Co je za vzor?

Co je za vzor?

Co je les za vzor

Část mužských neživotných podstatných jmen, která se skloňují podle tvrdého vzoru „hrad“ (podvzoru „les“), má ve 2. p. j. č.

Jak poznat vzor

Jak poznáme, který vzor použítUrčíme rod podstatného jména.Podíváme se, zda jméno končí na souhlásku/samohlásku.Pokud končí např. na souhlásku, vybíráme ze vzorů, které končí také na souhlásku.Řekneme si jméno ve 2. pádě. Podle něj pak vybereme vzor, jehož 2. pád končí stejně.
Archiv

Co je za vzor pole

Pole tedy skloňujeme podle vzoru moře.
ArchivPodobné

Jaký vzor

V češtině máme následující hlavní vzory:mužský rod. životný: pán, muž, soudce, předseda. neživotný: hrad, stroj.ženský rod: žena, růže, píseň, kost.střední rod: město, moře, kuře, stavení

Jaký vzor je život

Životná podstatná jména vzoru „pán“ zakončená na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x: typ krokodýl. Životná podstatná jména, která končí v 1. p. j. č. na ‑l, ‑s, ‑z, ‑x a která se skloňují podle vzoru „pán“, mají v 6.

Jaký rod je ostrov

ostrov {mužský rod }

Jaký vzor je mýdlo

mýdlo je podstatné jméno středního rodu. To mýdlo. Vybíráme tedy ze vzorů: město, moře, kuře, stavení.

Kdy se učí vzory

Když děti učí telka! Naučme se spolu s žáky 4. ročníku používat vzory podstatných jmen rodu mužského. Budeme řešit různé hádanky, hledat předměty rodu mužského, u kterých určíme vzory, a vyřešíme spoustu dalších úkolů.

Co je za vzor vejce

podstatné jméno vejce skloňujeme podle vzoru moře, jen v 2. pádu množného čísla má toto slovo tvar (bez) vajec (zatímco moře má tvar bez moří). Častou chybou je používání tvaru (bez) vejcete, podstatné jméno vejce ale podle vzoru kuře rozhodně neskloňujeme, správně je skutečně vzor moře.

Co je za vzor koště

koště (podle vzoru „moře“) i koštěte (podle vzoru „kuře“), poznamenává PS. jen skloňování podle vzoru „kuře“, 2. pád koštěte.

Jaký je vzor hřib

Pravopis podstatných jmen rodu mužského

VZOR HRAD 1 3
rostou tu hřib _ i y v rybníc _ í ch
žijí v les _ í ch hluboké příkop _ i y
automobil _ i jely rostou tu jilm _ i y
kup dva chleb _ i y strom _ i usychají

Co je za vzor mrkev

Vzor píseň je vzor měkký tvrdý smíšený nelze ho zařadit Tvar „větvemi“ je: 6. p. č. mn. 7. p. č. j. 7. p. č. mn. 2. p. č. mn.
Tvar slova mrkev v 6. p. č. mn. bude: mrkve mrkvemi mrkvích mrkvi Které slovo se neskloňuje podle vzoru píseň labutě škeble kaluže povodeň

Jaký vzor je chleba

u jednoslabičných podstatných jmen bývá dlouhá samohláska jen v 1. pádě (u neživotných i ve 4. pádě): mráz – mrazu, chléb – chleba, stůl – stolu, … Vzor Zakončení v 1.

Jaký vzor je sklep

Vzor hrad, podvzor les. Není zač. Právě proto je to podvzor les – sklep bez sklepa jako les bez lesa. Les je podtypem (podvzorem) neživotného vzoru hrad.

Jaký je vzor uzel

PS: Jo, a „uzel“ se skloňuje podle vzoru „hrad“, tedy „uzel bez uzlu“ nikoliv „uzel bez uzle“.

Jak se skloňuje hrad

skloňováníEditovat

pád \ číslo jednotné množné
dativ hradu hradům
akuzativ hrad hrady
vokativ hrade hrady
lokál hradě / hradu hradech

Jaký je vzor město

Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení.

Co se učí ve 4 třídě čeština

4. ročník ČjVyjmenovaná slova.Slovní druhy.Předpony (stavba slova) a předložky.Psaní vlastních jmen.Význam slov.Slovesa (mluvnické kategorie)Vzory podstatných jmen.Vzory podstatných jmen rodu středního.

Co se učí v páté třídě

V páté třídě se seznamuji se stavbou slova. Vím, co je to předpona, kořen, přípona a koncovka. Také vím, jak se slova tvoří. Učím se pravopis skupin bě, pě, vě a mě / mně.

Co je koště za vzor

koště (podle vzoru „moře“) i koštěte (podle vzoru „kuře“), poznamenává PS. jen skloňování podle vzoru „kuře“, 2. pád koštěte.

Jaký vzor je dítě

podstatné jméno dítě je v češtině poměrně výjimečné, protože má pro každé číslo jiný rod. V jednotném čísle (tedy dítě) je rodu středního a skloňujeme ho podle vzoru kuře. V množném čísle je v podstatě rodu ženského a skloňujeme ho podle vzoru kost.

Jaký je vzor kuře

Vzory rodu středního jsou město, moře, kuře, stavení.

Jaký je vzor labuť

Mužské příjmení Labuť by se tedy mělo skloňovat podle vzoru muž: Labuť, Labutě, Labuťovi (u vl. jmen je běžnější tato koncovka místo -i – muži), Labutě, Labuti, Labuťovi (st. jako 3. pád), Labutěm.

Jaký vzor je láhev

Obecné poučení

2. p. j. č. 3. p. mn. č.
G ‑i / ‑ě(e) ‑ím
např. loď, suť
H ‑ě(e) ‑ím
vzor „píseň“, např. dlaň, krůpěj, křeč, láhev, obec, stáj

Jaký vzor je rybník

Tento vzor se týká 6. pádu množného čísla, kdy u vzoru hrad máme běžně koncovku -ech (o hradech, o zubech atd.). U podvzoru zámek (pro Vás známého jako rybník) však píšeme koncovku -ích. Často je to u slov, která končí na písmeno CH, kde by zakončení -chech znělo směšně (máme tedy o meších, o vrších, arších atd.).