Co musí umět produkční?

Co musí umět produkční?

Co obnáší práce produkčního

Produkční se stará o ekonomickou a organizační stránku celé akce. Zajišťuje kompletní finanční plánování a připravuje rozpočet. Pro zdárnou realizaci zajišťuje dostatečné výrobní kapacity a produkční tým.
Archiv

Co dělá produkční manažer

Popis pozice. Product manager má na starost orientaci na trhu, monitorování aktuálních trendů a jejich identifikaci. Na základě pozorování následně tvoří strategické plány, a to včetně návrhu, tvorby a spuštění nových produktů.

Jaký je rozdíl mezi producentem a produkčním

Nejvýše situovanou funkcí v hierarchii filmového štábu je producent, který ale není jeho součástí a spíše stojí nad ním – úkolem producenta je dodat na výrobu filmu finanční prostředky, ale sám se obvykle tvorby přímo neúčastní. Jeho výkonným zástupcem je produkční (vedoucí výroby).

Co dělá asistent produkce

Co u nás budete dělat Podílet se na organizaci natáčení pořadů, dodržovat rozpočet a termíny. Pod vedením vedoucího produkce/výkonným producentem provádět dílčí práce při všech činnostech souvisejících s realizací pořadů. Spolupracovat se všemi členy štábu a zaměstnanci ČT na výrobě pořadu.

Kdo je produkce

produkční manager) je ve filmové, rozhlasové, televizní a divadelní tvorbě profese spadající do hlavního tvůrčího a organizačního pracovně-výrobního štábu. Též se tak označují lidé, kteří tuto práci vykonávají. Je-li produkčních na daném projektu víc, souhrnně a prostě se jim referuje jako „produkce“ nebo „výroba“.

Co dělá produkcni v divadle

Produkční má na starosti většinou celou praktickou stránku věci. Ať už se jedná o divadelní představení, natáčení nebo výstavu.

Co by měl umět produktový manažer

Produktový manažer má na starost firemní produktové portfolio, tvorbu cenové strategie, hledání tržních příležitostí, analýzu konkurence, tvorbu nových produktů a jejich životní cyklus. Měl by být schopen zhodnotit návratnost investic skrze své analytické myšlení.

Co dělá Produkťák

Není to nutně člověk, jenž projekt vede a řídí, to dělá projektový manažer. „Produkťák“ je hlasem zákazníka v celém procesu. Není to člověk direktivní, vede bez autority a spojuje všechny ty různé a často protichůdné pohledy, sjednocuje je, dává jim společného ducha a směr.

Co má na starosti producent

Producent je osoba stejně důležitá jako režisér filmu, má právo ovlivňovat práci režiséra a celého štábu. Úkolem producenta je i natočený film propagovat, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí (tzv. mediální kampaň). Mimo to producent vybírá a zaměstnává všechny členy štábu.

Co dělá kreativni producent

Kreativní producent, na rozdíl od dramaturga, nahlíží na rozpočet filmu. Má na starosti financování a zároveň řeší vývoj filmu z pohledu kreativní stránky.

Co dělá produkční v divadle

Produkční má na starosti většinou celou praktickou stránku věci. Ať už se jedná o divadelní představení, natáčení nebo výstavu.

Co dělá producent

Producent je člověk, který rozhoduje o tom, jaká látka, jaký námět, jaký příběh nebo jaký scénář stojí za zfilmování. Za drtivou většinou filmů je osobní producentské rozhodnutí, že právě tato látka a scénář budou nakonec zfilmovány. U nás v 90.

Co dělá produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje na implementaci nových produktů. Řeší kompletní životní cyklus daného produktu a navrhuje a následně zajišťuje úpravy parametrů produktů a s nimi souvisejících služeb podle požadavků trhu.

Co dělá výkonný producent

Výkonný producent (anglicky executive producer) je osoba, která zajišťuje tvorbu komerčních zábavních produktů. Může být zapojena do řízení účetnictví a/nebo spojenými právními záležitostmi, jako jsou autorská práva a tantiémy. Dříve se pro toto povolání používalo označení impresario.