Co je to bivalentní zdroj?

Co je to bivalentní zdroj?

Co je bivalentní bod

Bod bivalence (též bivalentní teplota) je teplota venkovního vzduchu, při které tepelné čerpadlo již není schopno dodat potřebný výkon a potřebuje pomocný (bivalentní) zdroj tepla. Může se jednat o externí plynový kotel, elektrokotel, kotel na tuhá paliva apod.
Archiv

Jak pripojit tepelné čerpadlo k plynovému kotli

Pokud je plynový kotel stále funkční, lze ho relativně snadno zapojit jako záložní zdroj k tepelnému čerpadlu. Kotel dotápí objekt při nízkých teplotách, kdy je nutné ohřát otopnou soustavu na víc než 55 °C. Výhodou je, že sepnutí bivalentního zdroje probíhá automaticky a nevyžaduje od majitele žádnou obsluhu.
Archiv

Co je tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch funguje podobně jako klimatizace. Zdrojem tepla je okolní atmosféra. Teplo je z ní pak předáváno do vzduchu v interiéru. Tento typ tepelného čerpadla obvykle umí v létě místnost i ochladit.

Jak často se vypíná tepelné čerpadlo

Běžný počet startů kompresoru tepelného čerpadla se pohybuje zhruba v rozmezí 4 000 až 16 000 za rok. Samo o sobě však toto číslo nemá vypovídající hodnotu.

Jak funguje tepelné čerpadlo v zimě

Tepelné čerpadlo má v zimě zpravidla nižší účinnost. To se obvykle kompenzuje provozem v tzv. bivalentním režimu, kdy je do otopné soustavy připojen také elektrokotel. Ten pak pracuje v době zvýšené potřeby tepla a při velmi nízkých vnějších teplotách, kdy už výkon tepelného čerpadla nestačí.

Jak určit výkon tepelného čerpadla

Výkon tepelného čerpadla při -7°C by měl odpovídat přibližně 80 % tepelné ztráty budovy, nebo potřebnému špičkovému výkonu zdroje tepla. Pro určení provozní špičky počítejte vyšší hodnotu ze vzorců: „vytápění + VZT“ nebo „příprava teplé vody + 0,7 x vytápění + VZT“.

Čím nahradit kondenzační kotel

Tepelné čerpadlo naopak využívá obnovitelnou energii z okolního prostředí (země, vzduch), která je navíc zdarma, jde tedy o obnovitelný zdroj energie. Ve srovnání s plynovým kotlem navíc „umí“ chladit. A jeho provoz můžeme v režimech topení i chlazení velmi zlevnit kombinací s fotovoltaikou.

Čím se dá nahradit plyn

Nejvíce přínosné je, pokud to dispozice domu dovoluje, nahradit plynový kotel kotlem na palivové dřevo. Vstupní investice do takového zařízení není moc nákladná a u některých kotlů lze kombinovat topení s dřevem a uhlím. Výhodou jsou bezpochyby nižší provozní nálady na vytápění, ovšem je potřeba mít v domě místo.

Jak správně topit tepelným čerpadlem vzduch vzduch

Pro vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda jsou vhodné i konvektory s nuceným oběhem vzduchu, zejména v nástěnném (podokenním) nebo podlahovém provedení. Také konvektory je možné využít pro letní chlazení.

Jakou má spotřebu tepelné čerpadlo

Příklady výpočtů podle typu tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla SCOP pro vytápění Spotřeba elektrické energie vytápění
Tepelné čerpadlo země/voda 4,0 6 000 kWh/rok 4,0 = 1 500 kWh/rok
Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2,8 6 000 kWh/rok 2,8 = 2 143 kWh/rok
Tepelné čerpadlo voda/voda 4,8 6 000 kWh/rok 4,8 = 1 250 kWh/rok

Jak daleko může být tepelné čerpadlo od domu

Rozdíl v hlučnosti je zásadní

To znamená, že při instalaci běžného tepelného čerpadla musí být vedlejší objekt vzdálen necelých 11m od tepelného čerpadla. V případě instalace tepelného čerpadla Dynamic může být instalováno čerpadlo od objektu již ve vzdálenosti 3m.

Jak zakrýt tepelné čerpadlo

Kryt z betonových bloků

Další možností je vytvoření krytu z betonových bloků, do kterého tepelné čerpadlo schováte. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je jednotka chráněna před neoprávněnou manipulací ze strany dětí nebo vašich domácích mazlíčků.

Kdy nejlepe funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odborníci doporučují především do dobře tepelně izolovaných novostaveb a nebo do starších, ale zrekonstruovaných domů. Kromě toho však i do domů pasivních, kde se více starají o ohřev užitkové vody než o vytápění.

Proč zamrzá tepelné čerpadlo

Jedná se o typ čerpadla KS90-DC. To je normální stav, kdy na výměníku namrzá zkondenzovaná voda. Tepelné čerpadlo se námrazy zbavuje v určitých intervalech samo. Čerpadlo má být navržené přesně, ani předimenzované ani poddimenzované.

Jak zvýšit výkon tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v zásadě bezúdržbová zařízení. Údržbu vyžaduje otopná soustava. Pro maximalizaci účinnosti tepelného čerpadla je vhodné dbát zejména na pravidelné čištění filtru a odvzdušňování. Dobře nastavená regulace tepelného čerpadla, zejména pak teplota topné vody, zvyšuje účinnost tepelného čerpadla.

Jaký je příkon tepelného čerpadla

Ostatními spotřebiteli elektrické energie v systému tepelného čerpadla jsou: Motory ventilátorů ( čerpadle vzduch voda) 80 až 300 W. Oběhová čerpadla primární a sekundární strany 30 až 150 W. Odtávání výparníku tepelného čerpadla vzduch-voda 200 až 1000 W na jedno odtání

Čím topit když není plyn

Pokud hledáte opravdu ten nejlevnější způsob, jak vytápět domácnost na místo plynu, odpovědí bude vždy dřevo. Palivové dřevo je obecně nejlevnější způsob vytápění vůbec. V přepočtu na pořizovací náklady kupovaného měkkého palivové dřeva (např. smrk) vychází 1 kWh (kilowatthodina) v přepočtu na 0,6 Kč/kWh.

Za co vyměnit plynový kotel v bytě

Pokud máte doma starší plynový kotel, zamyslete se nad jeho výměnou za tepelné čerpadlo. Narozdíl od plynu představuje obnovitelný zdroj energie (OZE) a navíc může dobře spolupracovat s fotovoltaikou (FV). Víte, že kromě vytápění může tepelné čerpadlo zajistit i chlazení vašeho domu

Čím topit bez plynu a elektřiny

Asi nejlepší variantou je mít doma záložní zdroj tepla. Jedním z nich je klasický krb nebo krbová kamna. Větší místnost vyhřejí hravě už za pár minut. Výkonnější jsou krbová kamna, protože nejsou nijak izolovaná obložením, podobně jako to má krbová vložka.

Na jakou teplotu nastavit tepelné čerpadlo

Až bude venkovní teplota okolo nuly, nastavte požadovanou teplotu z topení tak, aby bylo v domě tak teplo, jak Vám vyhovuje. U podlahového topení je to obvykle cca 28°C, u radiátorů záleží, jak jsou velké a jak je celý rozvod radiátorů udělán, ale obvykle je správná teplota mezi 35°C až 42°C.

Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odborníci doporučují především do dobře tepelně izolovaných novostaveb a nebo do starších, ale zrekonstruovaných domů. Kromě toho však i do domů pasivních, kde se více starají o ohřev užitkové vody než o vytápění.

Jak spočítat roční spotřebu tepelného čerpadla

Spotřeba tepelného čerpadla = spotřeba elektrokotle děleno třemi. Každé malé zdražení elektřiny se propíše do provozních nákladů na vytápění elektrokotlem. Dobře, můžete namítnout, že i tepelné čerpadlo vzduch voda potřebuje ke svému provozu elektřinu. Navíc ta cena tepelného čerpadla taky není žádná sranda.

Na kterou světovou stranu umístit tepelné čerpadlo

answer. Dobrý den, umístění tepelného čerpadla dle orientace na světové strany v podstatě nehraje žádnou roli. Stačí dodržet běžné zásady pro umístění tak, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu kolem čerpadla.

Jak udělat základ pod tepelné čerpadlo

Betonový základ pod TČ uděláte tak, že vybetonujete celou plochu pod venkovní jednotkou. Betonová vrstva by měla být zhruba 20–25 cm tlustá. Nezapomeňte ale na místo pro odtok kondenzátu. Pokud je kondenzát sveden do vyhřívané odkapové vany a potrubím pak do kanalizace nebo čističky odpadních vod, je to jednoduché.

Jak odhlučnit tepelné čerpadlo

Pokud je tepelné čerpadlo na zemi, odizolujte ho štěrkovým podložím. To má nejen izolační funkci, ale navíc bude vsakovat případný kondenzát. K uchycení na beton, dlažbu nebo plochou střechu použijte gumové silentbloky. Ty mají vynikající vlastnosti – dokážou utlumit vibrace.