Co je to open source?

Co je to open source?

Co to znamená open source

Open source je software, jehož zdrojové kódy jsou volně k dispozici. Dobrovolní vývojáři mohou zdrojové kódy studovat a modifikovat. Vylepšené nebo nové části takovéhoto softwaru jsou poté zakomponovány do celkové struktury a díky tomu se open source software vyvíjí.
Archiv

Co znamená že je nějaký software open source

OSS (open-source software) je software, jehož zdrojový kód je volně a veřejně přístupný, ačkoli jednotlivá licenční ujednání se liší podle toho, co je povoleno s takovým kódem dělat.
ArchivPodobné

Co je to Foss licence

Svobodný a otevřený software (jinak také FOSS nebo FLOSS z anglického názvu free/libre and open-source software) je v informatice označení pro software, který je zároveň svobodný a otevřený.

Co je Proprietarni licence

Proprietární software – software s omezenými možnostmi používání. Autor proprietárního softwaru vymezuje uživatelům přesné možnosti používání daného softwaru. Podmínky používání předem definuje například v licenci. Jedná se o software s uzavřeným kódem, zdrojový kód tedy není volně k dispozici.

Co je to komerční software

Komerční software je takový software, který je šířen za úplatu. To znamená, že pokud produkt chcete používat, musíte za to tvůrci zaplatit. Takový software je obvykle možné používat jen dle omezení dané jeho licencí.

Co je to software

Software (neboli programové vybavení) je v informatice souhrnný název pro všechny počítačové programy používané v počítači, které provádějí nějakou činnost. Definovat software lze i tak, že software je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače).

Co to je shareware

Shareware je označení pro software chráněný autorským právem, který je možné volně distribuovat (typicky na internetu nebo na CD nebo DVD, jež jsou přílohami časopisů). Uživatel má možnost software po určitou dobu zkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne.

Jaké jsou výhody open source softwaru oproti proprietárnímu softwaru

Na rozdíl od patentovaného softwaru podporuje open-source software kreativní práci a poskytuje uživatelům plný přístup ke zdrojovému kódu. Pokud chcete přizpůsobit konkrétní program, můžete jednoduše požádat vývojáře, aby to udělal (za předpokladu, že máte licenci, která je ve většině případů požadována).

Co je to legální software

Použitý software je právně přípustné prodávat a užívat, jestliže byl původně uveden do oběhu se souhlasem výrobce na území EU nebo jiného smluvního státu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Co je to komerční využití

Co se rozumí komerčním použitím Komerčním využitím je v podstatě cokoli, co se týká peněz nebo plnění za služby.

Co je to data

Definice. Podle TDKIV jsou data: „Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči.

Co to je firmware

Co je firmware Firmware jsou data uložená v paměti ROM (Read-Only Memory) nebo ve vymazatelné programovatelné paměti ROM (EPROM) zařízení. Sestává z programů, které vývojáři napsali, aby mohla zařízení fungovat. Bez firmwaru by většina zařízení, která denně používáme, nemohla fungovat.

Co je to freeware program

Freeware je software, většinou proprietární, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice, mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního daru), někdy hovoříme o typu softwarové licence.

Jaký je rozdíl mezi freeware a shareware

Pro šíření freeware platí obdobná pravidla jako pro shareware. Autor sice nepožaduje za používání žádné poplatky, ale zpravidla vyžaduje dodržení distribuční podoby při šíření a samozřejmě si ponechává plně copyright, takže není možné do programu činit žádné zásahy.

Co je to komerční licence

Komerční software je takový software, který je šířen za úplatu. To znamená, že pokud produkt chcete používat, musíte za to tvůrci zaplatit. Takový software je obvykle možné používat jen dle omezení dané jeho licencí.

Co je druhotná licence Office

Druhotné licence jsou takové softwarové licence, které jejich původní vlastník zakoupil z distribuční sítě výrobce a převedl je na třetí subjekt.

Co je druhotná licence MS Office

Druhotná licence (tzv. použitá licence) je licence, která je vykoupena od společností, které již licenci nevyužijí, např. z důvodu přechodu na novější software. Tyto licence mohou být v souladu s evropskou směrnicí dále legálně přeprodávány.

Co znamená komerční focení

Komerční fotografie by se zřejmě dala nejlépe definovat jako fotografie, u níž je její umělecká hodnota stojí na nižším místě než fakt, že za ní její autor dostane honorář – zadavatel platí buď za negativ, kopie, u digitální fotografie výsledek v elektronické nebo tištěné podobě a nebo si najme fotografa jako takového.

Jaká mohou být data

Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči. Data nemají zpravidla význam sama o sobě, ale teprve jsou-li pochopena, interpretována, komunikována a využita člověkem nebo počítačem, stávají se smysluplnými informacemi. “

Kdo vymyslel data

Peter Checkland představil termín capta (z latinského capered, „vzít“), aby rozlišil obrovské množství možných dat a jejich podmnožinu, na kterou je orientována pozornost.

Co je to BIOS v počítači

BIOS je základním programem počítače, který řídí komunikaci s hardwarem na nejnižší úrovni (Basic Input Output System). Hned po startu oživí všechna zařízení a nastavuje způsob jejich práce. Mezi hlavní a nejznámější výrobce BIOSů patří firmy American Megatrends (AMI BIOS) a Award (Award BIOS).

Co je to systémový software

Systémový software je v informatice speciální programové vybavení, které umožňuje uživateli s počítačem pracovat, ovládat ho, spouštět aplikace a podobně. Systémový software se nachází na pomezí hardware a aplikačního software a běžný uživatel s ním přímo nepracuje (na rozdíl od aplikací).

Který software je dostupný zdarma

Příklady open sourceOperační systém: Linux (Debian, openSUSE, RedHat, Ubuntu).Kancelářský software: LibreOffice, OpenOffice.Grafické programy: darktable, GIMP, Inkscape.Internetový prohlížeč: Chromium, Firefox (Mozilla), Opera.Poštovní (e-mailový) klient: Thunderbird.

Jaký je rozdíl mezi freeware a open source softwarem

Vztah mezi Open Source a Free Software (svobodným softwarem)

Oba pojmy, tedy Open Source a svobodny software (angl. Free Software), je možno používat jako synonyma. Rozdíl mezi oběma pojmy je spíš ideologický, resp. filosofický, ale základní idea sdílení souborů (zdrojového kódu) je stejná.

Co to je komerční využití

Co se rozumí komerčním použitím Komerčním využitím je v podstatě cokoli, co se týká peněz nebo plnění za služby.