Co je to Šalovat?

Co je to Šalovat?

Jak se dělá Šalování

Šalování schodiště

Bednění schodiště je ve většině případů zhotoveno z dřevěných desek či z OSB desek. Nejprve se z desek a hranolů zhotoví spodní část bednění a poté se na schodišťové stěny ukotví hranoly, ke kterým se přidělají desky, které budou určovat hranu podstupnice schodišťového stupně.
Archiv

Co znamená Šalung

Bednění (německy: die Schalung, odtud slangové šalování, šalunk; anglicky: formwork) je dočasná nebo trvalá pomocná konstrukce vytvářející formu pro uložení a zhutnění čerstvého betonu při výrobě betonových a železobetonových konstrukcí a prvků, nebo pro uložení a zhutnění hlíny při budování zdí hliněných staveb.

Jak se dělá bednění

Málo zatížené bednění stačí stavět z prken tloušťky 20 mm, k velmi zatíženému bednění je třeba 35 mm. Prkna nemají být širší než 150 mm, aby se příliš nekroutila. Pokud to rozsah prací umožní, sestavíme bednění z dílců, které si vyrobíme z prken předem. Jednotlivá prkna dílce spojíme svlaky velikosti 100 x 25 mm.

Kdy odstranit bednění z betonu

Bednění je možné odstranit, jakmile beton dostatečně ztuhne – zpravidla již druhý nebo třetí den, ale bočnice pilířů a sloupů až po deseti dnech. Menší množství betonu připravíme a namícháme i ručně, ale práci výrazně usnadní míchačka.

Jak Šalovat věnec

Šalování pozedního věnce

Pozední věnec se šaluje z OSB desek či dřevěných prken tl. 24 mm. Systémové řešení nabízí keramické či plynosilikátové věncovky dostupné v několika velikostních provedeních. Šalování věnce musí být dobře zajištěno proti posunu řádným provázáním, zapřením či ukotvením do stěny.

Čím natřít bednění

Nejdříve použijte penetraci a potom můžete ztracené bednění natřít fasádní barvou Barlet nebo Remal. Na těchto odkazech je i kalkulačka spotřeby, kde si můžete vypočítat potřebné množství barvy.

Jaké Roxory do základů

Jedná se o žebrovou ocel nebo také slangově – roxory. Armováním žebrovou ocelí se zpevní základy a docílí tak lepší pružnosti betonové směsi. Podle návrhu projektanta postupně ukládejte daný počet žebrové oceli během pokládání tvárnic do jednotlivých řad.

Jak Bednit věnec

Tradiční způsob bednění věnce

Při tradičním postupu je nutné připravit bednění z dřevěných prken po obvodu celé stavby. To nemusí být snadné dostat na požadované místo, ani ho tam upevnit tak, aby udrželo váhu betonu. Do hotového bednění se pak ukládá výztuž, která se izoluje a následně zalévá betonem.

Jak dlouho zraje věnec

Zdivo a věnec

Vyzdíme obvodové zdi, nosné zdivo a zhotovíme betonový věnec, který je zpevní. Realizace zdiva trvá většinou od 2 do 4 týdnů. Věnec necháme 3 týdny vyzrát.

Jak dlouho nechat Šalování

Doba zrání věnce

Doba zrání betonu závisí na mnoha faktorech, nicméně doba, kdy beton dosáhne předepsané pevnosti, je 28 dnů. Zatížit jej však (alespoň částečně) lze již po pár dnech. Po cca 2–3 dnech totiž beton dosáhne přibližně 70% pevnosti.

Kdy sundat bednění z věnce

Nenosné části bednění můžeme odstranit, jakmile beton dosáhne pevnosti zachovávající tvar konstrukce. Za běžných podmínek tuhnutí a tvrdnutí uvolňujeme bočnice trámů a průvlaků již druhý nebo třetí den, bočnice pilířů a sloupů po deseti dnech.

Jak zakrýt ztracené bednění

Ideální ochranou je zakrytí betonu plachtou. Pokud tuto možnost nemáte, doporučuje Dan Šmíd povrch desky alespoň napenetrovat, aby bylo v co největší míře zabráněno nasákavosti betonu. Napenetrovat můžete desku rovnou asfaltovou penetrací nebo vodním sklem.

Jak spojit ztracené bednění

K tomu lze využít nivelační přístroj nebo šlauchváhu. Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Tvárnice se skládají na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta a ani beton) a převazují se obvykle o půl tvárnice.

Jak davat Roxory do bednění

Roxory rozmístíme mezi první a druhou řadu ztraceného bednění po obvodu a současně je přivážeme ke svislé výztuži vedoucí ze zabetonovaných základů.

Jak hluboko kopat základy

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Jaké třmínky do věnce

Armatura je vedena ve věnci po celém obvodě stropu a nad vnitřním nosným zdivem. Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla – ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše.

Jaký typ betonu do věnce

Nejpoužívanější betonovou směsí pro konstrukční beton věnců a překladů je C 20/25 (B 25) a kvalitnější, konzistence měkké až tekuté, s velikostí zrna do 8 mm. Vždy jen tehdy, pokud neurčí statik jinak! Hutnění je dle konzistence ponorným vibrátorem, případně pouze propichováním, (u tekuté směsi).

Jaký průměr Roxoru do věnce

Betonářská ocel D 25 mm – výroba výztuže

Můžete se setkat také s pojmem roxor, nebo betonka.

Jak dlouho kropit věnec

Doba zrání věnce

Doba zrání betonu závisí na mnoha faktorech, nicméně doba, kdy beton dosáhne předepsané pevnosti, je 28 dnů. Zatížit jej však (alespoň částečně) lze již po pár dnech. Po cca 2–3 dnech totiž beton dosáhne přibližně 70% pevnosti.

Jaké Roxory do ztraceného bednění

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle.

Jaká výztuž do ztraceného bednění

Ocelová výztuž ztraceného bednění

Proto se provádí spojení těchto segmentů jak svislou, tak vodorovnou betonářskou výztuží. Standardní průměr vodorovné žebříkové výztuže je 10 mm třídy B500B. Vodorovná výztuž se umísťuje k okrajům tvarovek, tedy k vnitřnímu a vnějšímu okraji, a prochází průběžně všemi tvarovkami.

Jak využít ztracené bednění

V praxi má ztracené bednění velmi široké využití, a to především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále nachází své využití i při stavbě zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.

Na co se používá ztracené bednění

Vsaďte na ztracené bednění – nabídne vám snadné řešení pro pevné základy, které zvládne i začátečník. V praxi má ztracené bednění velmi široké využití, a to především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku.

Jak široké ztracené bednění

Do vykopané spáry nasypeme cca 10 cm vrstvu štěrku a zhutníme. Poté vybetonujeme do naprosté roviny 5 až 10 cm silnou betonovou desku a na ni začneme ukládat šalovací tvárnice, tedy jejich první řadu, která tak bude součástí základů. Po vytvrdnutí betonu základů ve spáře můžeme začít skládat ztracené bednění.

Jak ohnout Roxory

Nakrátíme roxory na potřebnou délku a v potřebném množství kusů. Vložíme ocelový prut do drážky tak, aby vyčníval alespoň cca 7 cm, a provedeme první ohnutí. V dalších krocích pak ohýbáme armaturu dle nastavených odklápěcích zarážek.