Co je to chlorprothixen?

Co je to chlorprothixen?

Na co se používá chlorprothixen

Přípravek se používá k léčbě schizofrenní nemoci, manické fáze maniodepresivní psychózy, závažné poruchy chování spojené s agresivitou a vzrušeností, úzkostí a napětím. O vhodnosti nasazení léku musí rozhodnout lékař.
Archiv

Co je lék Buronil

Dobrý den, Buronil patří mezi antipsychotika, která se v gerontopsychiatrii často používají. Látka v něm obsažená, melperon, demenci neléčí, ani nezpomaluje její progresi.

Co to jsou neuroleptika

Antipsychotika (dříve označována také jako neuroleptika) jsou léčiva určena především k terapii psychóz – nemocí projevujících se poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Kdy začnou působit antipsychotika

Antipsychotické účinky všech neuroleptik se mohou projevit již po týdnu, většinou to ovšem trvá déle – v řádu několika týdnů, což svědčí o adaptačních změnách v transdukčních systémech, které jsou pravděpodobně vlastním mechanismem zodpovědným za zlepšení psychického stavu pacienta.

Na co je Rivotril

Rivotril se používá k léčbě epilepsie u dospělých i u dětí, včetně kojenců, a to zvláště u záchvatů absencí (petit mal) a u záchvatů tonicko-klonických křečí. Rivotril je také indikován ke krátkodobé léčbě panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie.

Na co je Tiapra

CO JE PŘÍPRAVEK TIAPRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tiapra působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální pohyby nemocného. Tiapra se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu.

Kdy zabere Prosulpin

Pacient úzkostný nebo depresivní: SSRI. Dráždivý tračník: sulpirid (Prosulpin 50mg 1-0-0 až 1-1-0), má i účinek antidepresivní a zabírá už za 2-3 dny!

Na co se berou antipsychotika

Antipsychotika (dříve označována také jako neuroleptika) jsou léčiva určena především k terapii psychóz – nemocí projevujících se poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Jak dlouho brát antipsychotika

Znám hodně pacientů, kteří i při užívání antispychotik dostudovaly vysokou školu a pracují stále ve vystudovaném oboru – učitelé, lékaři,technici… Základním nynějším pravidlem pro délku užívání antipsychotik jsou dva roky po první atace nemoci, po opakované atace je to 5 let.

Co je lepší Neurol nebo Rivotril

Rivotril i Neurol jsou příbuzná anxiolytika, jejich účinek se podobá. Rivotril se odbourává delší dobu, Neurol má rychlejší nástup a rychlejší odbourávání. Oba léky mohou při častém užívání vyvolat závislost, potenciál Neurolu je v tomto smyslu vyšší.

Co je silnější Rivotril nebo Diazepam

Rivotril má středně silný anxiolytický a sedativní účinek a silný antikonvulzivní účinek. Maximální plazmatické koncentrace dosahuje po perorálním podání za 1-2 hodiny, anxiolytický účinek nastupuje za 1-4 hodiny. Biologický poločas je 30-40 hodin. Diazepam má silný anxiolytický, sedativní i antikonvulzivní účinek.

Co je to citalec

Citalec Zentiva je určen k léčbě deprese nebo panické poruchy bez ohledu na jejich příčinu, formu a závažnost. Přípravek Citalec Zentiva je vhodný i pro udržovací léčbu, kdy příznaky jako jsou např. skleslost, smutek, ztráta schopnosti mít radost, strach, úzkost a bolest jsou na ústupu nebo již zcela vymizely.

Na co se používá Kalnormin

CO JE KALNORMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Při vhodném dávkování udržuje Kalnormin potřebnou hladinu draslíku v buňkách i v tělních tekutinách a pomáhá udržovat iontovou rovnováhu. Váš lékař Vám předepsal Kalnormin pro předcházení nebo léčbu poklesu hladiny draslíku ve Vaší krvi.

Jak funguje Prosulpin

Prosulpin patří do skupiny tzv. antipsychotik (neuroleptik) a jeho účinnou látkou je sloučenina sulpirid. Princip: Sulpirid účinkuje na centrální nervový systém a pomocí ovlivnění různých receptorů má vliv na rovnováhu neurotransmiterů v mozku.

Jak uzivat Prosulpin

U dospělých pacientů obvyklá denní dávka přípravku Prosulpin 50 mg je 1 až 2 tablety 3krát, tj. 150– 300 mg sulpiridu denně. Dávkování osobám vyššího věku: Osobám vyššího věku se podává poloviční dávka ve srovnání s dávkováním, uvedeným výše.

Jak dlouho trvá psychóza

Při zlepšování se jeho pracovní schopnost postupně znovu obnovuje. Ve srovnání s jinými nemocemi se ale psychóza léčí mnohem pomaleji a pracovní neschopnost trvá mnohem déle. Průměrně je to několik měsíců.

Jak se chovat k lidem s psychózou

V praxi to znamená nechat ho mluvit o tom, jak to má on. Naslouchat mu a snažit se ho pochopit i v těch věcech, ve kterých s ním nesouhlasíme. Svůj názor vyjadřovat spíše tak, že budeme mluvit o tom, jak nám v této situaci je, a co my sami cítíme (třeba strach, obavu nebo bezmoc).

Po jaké době se dají snižovat antidepresiva

Trvá zpravidla minimálně 10 – 14 dní, než začnou působit a užívají se minimálně půl roku. Ale sama antidepresiva depresi neléčí, to nestačí. Je nutné pracovat na vlastní změně, a to za pomoci psychoterapie,“ řekla Měchýřová. Antidepresiva však mnoho lidí odmítá, ale podle odborníků se jich není třeba obávat.

Jak dlouho se léčí psychóza

Aby byla léčba úcinná, minimum jsou 4 týdny, maximum je zpravidla 12 týdnů, vše podle doporučení lékaře. Psychóza je závažné onemocnění.

Za jakou dobu zabere Lexaurin

Dobrý den, u Lexaurinu je eliminační poločas uváděn v rozmezí 8-20 hodin (obvykle okolo 12), kde u starších pacientů a pacientů s poruchou ledvin může být delší. Lexaurin by se měl z těla zcela vyloučit přibližně za 60 hodin.

Co použít místo Neurolu

Dobrý den, na uklidnění je možné zakoupit například volně prodejné registrované léčivé přípravky jako Persen Forte, Guajacuran, Vitango, Lavekan a podobně. Síla účinku je individuální (přípravky jsou na bylinné bázi). Jejich nasazení bych však konzultovala s ošetřujícím lékařem.

Co je lepší Neurol nebo Lexaurin

Odpověď odborníka: Dobrý den, z hlediska účinnosti jde o srovnatelné, podobně působící léky, které patří do stejné skupiny sedativ. Neurol má o něco více tlumivý účinek než Lexaurin, záleží ale také na dávce.

Kdy zabere Citalopram

Dobrý den, antidepresivní účinek obvykle nastupuje po 2-4 týdnech léčby. Léčba antidepresivy je symptomatická a musí probíhat přiměřeně dlouhou dobu, obvykle 6 měsíců po ústupu příznaků, aby se předešlo relapsu.

Na co se používá cipralex

Cipralex obsahuje escitalopram a používá se k léčbě deprese a úzkostných poruch (panická porucha s nebo bez agorafobie, sociální úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantně kompulzivní porucha). Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co způsobuje nedostatek draslíku v těle

Nedostatek je definován jako hladina draslíku v krvi pod 3.5 mmol na litr . Nedostatek se většinou objevuje ve chvílích, kdy tělo naráz přijde o mnoho tekutin. Tradiční příčiny nedostatku draslíku zahrnují chronické zvracení, průjem, nadměrné pocení a ztrátu krve.