Co je to bit a bajt?

Co je to bit a bajt?

Co je to bit

Bit (z anglického binary digit – dvojková číslice) je základní a současně nejmenší jednotkou informace, používanou především v číslicové a výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, např. 16b, ale současně se může také objevit i označení bit, např. 16 bit.
Archiv

Jak se značí bajt

Byte má původ v anglickém slovu bite (kousat, sousto). V počítačové hantýrce se proto často říká práci počítače „chroustání“. Pokud se bajt používá jako jednotka informace, značí se zpravidla velkým písmenem B, zatímco malým b se značí bit.
Archiv

Jak se čte bit

Na úvod: bit se čte [bit], bajt, může se psát i byte, se čte vždy [bajt] viz. Ústav pro jazyk český.
Archiv

Co je to 1 byte

Byte je jednotkou množství informace. Velikost jednoho bytu odpovídá 8 bitům. Násobnými jednokami bytu jsou kilobyte, megabyte, gigabyte a terabyte.
Archiv

Jak fungují bity

Bity jsou virtuální zboží, díky kterému mohou vaši diváci fandit v chatu a dávat tak najevo podporu, oslavovat okamžiky a zvyšovat svůj hlas. Když divák fandí, v chatu se objeví emotikony s bitovými drahokamy, fandíky (animované verze oblíbených emotikonů) či vlastní fandíky (pro partnery).

Jaké jsou kvalitní bity

Kvalita závisí na materiálu

Materiál a povrchová úprava bitu hrají také důležitou roli, s vyšší jakostí oceli roste kvalita a odolnost bitu. Bity pro měkké spoje bývají nejčastěji z chrom-vanadiové oceli (CrV), bity pro tvrdé spoje zase z ještě vyšší legované oceli; oboje mnohdy i s povrchovou úpravou.

Jak se převádí bity

Jeden byte (B) [bait] má 8 bitů (b) [bit]. Pro převedení mezi nimi používáme tedy dělení nebo násobení 8. Ani 1 B (bait) není velká jednotka, pomocí jednoho baitu můžeme zapsat jedno písmeno nebo číslici.

Co je nejmenší jednotka informace

Základní a zároveň nejmenší jednotkou informace je bit (výslovnost stejná) a značí se 1b.

V jakých jednotkách lze vyjádřit objem dat

při uvádění velikosti souboru — se velikost uvádí v kB, MB, GB (kilobajty, megabajty, gigabajty). Jindy, např. při uvádění údajů o rychlosti internetového připojení, se rychlost uvádí v kb, Mb (kilobity, megabity) za sekundu (kbps, Mbps nebo kb/s, Mb/s).

Jaké jsou druhy bitů

Těch se používá několik typů, nejčastěji: S (plochý), PH (křížový), PZ (křížový s drážkou), T nebo AQ (hvězdicovitý), H (šestihranný) a R (čtyřhranný). Každý ze zmíněných typů má trochu jiné vlastnosti. Například pro šroubování s vyšším točivým momentem je vhodné používat hvězdicovitý typ T a podobně.

Jak vybrat šroubovák

Aby se vám se šroubovákem dobře pracovalo, měl by vám sedět do dlaně. Zvláště při delší práci oceníte ergonomický tvar rukojeti. Pokud použijete rukojeť ve tvaru písmene T, ulevíte tím svému zápěstí, a navíc získáte větší páku pro dotažení šroubu.

Co je větší mg nebo KB

1024byte = 1KB, 1024KB=1MB, 1024MB=1GB, 1024GB=1TB….

Co je to data

Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Proč 1024

Číslo 1024 bylo zvoleno z toho důvodu, že je to mocnina dvojky. Obdobně je to u předpon mega, giga a tera. Někdy se používá 1k ve významu „přibližně tisíc“. Např.

Co je větší mg nebo kB

1024byte = 1KB, 1024KB=1MB, 1024MB=1GB, 1024GB=1TB….

Co je to Torx

Torx (laicky hvězdička) je obchodní označení zahloubení hlavy šroubu ve tvaru šestiramenné růžice pro umožnění dotahování a povolování šroubu. Poskytuje zvýšený přenos točivého momentu z klíče na utahovaný šroub, než ostatní systémy úpravy hlavy šroubu. Vyvinula ho americká společnost Camcar Textron v roce 1967.

Co je to torzní bít

Torzní bity jsou navrženy s ohledem na bezpečné použití s rázovými utahováky díky své speciální pružné konstrukci. Oproti běžným šroubovacím bitům jsou kvalitní torzní bity odolnější a odolávají zlomení a poškození při práci s většími utahovacími momenty.

Co je to TB

Terabyte je násobnou jednotkou bytu a jednotkou množství binárních dat. Terabyte odpovídá 1 000 000 000 000 bytům dat. Dalšími násobnými jednotkami bytu jsou kilobyte, megabyte a gigabyte.

Co je po GB

Gigabyte je násobnou jednotkou bytu a jednotkou množství binárních dat. Gigabyte odpovídá 1 000 000 000 bytům dat. Dalšími násobnými jednotkami bytu jsou kilobyte, megabyte a terabyte.

Kdo vymyslel data

Peter Checkland představil termín capta (z latinského capered, „vzít“), aby rozlišil obrovské množství možných dat a jejich podmnožinu, na kterou je orientována pozornost.

Co je to ochrana dat

Zabezpečení informací spočívá v bezpečném zálohování dat. Záloha dat by měla být vytvořena tak, aby ji neohrozil útočník ani přírodní živelní pohroma (požár, záplavy, pád letadla, …). Zálohovaná data je také potřeba chránit proti neoprávněné manipulaci použitím vhodného šifrovacího systému.

Co je víc kilobajt nebo megabajt

Paměť je víc než pár bajtů, takže se to pak používá v kilobajtech, megabajtech, gigabajtech, terabajtech, petabajtech (a na víc si z hlavy vlastně ani nevzpomenu, byť tam určitě něco ještě je).

Jaký klíč na šroub M8

Velikost klíče na matice

MATICE PLOCHÝ KLÍČ (mm)
M7 11
M8 13
M10 17
M12 19

Jak povolit Torx

Pořádným poklepem i s pomocí mazadla se šroub trochu uvolní a většinou jde povolit i zásekem na obvodu ostrým sekáčem. Jen se musí hodně zešikma, páč když se zásek dělá více kolmo, hlava šroubu se může prohnout a zamáčknout do měkčího materiálu pod ním.

Co je větší megabajt nebo kilobajt

Pomocí adresy vybíráme položku, kterou chceme číst nebo do které chceme zapisovat. Větší jednotkou než bajt je kilobajt (KB), megabajt (MB), gigabajt (GB) a terabajt (TB).