Co když máte podezření že vás podřízený zneužívá neschopenky a neléčí se?

Co když máte podezření že vás podřízený zneužívá neschopenky a neléčí se?

Co se stane když na nemocenské nebudu doma

V případě, že pracovníci OSSZ nemocného nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odejmutí nemocenského, tzv. postih.

Co když mě nezastihne kontrola na nemocenské

Pokud člověka kontrola nezastihla

V případě, kdy kontrola nezastihne člověka na nemocenské na zadané adrese, může být ukončena pracovní neschopnost, kráceny dávky nemocenské nebo zcela odebrány, a to i zpětně.

Kdo kontroluje pracovní neschopnost

kontrolách se rozhoduje náhodně nebo na externí podnět, nejčastěji na popud zaměstnavatele či ošetřujícího lékaře. Kontrolu má právo provést i samotný zaměstnavatel v období prvních třech týdnů pracovní neschopnosti, kdy vám vyplácí náhradu mzdy.

Co můžu delat na neschopence

Zákaz platí jen pro jednu práci. Nemocenské dávky (od státu) nebo náhrada mzdy (od zaměstnavatele) nahrazují příjem ze zaměstnání či podnikání. Během pracovní neschopnosti proto nemocný nesmí vykonávat práci, z níž tyto dávky dostává. V jiné práci – z níž nenárokuje náhradu mzdy nebo nemocenskou – mu to ale nebrání.

Jak zjistím že u mě byla kontrola

Do neschopenky vám kontrolor vypíše datum a čas, připojí podpis a všechno je vyřízeno. V opačném případě – pokud vás doma nezastihnou – najdete ve schránce oznámení o provedené kontrole. Následující ordinační den byste se pak měli dostavit k ošetřujícímu lékaři a celou věc vysvětlit.

Kdy nejčastěji chodí kontrola na nemocenské

V každém případě je dobré počítat s tím, že kontrola může dorazit prakticky kdykoliv během doby, kdy je „na neschopence“. Kontrola přitom může proběhnout i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti, za které nenáleží žádná výplata (tzv. doba karenční).

Jak chodí kontroly na nemocenské

Kontroly jsou prováděny na základě tzv. plánu kontrol, který si podle aktuální situace sestavuje OSSZ. Obecně platí, že rozsah a doba, kdy jsou prováděny kontroly nemocných v pracovní neschopnosti, není nijak speciálně vymezen. Platí tedy, že kontrola může přijít téměř „kdykoliv“.

Jak zažádat o neomezené vycházky

Prostě – poprosíte na vaší OSSZ o formulář Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce. Uf! S tím běžíte za vaším ošetřujícím lékařem a poprosíte o vyplnění. Pak běžíte na OSSZ pro schválení.

Jak zjistím kdy mám vycházky

Pouze lékař může určit, zda váš zdravotní stav dovoluje vycházky na neschopence a v jakém rozsahu. Informace o povolených vycházkách zaznamená lékař do neschopenky. Maximální délka povolených vycházek je 6 hodin denně. Tyto informace mají k dispozici i pracovníci provádějící kontroly dodržování léčebného režimu.

Jak dlouho mohou být Vycházky při nemocenské

Maximální délka lékařem určených vycházek je 6 hodin za den. O délce i časovém rozmezí rozhoduje lékař a je možné je rozdělit na dopoledne a odpoledne. Vycházky se stanovují v době od 7 do 19 hodin. Lékař povolí pouze vycházky, které jsou vhodné s ohledem na zdravotní stav pacienta.