Co je to sele?

Co je to sele?

Jak poznat Bachyni

Kňour má dlouhé zbraně, které zřetelně nadzvedávají horní pysk. Háky (špičáky) u bachyně jsou krátké, horní pysk téměř nenadzvedávají. Hlava bachyně se zdá být protáhlejší.
Archiv

Co znamená lončák

Dospělý samec prasete divokého se označuje jako kanec či kňour, samice jako bachyně, mládě od porodu (metání) do 31. března následujícího roku jako sele (případně markazín, pokud má ještě pruhovanou srst), mladý jedinec poté do 31. března dalšího roku jako lončák.

Jak poznat Lončáka

Když se mne syn ptal, jak jsem to tak rychle poznal, vysvětlil jsem mu : Určující znak lončáků je oblouk trvalých řezáků. A že se to pěkně rýmovalo, trochu jsem to rozvedl : Podle hmotnosti nelze určit věk selat nebo lončáků. Vždyť lončák může mít i sto kilo a sele přes půl metráku !

Jak se chovat před Divocakem

Náhodné setkání s divočákem může být nepříjemným zážitkem, přiznává v rozhovoru pro Seznam Zprávy Miloš Ježek z Českomoravské myslivecké jednoty. Jeho rady, co v takovém případě dělat, jsou jednoznačné: Zachovat klid, nepřibližovat se k prasatům a nechat jim prostor, aby mohla utéct.

Jak na lov černé zvěře

Další pravidla, případně omezení v lovu černé zvěře jsou zakotveny v paragrafu týkajícím se zakázaných způsobů lovu, tedy v § 45 zákona o myslivosti. Takže na společném lovu se smí lovit pouze sele a lončák a to jak zbraní kulovou, tak i jednotnou střelou do brokovnice.

Jak vypadá kanec

Má protáhlý rypák, velké vzpřímené boltce a malé oči. Kanec má v chrupu vyvinuté mohutné špičáky – zbraně. Spodní špičáky kňourů (páráky) jsou delší než horní (klektáky), dvě třetiny z nich jsou vrostlé v dolní čelisti, takže z tlamy trčí jen jedna třetina.

Jak se jmenuje samec od prasete

Prase domácí je samec a je domestikovaný savec. Vykastrovaný samec prasete se jmenuje vepř. Nevykastrovaný samec se nazývají kanec. Samice prasete se jmenuje prasnice.

Jak se pozná stáří srnce

Stáří ulovených srnců lze s velkou přesností určit podle obrusu zubů ve spodní čelisti, toto je také důvod proč se na chovatelské přehlídky předkládají trofeje parohaté spárkaré zvěře i se spodní čelistí! I v tomto případě však můžeme narazit na různé nejasnosti a nesrovnalosti.

Kdy Přebarvuje srnčí zvěř

Podzimní výměna srsti, kterou myslivci nazývají "přebarvování" probíhá u srnčí zvěře od konce září do konce října.

Jak vypadá trus divočáka

Trus divokých prasat připo- míná hrudky nepravidelného spíše válcovitého tvaru, slepe- né z několika větších bobků. Prasata jsou všežravci, a tu- díž se struktura i zbarvení jejich trusu může lišit podle aktuálně přijímané potravy.

Kdy má divočák mládě

Obecně se dá říct, že selata bachyně rodí v období mezi březnem a květnem, nicméně i na našem území jsou bezpečně doloženy vrhy už v lednových měsících, třeba i uprostřed závějí.

Kdy lovit prasata

V této souvislosti je proto nutno uvést, že doba lovu prasete divokého je nově nastavena pro všechny věkové kategorie bez rozdílu pohlaví od 1. ledna do 31. prosince.

Čím přilákat divočáky

Ideální je použít rybí zbytky, např. po porcování většího množství ryb, které divočáci přímo zbožňují. Dalšími velmi vhodnými vábicími přípravky jsou výtažky z lanýžů, které často používají myslivci v Německu. Jsou k dostání v různých formách.

Jak nalákat divočáky

Ideální je použít rybí zbytky, např. po porcování většího množství ryb, které divočáci přímo zbožňují. Dalšími velmi vhodnými vábicími přípravky jsou výtažky z lanýžů, které často používají myslivci v Německu. Jsou k dostání v různých formách.

Jak se jmenuje mládě od husy

HUSA DOMÁCÍ

Samci říkáme houser, samice je husa. Mláďata jsou housata. Husa domácí bývá většinou bílá. Je větší než kachna domácí.

Proč srnčí štěkají

Srnčí nebeká, je-li ve větší tlupě. V ní dávají hlídači pozor na případná nebezpečí, která ostatním členům tlupy oznamují rozšířením obřitku a útěkem. V zimě beká srnčí jen zřídka, protože v neolistěném lese snadněji rozezná zdroj zneklidnění. Bekání také vydávají srnci k ohraničení teritoria.

Kdy vytlouká srnec

Lýčí se srnci zbavují v červnu (tzv. vytloukání) tak, že si parohy otírají o stromy a keře. Parohy shazují po říji – od října do prosince. Takový cyklus se opakuje každý rok.

Jak se jmenuje mládě od srny

Samice srnce se nazývá srna (řidčeji srnka), mládě pak srnče (řidčeji srně).

Jaký je rozdíl mezi Srnou a Lani

Rozdíl mezi nimi je ve velikosti, ve způsobu života i v potravě. Jelení zvěř žila původně v bezlesých oblastech, srnči naopak v hustých lesích. Jelen váží až 200 kg, laň o něco méně, zatímco srnec a srna nejvýš něco přes 20 kg.

Jak se přenáší Aujeszkyho choroba

Virus Aujeszkyho choroby se nejčastěji přenáší přímým kontaktem mezi zvířaty, dále pomocí aerosolu, pohlavní cestou (vaginální sekret a semeno kanců) nebo kontaminovaným materiálem.

Jak se zbavit divokých prasat

Pokud chcete od vašich pozemků divoké prase odradit, kombinujte odpuzovače černé zvěře společně s vnaděním prasat na jiná místa. Toho můžete dosáhnout třeba i pomocí kaštanů, žaludů, kukuřice, brambor, jablek nebo i jiného ovoce, které umístíte na vhodná místa v blízkosti vašich pozemků, kde prasata neudělají škody.

Jak se jmenuje dítě kachny

Pojmenování Samice je kachna, samec kačer a mládě je kachně.

Kam táhnou husy

Husy hnízdící v Česku táhnou dvěma cestami. Západoevropská cesta vede z Česka do Německa a Francie. Středoevropská populace letí z jižní Moravy přes Maďarsko do Itálie, kde zimuje. Znamená to, že husy urazí s přestávkami zhruba tisíc kilometrů.

Co je to Kolouch

Samice jelena se nazývá laň, mládě pak kolouch (řidčeji kolouš).

Jak se jmenuje mládě od hada

Častá je derivace j.m. u zvířecích jmen majících pro oba rody pouze jednu podobu: had – hádě, veverka – veverče.