Co je to reakční čas?

Co je to reakční čas?

Co je to reakční doba

Reakční doba (někdy též reakční rychlost) je čas, který je třeba k odezvě organismu. Přestože si je člověk schopen uvědomit i signály netrvající déle než 0,02 s, jeho reakce je pomalejší. Dobu reakce měří reaktometrie.

Co je reakční doba řidiče

Reakční doba řidiče je časový úsek, který uplyne od vzniku nenadálé události do řidičovy reakce. Její doba se pohybuje kolem 2 sekund, ale vždy záleží na pozornosti řidiče, jeho věku, fyzické kondici a dalších faktorech. Do reakční doby se však nezapočítává doba prodlevy a náběhu brzd.
Archiv

Na jaký podnět člověk reaguje nejrychleji

Tyto typy podnětů bývají rozdělovány na taktilní (dotykové), akustické a vizuální (Lehnert 2010). Nejrychlejších reakčních časů bývá dosaženo při reakci na taktilní podnět, středních hodnot bývá dosaženo při reakci na sluchový podnět a nejdelší reakční časy bývají naměřeny při reakci na vizuální podnět.

Na který z podnětů má člověk nejkratší reakční dobu

Nejkratší reakční doba je na taktilní podnět a z hlediska složitosti na podnět jednoduchý. Nejdelší reakční doba na podnět vizuální a složité podněty při složitých typech odpovědí (např. ve sportovních hrách).