kilometrů. V místě, kde řeka Morava (v říčním km 69,468) opuští území České republiky, se vlévá s druhou nejvýznamnější řekou v celém povodí – s Dyjí. Soutok obou toků u Lanžhota leží v nadmořské výšce 148 m n.m. Absolutní spád Moravy od pramene činí 1 232 m.