Co je to RAKL?

Co je to RAKL?

Co je to Raklo

Odlišná slova čhavo / raklo se užívají pro romského chlapce / neromského chlapce, stejně jako čhaj / rakľi odlišuje romskou dívku od neromské.

Co znamená Rakli

2. Pády cikánských podstatných jmen lze z hlediska tvoření rozdělit na dvě skupiny. V první se pádové koncovky připojují ke kmeni slova, např. raklo ‚(necikánský) mladík', rakles (podle některých autorů akuzativ), rakleja!
Archiv

Jak se rekne romsky kluk

Transkripce jiných dialektů většinou odpovídá výslovnosti oficiálního jazyka na daném území. Například slovo manuš (muž) se v romských textech publikovaných v angličtině přepisuje jako manoush nebo manush. Na rozdíl od češtiny má romština aspirované hlásky, tj. hlásky vyslovované s lehkým přídechem.

Co chces romsky

„Poslední volné téma v romštině překládáme takto: Pisin pal oda, so kames, což je doslova: Piš to, co chceš.

Jak se řekne romsky Miluji tě

Miluji tě.

je překlad "Kamav tut.

Co znamená Mamo miri

Název příručky parafrázuje romské zvolání Mamo miri!, což znamená v češtině Mámo moje!

Jak se řekne romsky láska

kamiben, kamipen jsou nejlepší překlady "láska“ do Romština.

Co je to so keres

So mandar kames – Co ode mě chceš So keres – Co děláš

Co to znamená miro jilo

Překlad z romštiny: Bůh mi pomáhá.

Co znamená Hej More

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co znamená romský ara

Ara! – Pozor! / Bacha! / Uhni!

Co znamená Kameš tě Chudel

Kames te dikhel amaro kher Príď sa pozrieť na náš byt/dom. Av te dikhel pro amaro kher.

Co znamená More Gadžo

Gadžo (vysl. gadžo někdy gádžo) je v romštině označení osoby jiného než romského původu, „Nerom“. Jeho protikladem je výraz Rom.

Co znamená cikánský moře

Slovo MORE, podle Romsko-českého slovníku znamená člověče! (případně fam. označení vrstevníka nebo mladšího muže).

Co je to Chrapoun

Uplatňuje se hojně expresivita, pro nositele argotu však tato slova mohou mít i zcela neutrální význam, např. křapíček, kmotříček (muž, chlapec), chrapoun (lakomec), jamborka (žena, dívka), klabajzna (hezká žena, dívka; ústa), elpíčko (loupežné přepadení), bahno (pivo).

Co je to slang a argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.

Co je to čokl

Čokl je expresívní záporný výraz pro psa. Pro označení psa má čeština celou řadu výrazů – podvraťák – to je pes nečisté rasy. Původ slova je nejasný – buď je to pes, který na venkově štěkal pod vraty nebo je to pes záludné, nevypočitatelné povahy.

Jak se mluvi mezi zivly

Vězňové, kriminálníci, muklové, štráfové a basmani jsou zkrátka ti, co kroutí basu, bešelí za katrem, sedí v lochu, v krimu, v chládku, v báni či v lapáku, protože vyfásli nášup, baťoh, ranec, flastr, paletu, pálku, palbu, raketu, nálož neboli trest.

Co je to profesní mluva

PROFESNÍ MLUVA (profesní jazyk)

Označení ↗sociolektu typického pro některou profesi. Jako u všech sociolektů je pro každou p.m. typická část slovní zásoby tvořená ↗profesionalismy, jiné jazykové roviny patří k některé z ↗substandardních variet národního jazyka, většinou ↗obecné češtině n. ↗interdialektu.

Co je to argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.

Co to je žargon

Žargonem se rozumí jazyk používaný pracovníky v určitém oboru nebo jazyk používaný k představení specifických pojmů v rámci oboru osobám s konkrétním zájmem.

Jaký je rozdíl mezi slangem a profesní mluvou

Profesní mluvu někdy označujeme za profesionalismy. Tyto profesionalismy se svou pojmenovací motivací odlišují od slangu, v některých případech se dostávají do spisovného jazyka a obohacují terminologii oborů. Profesní mluvou se již zabývala spousta odborníků.

Co je to Chábr

Chábr – do slangu mladých tentokrát tento výraz nepronikl z angličtiny ale z vězeňského argotu. Chábr je nejlepší kamarád ve vězení – v on-line komunikaci pak je chábr kamarád mužského pohlaví nebo přítel.

Jak poznat argot

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.

Co je to Hantyrka

Ze slova hantýrovat — „mluvit argotem“, pejorativně také „zacházet s něčím“. Toto sloveso je odvozeno z německého hantieren — „provozovat živnost, obchod“ a souvisí též se středohornoněmeckým hantierunge — „prodej a nákup, obchod“.