Co jsou druhy číslovek?

Co jsou druhy číslovek?

Jak se ptáme na druhové číslovky

Podle druhu je dále ještě rozlišujeme na číslovky:základní – ptáme se kolik, tři závodníci,řadové – ptáme se kolikátý, první závodník,druhové – ptáme se kolikero, šestery běžecké boty,násobné – ptáme se kolikrát, třikrát vyhrát závody.
Archiv

Co se určuje u číslovek

• u číslovek určujeme :Rod.Číslo.Pád.Druh.
Archiv

Jaký druh číslovky je jeden

Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní souborová
0 nula
1 jeden jedny
2 dva, oba dvoje, oboje
3 tři troje

Jaký druh číslovek je obě

V Slovníku spisovné češtiny (dále jako SSČ) je číslovka obojí přihnízdována k heslu oba. SSČ řadí obojí mezi číslovky druhové.

Jaký druh číslovky je málo

Číslovky neurčité: nevyjadřují přený počet (několik, mnoho, málo, několikátý,několikerý…)

Jaký druh číslovky je dvě

Ve spojení s podstatnými jmény pomnožnými a hromadnými označují číslovky souborové pouhý počet, např. dvoje tepláky; mají tedy stejný význam jako číslovky základní jedna, dvě, tři… Naproti tomu číslovky druhové i zde označují kromě počtu kusů i jejich různé druhy: trojí nůžky, čtverá vrata.

Jak se rádi číslovky

Běžně dělíme číslovky do čtyř skupin:základní (pět, deset, tisíc)řadové (druhá, stý, devadesátý)druhové (troje, devatero, desatero)násobné (tisíckrát, jednou, stonásobný)

Jaký druh číslovky je tolik

Mezi z. č. se řadí i číslovky neurčité: několik, pár, mnoho, nemnoho, více, vícero, málo, nemálo, tolik, kolik, nejeden, … Hranice mezi těmito výrazy a dalšími substantivy označujícími neurčité množství (spousta, trocha, troška, špetka, kapka, hromada, moře, …)

Jaký druh číslovky je Troji

Číslovky druhové označují počet druhů a odpovídají na otázku kolikerý – Odpověď: dvojí, trojí, čtverý, paterý….

Jak dělíme číslovky

Běžně dělíme číslovky do čtyř skupin:základní (pět, deset, tisíc)řadové (druhá, stý, devadesátý)druhové (troje, devatero, desatero)násobné (tisíckrát, jednou, stonásobný)