Co jsou to jehličnany?

Co jsou to jehličnany?

Jaké jsou jehličnany

Borovice, smrky, jedle, cypřiše a cypřišky, túje, tisy, modříny, a jejich kultivary a mutace, různých výšek, variací je zkrátka nespočet. Je jedno, jestli bydlíte v nížinách, nebo na horách, při správném výběru Vám jehličnany budou zdobit zahradu po mnoho desítek let.
Archiv

Co je to jehličí

Jehličí je z botanického hlediska typ listu. Oproti klasickým listům jsou však jehlice uzpůsobeny k tomu, aby vytrvávaly na rostlině po celý rok, a mají výrazně menší plochu. Většina jehlic má také velice tuhou pokožku s různými ochrannými vrstvami.
Archiv

Co škodí Jehličnanům

Největší nebezpečí je, že jehlice stromu ožere nějaký hmyz. Tomu se stromy brání produkcí pryskyřice, která hmyzu nechutná. Co však jehličnanům nejvíce škodí, jsou emise, tedy škodlivé látky vypouštěné do vzduchu továrnami a výfuky aut. Škodliviny smíšené s vodou tvoří ve vzduchu kyselý déšť.
Archiv

Kde se vyskytují jehličnany

Jehličnany jsou vývojově mnohem starší než listnaté stromy, v prehistorii byly dominantními rostlinami. V současnosti mají borovicotvaré dominantním postavení v mírném podnebném pásu a v horských oblastech a liánovcotvaré se vyskytují v tropických oblastech Starého i Nového světa.

Co pod Jehlicnany

Rostliny pod jehličnany

Pěnišníky a azalky můžete doplnit vřesy a vřesovci, pierisy, libavkami, kapradinami, dřínem kanadským, bramboříky (zejména Cyclamen coum), bohyškami, konvalinkami, brusnicemi nebo borůvkami chocholičnatými. Pod jehličnany a v jejich okolí se také velmi dobře daří nenáročným kakostům.

Co s jehličím na zahradě

Můžete jej normálně kompostovat, stejně jako všechnu biomasu materiály ze zahrady. Jen pozor, kyselé jehličí by umělo proces rozkladu v kompostéru zpomalit. Snažte se, aby podíl jehličnaté složky v objemu kompostu nepřesáhl 10 %, a byl dobře promíchán. Rozklad jehličí můžete urychlit tím, že jej nasekáte.

Co dělat s jehličím

Můžete jej normálně kompostovat, stejně jako všechnu biomasu materiály ze zahrady. Jen pozor, kyselé jehličí by umělo proces rozkladu v kompostéru zpomalit. Snažte se, aby podíl jehličnaté složky v objemu kompostu nepřesáhl 10 %, a byl dobře promíchán. Rozklad jehličí můžete urychlit tím, že jej nasekáte.

Jak využít jehličí

Díky tomu, že hrabanka má nižší pH, najde uplatnění zejména při pěstování kyselomilných rostlin. Hodí se do vřesovišť, skvělá je pro rododendrony a azalky, rovněž se využívá při pěstování borůvek i brusinek či zakrslých jehličnanů – bonsají. Kromě toho je vhodná také jako přísada do substrátů pro interiérové rostliny.

Co skodi smrku

Speciální pozornost vyžadují kalamitní škůdci. Podle vyhlášky č. 101/1997 Sb. to jsou: lýkožrout smrkový, lýkožrout lesklý, klikoroh borový, bekyně mniška, obaleč modřínový, ploskohřbetky na smrku.

Kdy se stříhají jehličnany

Ideální doba pro prořezávání jehličnatých stromů je uprostřed léta od července do srpna a před jarem od února do dubna. Týká se to převážně mladých výhonků, odumřelé větve můžete odstranit kdykoliv.

Co se vyrábí z jehličnanů

Smrk (Smrk obecný – lat. Picea excelsa) – smrk se dospívá věku 80-100 let při průměrné výšce 50 m. Je to naše nejvíce používaná dřevina především ve stavebnictví, ale i na výrobu nábytku, a to jak ve formě řeziva, tak i ve formě aglomerovaných materiálů vyráběných z dřevního odpadu.

Co roste pod jehličnany

Rostliny pod jehličnany

Pěnišníky a azalky můžete doplnit vřesy a vřesovci, pierisy, libavkami, kapradinami, dřínem kanadským, bramboříky (zejména Cyclamen coum), bohyškami, konvalinkami, brusnicemi nebo borůvkami chocholičnatými. Pod jehličnany a v jejich okolí se také velmi dobře daří nenáročným kakostům.

Co zasadit k jehličnanům

V blízkosti jehličnanů se dobře daří například vřesovištním rostlinám. Při jejich výsadbě do výsadbových jam přidejte rašelinu nebo substrát určený přímo pro tuto skupinu rostlin. Vřesoviště ovšem vyžaduje zcela odlišný přístup.

Jak dlouho se rozkládá jehličí

Nejprve shrabte jehličí a následně ho uložte na stinné, vlhké místo a ideálně do ohrádky. Také ho můžete proložit hlinitou zeminou s nízkým pH, ale nezapomeňte na to, že hrabanka by měla být tvořena ze tří čtvrtin pouze jehličím. Pak už jen čekáte, a to přibližně 2 roky.

Co se spadaným jehličím

Jako ochranu pro rostliny milující kyselou půdu zužitkujete spadané jehličí. Tyto druhy obsypte takzvanou jehličnatkou (nejlépe z borového jehličí), což je shrabaná, ještě nezetlelá vrchní vrstva spadaného jehličí se zeminou. Ochrání kořeny a svou nasákavostí jim zajistí dlouhodobější přísun vláhy.

Jak zachránit usychající smrk

Pak proudovou vodou řádně prolít korunu stromu.

A pak se modlit, aby strom přežil. Velmi uvážlivě a omezeně po poradě s orgány životního prostředí lze použít postřik Pirimorem (provádějí specializované firm) a jiným přípravkem proti mšicím, ale je to rizikové pro člověka, včely, vodní zdroje apod.

Jak dlouho rostou smrky

Jak dlouho roste

Smrk pichlavý většinou doroste na plantáži do požadované výšky 180 centimetrů za 10 až 11 let. Smrk ztepilý musí růst 9 až 10 let, aby dosáhl zmíněné výšky. Borovice černá potřebuje k 180 cm 7 až 8 let. Borovice lesní roste rychle, k dosažení této výšky jí stačí pouhých 6 až 7 let.

Jak zkratit Jehlicnan

Mladý jehličnatý živý plot lze stříhat nůžkami na živý plot. Vysoký plot lze stříhat nůžkami na živý plot s dlouhými rameny. Jehličnatý živý plot nelze zmladit průklestem. Nelze jej ani snížit nebo zúžit.

Proč rezaví jehličnany

Reznutí může mít na svědomí i nadbytek vlhkosti

Ovšem, je-li problém dlouhodobý, pak je nutné jehličnany přemístit na lepší místo anebo jim alespoň vytvořit dobrou drenáž – dlouhodobé přemokření totiž povede časem vždy k jejich úhynu.

Jak se pozna smrk

Smrky jsou vždyzelené stromy obvykle dosahující mohutného vzrůstu (nejvíce smrk sitka až 80 m), s korunou většinou kuželovitého nebo válcovitě kuželovitého tvaru. Větvení je výrazně monopodiální, větve vyrůstají v přeslenech.

Co potřebují jehličnany

Především při začátku růstu potřebují jehličnany hodně vláhy. Je proto ideální prolévat dostatkem vody každý den, kdy žádný déšť nespadne. Zároveň mohou v zárodku strom omezit i různé druhy plevele. Skvělou variantou, jak se plevele zbavit, je aplikace mulčovací kůry.

Kdy se vysazují jehličnany

Jehličnany totiž musí do zimy do příchodu mrazů alespoň trochu zakořenit, protože jinak nám hrozí, že nám přes zimu vyschnou. Proto platí důležitá zahradnická zásada, že jehličnany se sázejí do konce října (maximálně do 1. týdne v listopadu).

Co se dá dělat s jehličím

Jehličnatý mulč se tradičně používá ke sterilizaci půdy, kolem nemocných stromů. Tam vyživuje substrát, a přitom vytváří kysele nehostinné prostředí pro patogeny. Vytváří tedy podmínky pro regeneraci dřevin. Zvlášť těch, které si v kyselém prostředí libují.

Co dělat s listím na zahradě

Na čem se snad shodnou všichni, je fakt, že shrabané listí rozhodně nepatří do popelnice. Ideální je tento přírodní materiál přímo na zahradě rovnou zkompostovat a vrátit tak živiny po čase zase zpět do záhonů v podobě kompostu.

Proč rezaví smrk

„S velkou pravděpodobností je původcem hmyzí škůdce mšice smrková. Nejčastěji napadené jsou smrky pichlavé, jinak též nazývané stříbrné, výskyt se ale objevil už i na dalších jehličnanech,“ informovaly na webových stránkách města Lucie Kovaříková z odboru životního prostředí a Gabriela Poulová z odboru majetku.