Co jsou to litiny?

Co jsou to litiny?

Na co se používá litina

Litinu najdeme ale i v automobilovém průmyslu. Funguje skvěle jako součást brzdových systémů a důležitou roli hraje i v tlumičích. Dalším oborem, jenž se bez litiny prakticky neobejde, je strojírenství, případně hutnictví. V ocelárnách najdeme standardně vedení, hydraulické bloky a válce vyrobené z tohoto materiálu.
Archiv

Jak se značí litiny

Litina se dle ČSN značí: 42 xxyy.ab, přičemž:42 – třída norem pro hutnictvíxx – skupina materiálů: 23 – tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem)yy – číslo * 10 udává pevnost v tahu, jednotky MPa.a (první doplňková číslice) – způsob tepelného zpracováníb (druhá doplňková číslice) – způsob odlévání odlitku.

Co obsahuje litina

Litina je nekujné technické železo obsahující více než 2% C a další příměsi, např. Mn, Si, P, S. Vyrábí se v kuplovnách ze surového železa, ocelového a litinového šrotu, koksu (palivo) a vápence (struskotvorná přísada). Obsahuje uhlík ve formě cementitu Fe3C, který je velmi tvrdý, relativně křehký.
Archiv

Jak se pozná litina

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí.
Archiv

Kde koupit litinu

Nakupte si neželezné kovy u specialisty

Vybrat si přímo v jejím eshopu na www.unibar.cz můžete jak litinu, tak veškeré zmiňované barevné kovy ve spoustě podob. Jednat se může o kulatiny, čtvercové tyče, trubky anebo jakékoli ostatní profily.

Jak svařovat litinu

Svařování litin obecně.

Litin je celá dlouhá řada. Některé se dají svařit po předehřevu na cca 400°C elektrodami s vysokým obsahem niklu (nikelitky), jiné se doporučuje svařit bronzovými elektrodami s předehřevem kolem 250°C. Z dlouhodobé praxe musím upozornit, že se dá svařit skoro každá litina, kromě "bílé".

Jak se zpracovává litina

Litina na rozdíl od oceli má vyšší obsah uhlíku – nad 2%. Litina se dále zpracovává odléváním. Kuplovna je šachtová pec vybavená ocelovým pláštěm a žáruvzdornou vyzdívkou, do které je přes větrovody vháněn vzduch. Tavba probíhá při teplotě 1100 – 1300oC.

Jak se liší litina od oceli

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách.

Jak renovovat litinu

Litinu je vhodné odmastit přípravky IPA, aceton i MEK, k povrchové úpravě můžete použít smirkový papír o zrnitosti 220 až 320, úhlovou brusku či pískování. Následné lepení proveďte do 15 minut po povrchové úpravě, než dojde k oxidaci materiálu.

Jak ošetřit litinová kamna

Litinová kamna snadno vyčistíte obyčejným hadříkem. Ten by ale neměl být příliš vlhký, mohlo by totiž dojít ke změně barvy povrchu. A to zaručeně nechcete. Kamna obložená kamenem raději vysajte.

Čím se sváří litina

Pro sváření šedé litiny použijeme např. elektrodu CHEM-WELD 6100. Ta umožňuje sváření litiny bez předehřevu. Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích.

Jak spojit litinu

Šedou litinu lze svařovat základními metodami svařování včetně pájení plamenem. Nejběžnější technologií u svařování litiny je použití obalované elektrody. Vždy je však nutné vzít v úvahu základní faktory, které velmi podstatně určují svařitelnost litin.

Co je to ocel

Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách.

Jak vyčistit litinu

Litinu vyčistíte za pomoci jemného kartáčku a pasty z jedlé sody. Závěrem dosucha vytřete čistým hadříkem. Soda se dá v domácnosti využít i na mnoho dalších způsobů.

Jak se svařuje litina

Teplota svařence musí být max 60°C, proto je nutné svařovat litinu po malých úsecích. Pokud je litinový díl masivní, odvádí dobře vnesené teplo. Pokud je díl komplikovaný, je vhodné použít polopředehřev – předehřát na 150°C a tuto teplotu udržovat po celou dobu sváření.

Čím natřít litinová kamna

Jedním z možných typů barev pro obnovu nátěrů kamen jsou silikonové vypalovací barvy. U nich se udává teplotní zatížitelnost. Pro kamna je vhodná například barva se zatížitelností do 750 stupňů Celsia. Vypalovací barvy získávají konečnou strukturu vypalováním, které je potřeba dělat podle doporučení výrobce barvy.

Jak často vymetat kamna

Pravidelně kamna vymetáme. To obvykle stačí jednou do roka. Je třeba oddělat kouřovou rozrážku (deflektor), vymést kouřovody kamna i komín. Komín by se měl vymetat častěji – norma uvádí "několikrát za topnou sezónu".

Jak svářet litinu

Svařování litiny za studena

Svařování za studena probíhá při teplotě přibližně 60-70 °C, zatímco přibližně 100 mm od svarové lázně je teplota přibližně 30-40 °C. Tato metoda nevyžaduje předehřev slitiny. Svařování za studena se provádí metodami MMA, MIG MAG nebo TIG.

Jak řezat litinu

Diamantové kotouče na tvárnou litinu

Vysoce výkonný diamantový kotouč určený pro suché řezání široké škály materiálů. Vhodný pro hasiče a záchranáře. Diamantové zrno je na tělo kotouče nanášeno vakuovou technologií.

Co je to Legovani

Legování (z lat. ligare „spojovat“, „svazovat“ a odvozeného něm. legieren) je metalurgický postup zlepšování vlastností kovu či slitiny kovů příměsí dalších látek, tzv. legovacích prvků čili legur.

Jak dělíme oceli

Nejběžnější – austenitické – jsou nemagnetické a používají se i pro výrobu nádobí, tzv. ocel 18–10. Nástrojové oceli – jsou uhlíkové, středně legované a vysocelegované ocele nebo oceli rychlořezné (jsou samokalitelné) typicky s vyšším až vysokým obsahem uhlíku a používají se na výrobu různých nástrojů a forem.

Jak vypálit litinu

Vypálení litinové pánve

Litinová pánev se vypaluje tak, že do ní nalijete asi 2 cm oleje s vyšším kouřovým bodem (například řepkový olej), pánev postavíte na zapnutou plotýnku a zahříváte, až se z oleje začne kouřit. Necháte asi 2 minuty, poté stáhnete z plotýnky a necháte olej vychladnout.

Jak odmastit litinu

Litinu je vhodné odmastit přípravky IPA, aceton i MEK, k povrchové úpravě můžete použít smirkový papír o zrnitosti 220 až 320, úhlovou brusku či pískování. Následné lepení proveďte do 15 minut po povrchové úpravě, než dojde k oxidaci materiálu.

Jak natírat litinu

Obroušenou, čistou a suchou litinu natřeme barvou na železo, například Industrolem 2 v 1, Hostagrundem 2 v 1 na železo nebo Hostagrundem Kovářskou barvou. Všechny tři uvedené barvy jsou samy o sobě barvami základními i vrchními, takže nemusíme shánět žádné další.

Jak vyčistit litinu od rzí

Drátěným kartáčem odstraníte převážně hrubší korozní produkdy, pro jemnější korozi jsou použitelné odrezovače (obbykle na bázi kyseliny fosforečné), něktré druhy zabarví podklad až do černofialové barvy (komplexony železa). Pro ochranu očištěné litiny můžete použít dvousložkové polyuretanové laky jako je např.