Co je to četník?

Co je to četník?

Kdo to je četník

Příslušník četnictva se označuje jako četník (též archaicky žandár).

Co je to četnictvo

Četnictvo bylo orgánem státní politické správy určeným k vykonávání bezpečnostní služby s podřízeností státním politickým úřadům. V oblasti výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby a dále ve věcech správních a hospodářských bylo podřízeno četnickým důstojníkům.
Archiv

Kdy skončilo četnictvo

Pro období mezi říjnem 1938 a květnem 1945, kdy se obvod četnické stanice stal součástí nacistické Třetí říše, kronika uvádí sedm velitelů. Poslední z nich ukončil svou činnost v dubnu 1940, kdy stanice dočasně zanikla.

Kdy byli četníci

Četnici byli příslušníci srbských národních paravojenských sborů, které se objevily poprvé v dobách balkánských válek na počátku 20. století, když se rozpadala Osmanská říše, později pak působily i v dalších konfliktech.

Kdo daboval Četník ze Saint Tropez

Role přísného velitele ze Saint Tropez proslavila Galabrua natolik, že na něj lidé často volali jménem filmové postavy. V českém znění jím ztvárněného četníka daboval herec Soběslav Sejk. Galabru ale patřil ve Francii mezi nejobsazovanější herce a četnické komedie představují jen zlomek toho, co za svůj život stihl.

Kdy vzniklo četnictvo

Na území rakousko-uherské monarchie vzniklo četnictvo vydáním zákona v lednu 1850. Bylo ustanoveno na základě dokumentu sestaveným Alexandrem Bachem z podkladů zvláštní komise, zřízené v květnu 1849. Četnictvo bylo definováno jako vojensky organizovaný strážní sbor určený k udržování veřejné bezpečnosti a pořádku.

Jak se nazývali protektorátní Strážnici

V roce 1939 působilo četnictvo na celém území dosud existující Československé republiky. Po vzniku protektorátu se tato situace zpočátku nijak neměnila, četnictvo se „pouze“ přejmenovalo na protektorátní četnictvo.

Kdo dabuje Cetnika

V českém znění jím ztvárněného četníka daboval herec Soběslav Sejk. Galabru ale patřil ve Francii mezi nejobsazovanější herce a četnické komedie představují jen zlomek toho, co za svůj život stihl.

Kde se natáčel Četník ze Saint Tropez

Četníci nepustili filmaře dál

„Četníci nemohli pochopitelně pustit filmaře do svého objektu, proto se interiéry natáčely ve studiu v Nice,“ říká Gwenaelle a provází mě jednotlivými místnostmi unikátního muzea, kterým se Saint Tropez pyšní pouze několik měsíců.

Co znamená slovo policie

Policie (z latinského slova politia = „veřejná správa“, které je odvozené od řeckého πόλις polis = město) je bezpečnostní složka státu určená k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní bezpečnosti (na rozdíl od armády, jejímž hlavním úkolem je chránit před vnějším nepřítelem), k ochraně práv, majetku a bezpečnosti …

Kdo stál v čele protektorátu

Hlavou protektorátu byl tzv. státní prezident, který požíval čestných práv hlavy státu, pro výkon svého úřadu ale potřeboval důvěru Vůdce, tedy Adolfa Hitlera. Po celou dobu existence protektorátu byl státním prezidentem Emil Hácha.

Kdo vládl v protektorátu

Formální hlavou protektorátu zůstal Emil Hácha coby „státní prezident“, jak se jeho funkce za protektorátu nazývala, a existovaly i protektorátní vlády. Skutečnou moc však měl říšský protektor, jehož dohledu podléhala celá česká autonomní správa. Výkonná moc pak byla od počátku okupace svěřena veliteli říšské armády.

Na co zemřel funès

Srdeční infarktLouis de Funès / Příčina úmrtí

Postupně prodělal dva srdeční infarkty, které zhoršily jeho kondici a zvýšily riziko úmrtí. Nakonec se mu stal osudným třetí infarkt, jejž prodělal několik měsíců po skončení natáčení filmu Četník a četnice a na který nakonec dne 27. ledna 1983 také zemřel ve věku 68 let.

Kdy zemřel de Funès

27. ledna 1983, Nantes, FrancieLouis de Funès / Úmrtí

Jak se jmenoval Četník ze Saint Tropez

Děj. Strážmistr Ludovic Cruchot [Kryšo] slouží v malé horské vesničce v Alpách. Do práce je zapálený a rád by byl převelen. Jednoho dne se jeho přání opravdu vyplňuje a je převelen do turistického letoviska Saint-Tropez.

Kde se natáčeli četníci

Jižní Francie takovými místy disponuje a jedním z nich je bezesporu Saint Tropez. Jestli máte pocit, že je vám tady něco povědomého, tak to jen pocit nebude. Právě zde se v letech 1964 až 1982 natáčely všechny filmy o četnících. Přístav v Saint Tropez.

Jak se říká policajtům

A nebo benga, čerti, cajti, poliši, fízli, pecky či chlupatí.

Jak se dělí policie

Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra České republiky, které vytváří podmínky pro plnění úkolů policie. Policie se člení na útvary, kterými jsou Policejní prezidium České republiky, útvary policie s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.

Co to je Protektor

Protektor (z lat. protector) je osoba nebo instituce, poskytující protekci, ochranu, tedy je to ochránce, ochranitel, příznivec, přímluvce, patron. Jeho činnost nebo její výsledek bývá nazývána protektorát.

Kdo byl prvni Protektor

Skutečným mužem číslo 1 byl ale říšský protektor, kterým se stal první ministr zahraničí Adolfa Hitlera Konstantin von Neurath (německé diplomacii šéfoval do roku 1938). Bylo to jeho nařízení, které se v červnu 1939 stalo základem vyvlastňování asi 100 tisíc Židů na území protektorátu.

Kde je pohřben Louis de Fine

Hřbitov v Le Cellier, Le Cellier, FrancieLouis de Funès / Místo pohřbení

Kdy zemřel Louis de Fine

27. ledna 1983, Nantes, FrancieLouis de Funès / Úmrtí

Kde se natacel Cetnik

Četník v New Yorku (1965)

Úvod filmu se natáčel v Saint-Tropez, nalodění v přístavním městě Le Havre a všechny ostatní scény v New Yorku.

Kdo daboval četníky

V českém znění jím ztvárněného četníka daboval herec Soběslav Sejk. Galabru ale patřil ve Francii mezi nejobsazovanější herce a četnické komedie představují jen zlomek toho, co za svůj život stihl.

Jak se jmenoval Četník ze Saint-Tropez

Děj. Strážmistr Ludovic Cruchot [Kryšo] slouží v malé horské vesničce v Alpách. Do práce je zapálený a rád by byl převelen. Jednoho dne se jeho přání opravdu vyplňuje a je převelen do turistického letoviska Saint-Tropez.