Co je to Havelské posvícení?

Co je to Havelské posvícení?

Kdy je Havelske posvícení

V neděli 16. října nás čeká svátek svatého Havla a s ním spojené Havelské posvícení. Havelské posvícení je také známo jako císařské. To proto, že se císaři Josefu II.
Archiv

Jak se slaví posvícení

Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality (hnětynka), taneční zábavy a průvody s maskami. Místy, především na Moravě, se při posvícení či hodech staví máje, kolem níž poté chasa tančí, jinde se naopak máje staví na jaře (v máji) a při hodech ji chasa kácí.

Proč se slaví posvícení

Jako vlastně všechny historické svátky, i posvícení je původně slavnost církevní. Znamenala oslavu vysvěcení nového kostela. Panovník, šlechta či obec kostel vystavěli, zástupci kléru posvětili a spravovali. Každoročně se potom na paměť dne, kdy kostel začal sloužit církvi, slavilo posvícení.

Co to je posvícení

Posvícení je církevní slavnost, během které se posvětí kostel. Proto je výraz posvícení totožný s výrazem posvěcení. Na Moravě se mu říká Hody, ve Slezsku Kiermasz a na jižní Moravě Kiritag. Tato slavnost souvisí s dostavbou kostela a byla považována za velmi významnou.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi pouti a Posvícením

O posvíceních a poutích

Název posvícení pochází z posvěcení místního kostela (jedná se tedy o vzpomínkovou výroční slavnost), oproti tomu pouť se zpravidla koná v rámci svátku patrona kostela (ne vždy se tedy obě tyto festivity překrývají).

Co oslavují hody

Původním významem slavnosti hodů, které se konaly v podzimním čase, bylo poděkování za úrodu a snaha o její zajištění v dalším roce. S tím souviselo také úsilí zajistit dostatek jídla a pití k pohoštění. Stejně jako u jiných svátků dostaly i hody církevní význam.

Co to je hody

Hody jsou svátkem, který se v Čechách označuje jako posvícení od posvěcení chrámu. K posvícení se připravovaly zvláštní druhy pokrmů, vždy ale platilo, že jídla měl být na stole dostatek.

Kdy se slaví hody

Hody (v Čechách „posvícení“, ve Slezsku „krmáš“, v bývalé německé jižní Moravě „kiritog“, a to z německého Kirchweih – posvěcení kostela) se konají od poloviny srpna až do konce listopadu. Hody se vždy slavily hlučně a okázale.

Co je to Stárka

Stárek je označení pro voleného vedoucího chasy (mládeže), který v některých částech Moravy vede posvícení (které se na Moravě označuje jako hody). Označení pochází ze spojení starší tovaryš. Stárkovou partnerkou při hodech je na Slovácku stárka, na Horácku nebo Brněnsku stárková.

Jak se vybira starek

Nejprve si chlapci musí vybrat děvčata – stárky a poprosit jejich rodiče o svolení. Chodí-li stárek s děvčetem, vyvolí si za stárku svoji milou, jinak z příbuzenstva nebo jiné děvče. Stárci navštíví starostu a požádají o povolení ke konání zahrávání hodů, hodů i hodků.

Co je to starek

Stárek je označení pro voleného vedoucího chasy (mládeže), který v některých částech Moravy vede posvícení (které se na Moravě označuje jako hody). Označení pochází ze spojení starší tovaryš. Stárkovou partnerkou při hodech je na Slovácku stárka, na Horácku nebo Brněnsku stárková.

Jak se vybira stárek

Nejprve si chlapci musí vybrat děvčata – stárky a poprosit jejich rodiče o svolení. Chodí-li stárek s děvčetem, vyvolí si za stárku svoji milou, jinak z příbuzenstva nebo jiné děvče. Stárci navštíví starostu a požádají o povolení ke konání zahrávání hodů, hodů i hodků.

Co dělá stárek

Stárek je starší vyučený vedoucí zaměstnanec v některých tradičních potravinářských provozech, například ve mlýně či pivovaru. Jde o hlavního technologa výroby. Stárek je plně vyučen, má praktické zkušenosti. Historicky stárek zpravidla i s rodinou bydlel přímo v provozu (např.

Kdo to byl stárek

Stárek je označení pro voleného vedoucího chasy (mládeže), který v některých částech Moravy vede posvícení (které se na Moravě označuje jako hody). Označení pochází ze spojení starší tovaryš. Stárkovou partnerkou při hodech je na Slovácku stárka, na Horácku nebo Brněnsku stárková.