Co je to Hurdis?

Co je to Hurdis?

Co jsou Hurdy

Ve stavebnictví jsou hurdisy (hovorově hurdisky) keramické duté tvarovky určené pro montáž stropu. Vyrábějí se v typizovaných rozměrech 1200 (1100) × 250 × 80 mm, můžou mít buď svislé nebo šikmé čelo, k těmto se dodávají ještě dva šikmé, keramické klíny, které se vloží na spodní ramena profilů I proti sobě.

Jak opravit Hurdis

Pokud není hurdiskový strop výrazně poškozen, lze jej buď omítnout, příp. pod ním zhotovit sádrokartonový podhled s tepelnou izolací. Částečně zřícený strop, tedy odlomení a zřícení spodní části hurdisek, se řeší podpěrou dřevěnou nebo kovovou konstrukcí, která vytvoří nosnou konstrukci.
Archiv

Jak pokládat hurdisky

Hurdisky se ukládají na spodní pásnice ocelových válcovaných I nosníků do maltového lože z vápno cementové malty tl. 5- 10 mm. Šířka uložení na nosníky nesmí být menší než 30 mm.

Co bylo příčinou poruch keramických vložek Hurdis ve stropních konstrukcích

Nerespektování nevratných objemových změn střepu cihelných konstrukčních prvků při konstrukci stropu bylo označeno za hlavní příčinu většiny havárií stropů.

Jak na Hurdiskovy strop

Na hurdisku se nesmí bez separační vrstvy ukládat materiál, který vykazuje objemové změny (především smršťování). Vložka Hurdis, jako každá jiná cihla, nesmí být nikdy kladena „na sucho“, všechny spáry musí být řádně vyplněny maltou. Ve stropě mohou být zabudovány pouze nepoškozené materiály a dílce.

Jaké hmoždinky do Hurdisek

pro kotvení do hurdisek jsou vhodné sklopné kovové hmoždinky typu AM. Jsou s různým zakončením (šroub, svorník, oko, hák). Můžete tedy váš rošt zavěsit nebo přímo připevnit ke stropu.

Jak zpevnit strop

Jednodušší, avšak méně vzhlednou variantou je zasazení železné traverzy do kapes v nosných stěnách. Traverza strop zpevní zespodu a zabrání jeho dalšímu prověšování. Pokud je ale takto opravený strop v některé pohledové části domu, většinou budeme muset ještě řešit design.

Jak zateplit hurdisky

Je nutno použít tepelnou izolaci dobře paropropustnou a skladbu stropu shora difúzně neuzavírat. Proto není vhodný například polystyrén v deskách. Vhodné jsou rohože nebo desky z minerální nebo skelné vaty nebo i kamenné vlny (např. Rockwool), které mají i dobré požární vlastnosti.

Jak opravit strop

Na dva díly sádry dáme jeden díl prosátého písku a tři díly experlitu, (lehkého stavebního materiálu kuličkovitého charakteru), přidáme i trochu primalexu, a celé to naředíme vodou na hustou kaši. Hmota tuhne pomalu a nepraská. Když po nanesení na strop zavadne, otřeme ji krouživými pohyby vlhkým hadříkem.

Jak udělat díru do stropu

U betonových stěn a stropů se používá pneumatické vrtací kladivo s vhodným příklepovým vrtákem. Díky pokročilé technologii akumulátorů se tato vrtací kladiva používají také s akumulačním pohonem – například pro bezkabelové použití v zahradě. Pozor: Prázdný kelímek od jogurtu zachytí vrtnou drť při vrtání do stropu.

Jak kotvit do stropu

Ke kotvení do zdi či stropu používají profíci kombinaci ocelových závěsných prvků s chemickou maltou, kdy hovoříme o takzvaném chemickém kotvení. Nejlepší způsob upevnění ocelové spojovací techniky do zdiva je právě chemické kotvení. Nenamáhá zeď rozpěrnými silami, nepodléhá času ani vlhku.

Jak zakrýt strop

Nejjednodušší variantou pro renovaci stropu jsou stropní kazety. Dokážou zakrýt nerovnosti, praskliny i viditelné spáry mezi panely, nemusíte se starat o další výmalbu a jejich instalace nezabere moc času. V současnosti si můžete vybrat z opravdu velkého množství barev a vzorů.

Jak opravit strop ve starém domě

Nejjednodušší formou je strop doplnit novou vrstvou omítky. To však není řešení trvalé a dlouhodobé. Pokud je cílem zachovat současný styl a typ stropu, je možné současný rákos odstranit a nahradit ho novým. Alternativou může být také takzvané rabitzovo pletivo, které je modernější náhradou rákosu.

Jak kotvit polystyrén do stropu

Pomocí vrutů a podložek připevníme polystyrenové desky až do prken pod omítkou. Polystyren založíme tak, aby se nám spoje polystyrenu nikde nekryly se spoji stropních kazet. To znamená, že si nejdříve rozměříme strop pro založení stropních kazet a spoje polystyrenu založíme alespoň o 10 cm mimo spoje kazet.

Proč praská štuk

Vznikají v důsledku koncentrace napětí v omítce, která je do rohů místností či do rohů stavebních otvorů vtlačena v nestejnoměrné vrstvě. Nerovnoměrné vysychání pak způsobuje napětí v tahu, silnější vrstva omítky vysychá pomaleji a tenčí, rychleji schnoucí vrstvy v okolí rohu ji k sobě přitahují.

Kdy použít příklep

Liší se vnitřním mechanismem i způsobem použití. Klasická vrtačka bez příklepu je určena především pro vrtání děr do dřeva, plastu a kovů. Pro vrtání do lehkého zdiva, cihel či kamene je pak rozhodně vhodnější vrtačka s příklepem. Pokud se však rozhodnete vrtat do zdiva z betonu, využijete lépe vrtací kladivo.

Čím vyvrtat díru do plastu

Pro vrtání plastů (např. plexiskla) jsou ideální kuželové vrtáky: Jednobřitý nástavec spolehlivě zabrání tomu, aby se materiál na spodní straně vytrhl. Alternativně můžete použít také ocelový vrták.

Na co zavěsit houpačku

Houpačku nikdy neupevňujte přímo do stropů z dutých cihel (hurdisů) nebo sádrokartonu, ale do vrstvy betonu, která bývá několik centimetrů nad nimi. Pro ukotvení je navíc vhodné použít chemickou kotvu.

Jak uchytit houpačku

Uchycení pomocí karabiny nebo pružin

Opatření konců lan karabinami vám zajistí, že houpačku kdykoliv jednoduše vycvaknete. Díky tomu vám nebude nikdy překážet. Stejný benefit přináší pružiny. Hodí se spíše pro závěsná křesla, která díky pružině získají větší pohodlnost a měkkost.

Co dát na strop

Nejjednodušší variantou pro renovaci stropu jsou stropní kazety. Dokážou zakrýt nerovnosti, praskliny i viditelné spáry mezi panely, nemusíte se starat o další výmalbu a jejich instalace nezabere moc času. V současnosti si můžete vybrat z opravdu velkého množství barev a vzorů.

Co na strop v paneláku

Na opravu prasklin na stropě se často používá akrylový tmel. Je dostatečně pružný a můžeme ho získat v nejrůznějších barevných odstínech. Maskování se tak stane hračkou a opravené místo nikdo nenajde. Pokud chceme opravovat praskliny v panelovém domě, můžeme použít speciální tmel určený přímo pro tento typ budov.

Jak nejlépe zateplit půdu

V případě izolace z EPS na stávající strop například asfaltový pás, spoje přelepit, utěsnit po obvodu u zdí. V případě vaty to není nutné, skladba je difúzně otevřená. Lze zvolit samozřejmě i jinak kombinaci tlouštěk izolace. Nebo použít i jinou technologii – foukanou izolaci, nebo systém step cross a jiné.

Kdy se musí polystyren kotvit

Montážní pěna je dnes již běžnou alternativou ke klasickým cementovým lepidlům. Dokáže ale pěna nahradit klasické cementové lepidlo a talířovou hmoždinku Není nutné dodatečně kotvit polystyren na fasádu, když ho nalepíš PUR pěnou.

Jak na praskliny v omítce

Díru nebo trhlinu vyplníme tmelem, okraje zahladíme do ztracena a necháme zatvrdnout. Pro tmelení trhlin a spár na větší ploše je vhodné využít akrylátový štukový tmel s příměsí křemičitého písku. Takto opravené místo není tolik viditelné, protože tmel s pískem vypadá podobně jako klasická omítka.

Co delat kdyz Praska stěna

Velké trhliny ve zdech se nejčastěji opravují tak, že se maltou a kousky zdiva zazdí. Před tím je však nutné odstranit omítku v okolí trhliny a trhlinu vyčistit od prachu a hrubých volných částic. Poté se trhlina vodou navlhčí a zapraví maltou. Pokud to však situace vyžaduje, je mnohdy nutné trhlinu ve zdivu stehovat.