Co má být v portfoliu?

Co má být v portfoliu?

Co by mělo být v portfoliu

Portfolio je digitální složka vašich certifikátů, diplomů, vysvědčení a dalších dokladů, včetně životopisu, motivačního dopisu nebo ukázek vaší práce a ocenění.
Archiv

Jak by mělo vypadat portfolio

Každé portfolio by mělo obsahovat osobní informace o žáku. Údaj o jméně a třídě může být doplněn fotografií nebo autoportrétem. Dále se ale obsah portfolia odvíjí od jeho účelu a vlastní žákovy preference. Vnější podoba portfolia se může různit.

Co by mělo obsahovat portfolio dítěte v MŠ

3.2 Forma portfolia – elektronická

Jsou to různé vizuální a zvukové dokumenty (videa a audiozáznamy písní, rozhovorů, představení, různých akcí, spolupráce dětí, komunikace), fotografie, apod. Může rovněž obsahovat diagnostické nástroje pro sledování vývoje dítěte.
Podobné

Co je portfolio firmy

Slovo portfolio může znamenat také jakýsi seznam činností např firmy apod. Slovo portfóli má více významů a jedním z nich je také souhrn veškerého majetku firmy nebo domácnosti. nebo soubor záznamů složící k hodnocení a prezentaci…
Archiv

Jak vytvořit výtvarné portfolio

V souboru děl by neměla chybět zátiší, lze doplnit o figurální nebo přírodní motivy. Základem je vždy kresba (tužka nebo uhel), ale malby by rovněž měly být součástí. Je fajn do portfolia zařadit minimálně dva druhy maleb – akvarelové techniky a malby "krycí" barvami (tempera, akryl, olej), popřípadě pastel.

Co se kreslit na talentové zkoušky

V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle probírá klasická kresba a malba. Účastníci se seznamují se s různými výtvarnými technikami, získávají praktické zkušenosti ve stínování, kompozici, perspektivě na úkolech jako jsou zátiší, portrét a figura.

Jak vytvořit vlastní portfolio

Portfolio nebo prezentace se dá vytvořit v mnoha programech. Za všechny můžeme jmenovat například Photoshop, případně InDesign. Oba programy jsou ale placené a práce s nimi není úplně nejjednodušší. Já osobně ale ráda používám jednoduchý online program s názvem Canva.

Jak hodnotit děti v MŠ

Hodnocení v mateřské škole se neodvíjí od předmětů, ale od oblastí vývoje dětí. Učitelky děti formálně nezkoušejí, ale zaznamenávají jejich pokroky, chování, projevy při hře a výstupy z tvořivých a jiných činností. Záznamy systematicky vedené u každého dítěte umožňují doložit výsledky pedagogického působení.

Co má obsahovat portfolio dítěte

Obsahem portfolia by měly být tyto druhy materiálů: • Vstupní informace o dítěti a prostředí ze kterého přichází, záznamy z pozorování, • kresba, • průběžný záznam, • testy školní zralosti, popřípadě pracovní listy zaměřené na sledování školní zralosti, další dokumenty (např.

Kde si vytvořit portfolio

Jak na portfolioBehance – Jedna z nejznámějších platforem pro tvůrce.Dribbble – Profil zdarma si můžete vytvořit i na platformě Dribbble.Adobe Portfolio – Pokud využíváte nástrojů od Adobe, bude se vám hodit Adobe Portfolio.

Co prinest na talentovky

V souboru děl by neměla chybět zátiší, lze doplnit o figurální nebo přírodní motivy. Základem je vždy kresba (tužka nebo uhel), ale malby by rovněž měly být součástí. Je fajn do portfolia zařadit minimálně dva druhy maleb – akvarelové techniky a malby "krycí" barvami (tempera, akryl, olej), popřípadě pastel.

V jakém programu vytvořit portfolio

Vytváření portfolií PDF

Spusťte aplikaci Acrobat a zvolte možnost Soubor > Vytvořit > Portfolio PDF.

Jak dlouho trvají talentové zkoušky

Jak dlouho trvají talentové zkoušky Přibližně 90 minut samotná zkouška. Počítejte ale s tím, že u nás strávíte cca. 4 – 5 hodin.

Jak vypadá umělecké portfolio

V souboru děl by neměla chybět zátiší, lze doplnit o figurální nebo přírodní motivy. Základem je vždy kresba (tužka nebo uhel), ale malby by rovněž měly být součástí. Je fajn do portfolia zařadit minimálně dva druhy maleb – akvarelové techniky a malby "krycí" barvami (tempera, akryl, olej), popřípadě pastel.

Jak Formativně hodnotit

Pět klíčových strategií formativního hodnoceníZhodnocení, kde se žáci v průběhu učebního procesu nacházejí, jakými úskalími procházejí, jak látce rozumí.Zpětná vazba.Jasně definovaná kritéria úspěchu a ujištění se, že jim žáci rozumí.Vzájemné hodnocení a podpora žáků v procesu učení.Vlastní hodnocení výkonu.

Co je formativní hodnocení v MŠ

Učitelé, kteří používají formativní hodnocení, nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich. To mimo jiné umožňuje každému dítěti zažít uspokojení z vykonané práce a nabýt patřičné důvěry ve své schopnosti, a podporuje rozvoj kompetence k učení.

Jak má vypadat portfolio fotografa

Jak na skvělé online portfolio fotografa: 7 tipů pro web i marketing, co přitáhne pozornostZákladní požadavky na web: přehlednost a jednoduchost.Fotogalerie jako nejsilnější „zbraň“Přesvědčivý argument v podobě recenzíSoustřeďte se na konverzi.Buďte svému publiku blíž na sociálních sítích.Jednička v oboru díky blogu.

Co nakreslit na přijímačky

Kromě klasických dovedností a pochopení základních zákonů kresby, které se nejlépe chápou na jednoduchých geometrických tvarech, se naučíte jak kompozici, perspektivu, stínování, tak i základy pro zátiší, portrét, krajinomalbu, lidskou postavu atd. Ideální je zjistit si, co na konkrétní škole požadují.

Jak vytvořit fotografické portfolio

Jednoduchý způsob, jak si vytvořit foto portfolio, je využít k tomu některou z mnoha online služeb. Je to jednoduché a web si doslova naklikáte. Můžete k webu mít i vlastní doménu a na základě ní si vybudovat značku – jméno. Vlastní doména je podstatně lepší než lidi odkazovat na adresu typu www.webzdarma.cz/miaphoto.

Co když neudělám talentové zkoušky

Když neuspěješ u talentové zkoušky, přijde ti písemné vyrozumění. Tím ale nic nekončí. Jestliže jsi nebyl/a přijat/a do oboru s talentovou zkouškou, máš právo účastnit se přijímacího řízení pro ostatní obory v běžném období.

Co kreslit na talentové zkoušky

V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle probírá klasická kresba a malba. Účastníci se seznamují se s různými výtvarnými technikami, získávají praktické zkušenosti ve stínování, kompozici, perspektivě na úkolech jako jsou zátiší, portrét a figura.

Jak zavést formativní hodnocení

Formativně neboli průběžně se hodnocení provádí buď ústně, pí- semně nebo představením určité práce žáků. Ústní slovní hodnocení se provádí jed- nak přímo ve výuce, jednak na předem stanovených konzultacích a rodičov- ských schůzkách, ke kterým mohou být přizváni i žáci.

Jak na sebehodnocení žáků

Sebehodnocení vede žáka:

ke zhodnocení příčin neúspěchu a přemýšlení nad tím, co by příště mohl udělat jinak; ke zhodnocení toho, co se mu povedlo [1]; k hodnocení průběhu i výsledku jeho vlastní práce; k možnosti předejít chybám tím, že zmapuje příčiny chyb a promyslí jiný možný postup v budoucnu.

Jak se zviditelnit jako fotograf

Marketing fotografa: 5 základních způsobů, jak propagovat svojeVytvořte si online portfolio.Buďte na sociálních sítích.Nebojte se placené reklamy.Navštěvujte tematické události.

Co se dělá v talentových zkoušek

V rámci kurzů přípravy na talentové zkoušky se obvykle probírá klasická kresba a malba. Účastníci se seznamují se s různými výtvarnými technikami, získávají praktické zkušenosti ve stínování, kompozici, perspektivě na úkolech jako jsou zátiší, portrét a figura.