Co je SPF test?

Co je SPF test?

Jak na testy SPF

Test je složen z 50 otázek, maximální délka jeho trvání je 50 minut. Z pěti nabízených odpovědí a-e je vždy jen jedna správná. Za správnou odpo- věď se uchazeči přičítá 1 bod, za špatnou či chybějící odpověď získává 0 bodů.
Archiv

Kdy budou výsledky Prijimacek 2023 UPOL

Výsledky bakalářského studijního programu Tělesná výchova pro vzdělávání – maior – v kombinaci se sdruženým studijním programem realizovaným na Pedagogické fakultě budou zveřejněny zároveň s uvolněním výsledků na Pedagogické fakultě, předpokládaný termín je 15. 06. 2023.

Kdy jsou přijímačky na UPOL

Písemné přijímací zkoušky na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy se uskuteční ve dnech 3. – 4. června 2023, náhradní termín je stanoven na 6. června.

Jak dlouho trvaji testy TSP

TSP je nově rozděleno do tří dimenzí. Každá dimenze se skládá zvlášť a bude mít svoji časovou dotaci (numericko-analytické myšlení – 45 minut, kritické myšlení – 45 minut a uvažování v anglickém jazyce – 20 minut).

Jak fungují TSP

Test studijních předpokladů (TSP) prověří vaše schopnosti úspěšně studovat a porovná je se všemi ostatními uchazeči, kteří psali stejnou variantu testu. Výstupem tohoto porovnání je takzvaný percentil, tedy číslo, které vyjadřuje procento méně či stejně úspěšných uchazečů v dané variantě.

Jaký percentil je potřeba na UPOL

U všech programů v kombinaci bylo pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky třeba získat percentil ve výši minimálně 40. K navržení na přijetí musí mít uchazeči úspěšně ohodnoceny oba programy v kombinaci.

Jak se odvolat UPOL

Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat. Odvolání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolacím správním orgánem je rektor. Děkan může sám odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě předá odvolání k rozhodnutí rektorovi.

Co si vzít na TSP

Pokud jdeš na TSP, tak absolutně žádný dresscode není potřeba. Důležité je především pohodlí, aby ses během testů cítila dobře a mohla se soustředit jen na ně a neřešila třeba tlačící lodičky. Na druhou stranu, v pohorkách bys tam taky zrovna nemusela jít. Ale nezapomeňte si hodinky!

Jak funguje percentil

Obecně se jedná o číslo, které vyjadřuje, kolik procent ostatních uchazečů odpovídalo stejně dobře nebo hůř než vy. Takže když máte percentil třeba 90, pak horší nebo stejný výsledek mělo 90 procent uchazečů. Percentil, který k přijetí potřebujete, se u jednotlivých studijních programů i kombinací liší.

Kdy se dělají TSP

Již od roku 2003 jsme si zvykli, že se TSP píší koncem dubna. V roce 2023 však bude možné si termín zvolit, a to od ledna do dubna. Nebude jednoduché se rozhodnout, jaký termín vybrat. Pokud budou maturanti volit lednové či únorové termíny, budou mít poměrně málo času na přípravu.

Jak se Oblect k Prijimackam

Pokud jdeš na TSP, tak absolutně žádný dresscode není potřeba. Důležité je především pohodlí, aby ses během testů cítila dobře a mohla se soustředit jen na ně a neřešila třeba tlačící lodičky. Na druhou stranu, v pohorkách bys tam taky zrovna nemusela jít. Ale nezapomeňte si hodinky!

Co znamená 90 percentil

Percentil se často využívá u hodnocení studentů, například student musí mít 90. percentil pro úspěch. Neboli pouze 10 % studentů uspěje (má lepší počet bodů než výsledná hodnota) a naproti tomu 90 % je horších (má méně bodů).

Co je 99 percentil

Hodnota 99. percentilu klesá s dokonalostí vyšetření referenční populace – 99. percentil je vyšší u populace, u které zdraví definujeme na základě zběžného klinického vyšetření a dotazníku než u populace, kde vyšetříme i laboratorní parametry (např.

Co obsahuje TSP

Vlastní test je složen ze šesti subtestů – verbální myšlení, numerické myšlení, prostorová představivost, analytické myšlení, kulturní přehled a kritické myšlení. Několik položek z každého subtestu je zadáváno v anglickém jazyce.

Co si brát na Prijimacky

Přehledný seznam pomůcek k přijímacím zkouškám:pozvánka ke zkoušce.průkaz totožnosti s fotografií (občanský průkaz)modře nebo černě píšící propisovací tužka.obyčejná tužka (mikrotužka)guma.rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko)analogové nebo digitální hodinky.

Co dělat den před Přijímačkama

Co dělat pro duševní zdraví před přijímačkami a zkouškamiMezi učením si odpočiňte a vyhraďte si dostatek času na spánek.Připravte si nutričně vyváženou svačinu, která vám dodá energii.Proložte studování jiným programem – seriálem nebo třeba cvičením.Vytvořte si plán, abyste měli přehled, co vás kdy čeká

Jak vysoký budu v dospělosti

K výšce rodiče totožného pohlaví, jako má dítě, přičtěte výšku druhého rodiče, která je buď zvýšená (u chlapců) nebo snížená (u děvčat) o 13 cm. Výsledek vydělte dvěma, tak získáte průměrnou výšku vašeho dítěte v dospělosti.

Jak rychle roste obvod hlavy

Růst hlavy (tzv. frontookcipitální obvod, FOO) posuzujeme zejména v časném věku, protože je ukazatelem růstu mozku. Za fyziologických okolností se FOO po narození velmi rychle zvětšuje (přírůstek do 12 měsíců života kolem 10 cm) a již kolem 6 let věku dosahuje přibližně 90 % své konečné hodnoty (tzv.

Co je 5% Kvantil

nebo v procentech v rozmezí 0-100 %) hodnot nepřesahuje. Je také možné říct, že kvantily jsou hodnoty, které dělí soubor seřazených (například naměřených) hodnot na několik zhruba stejně velkých částí. Příklad: výrok, že 90 % účastníků závodu mělo čas pod 2 hodiny, vlastně konstatuje, že 90.

Co je to Kvartil

Co je kvartil Ve statistice je kvartil typ kvantilu a jsou to tři body, které rozdělují seřazeny data do čtyř stejných skupin (podle počtu čísel), z nichž každá představuje čtvrtinu vzorku dat. Existují tři kvartily: první kvartil (Q1), druhý kvartil (Q2), a třetí kvartil (Q3).

Jak vypadaji TSP testy

TSP se skládá z celkem 60 otázek, které jsou rozděleny do šesti okruhů: numerické, verbální, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Otázky jsou uzavřené, u každé máte na výběr pět možností, z nichž je právě jedna správná, a s výjimkou 10 otázek v angličtině je celý test v češtině.

Co obsahuje OSP

Obsahuje šest subtestů, zaměřených na numerické, analytické, kritické a verbální myšlení, stejně jako na prostorovou představivost i kulturní přehled.

Co se stane když neudělám přijímačky

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu uchazeč získá do sedmi dnů po vykonané zkoušce. Tato povinnost platí i v případě, že se přijímací zkoušky ve škole nekonají. Nepřijatý uchazeč zjistí zbývající volná místa ve středních školách na krajském úřadu a podle nabízených možností musí volit alternativní studium.

Na co si dát pozor při přijímačkách

Hlídejte si čas!Hlídejte si čas!Výchozí texty a zadání úloh čtěte maximálně pozorně – i jedno přehlédnuté nebo špatně přečtené slovíčko může mít vliv na řešení úlohy!Tipovat, nebo netipovatPozor ale na otevřené úlohy (ty, na které odpovídáte celým slovem nebo více slovy) hodnocené více než jedním bodem!

Jakou budu mít výšku

Jakou vlohu jste předali svému dítěti

K tělesné výšce rodiče stejného pohlaví přičteme výšku druhého rodiče zvětšenou (u chlapců) nebo zmenšenou (u dívek) o 13 cm. Součet poté vydělíme dvěma. Získáme nejpravděpodobnější dospělou výšku dítěte.