Co je to inverze?

Co je to inverze?

Co je to inverze čeština

Inverze pochází z latinského in-versio, v překladu to znamená obrácení, převrácení dvou nebo více věcí (slov) oproti stavu obvyklému. Z hlediska klasické rétoriky znamená inverze změnu gramaticky obvyklého slovosledu.
Archiv

Co to je inverze v počasí

Inverze teploty vzduchu neboli teplotní inverze je meteorologický jev, kdy teplota vzduchu v některé vrstvě dolní atmosféry s výškou neklesá, ale stoupá.

Co je to inverze v literatuře příklady

inverze – přehození slovosledu pro dramatický efekt, kvůli rýmu atd. ("Ke stolu se plíží tiše Polednice jako stín.")

Co je to inverze v textu

Jde o přehození slovosledu pojmu a jeho přívlastku, zejména v odborných textech.

Jak poznat že bude inverze

Pokud se ráno probudíte a je hustá mlha, která se udrží po celé dopoledne, jasné počasí už očekávat ani odpoledne nemůžeme. Pokud se ovšem mlha během dopoledne začne jakoby zvedat a v oblačnosti začne být patrná její nejednotvárnost, oblačnost se zřejmě odpoledne rozpustí a bude jasno.

Kdy skončí inverze

Teplotní inverze skončí teprve s příchodem větrů, které promísí vrstvy teplého a studeného vzduchu a pročistí ovzduší vyfoukáním a rozptýlením nečistot do většího prostoru.

Co je a jak vznika inverze

Inverze teploty vzduchu radiační – vzniká jako důsledek radiačního vyzařování záření ze zemského povrchu. Vyskytuje se častokrát v nočních hodinách společně i s tzv. radiačními mlhami při zemském povrchu. V letních a brzkých podzimních měsících bývá rozrušena společně s prvními slunečními paprsky.

Proč je inverze

teplých či jinými slovy vysokých anticyklon, kdy při sesedání vzduchu dochází zároveň adiabaticky k oteplování vzduchu. V letních měsících omezují tlakové výše výstupné pohyby a tím i tvorbu kupovité oblačnosti. Inverze teploty vzduchu radiační – vzniká jako důsledek radiačního vyzařování záření ze zemského povrchu.