Co je podle zelené dohody pro Evropu jedním z cílů navržených Evropskou komisí pro snižování emisí co2?

Co je podle zelené dohody pro Evropu jedním z cílů navržených Evropskou komisí pro snižování emisí co2?

Co je to zelená dohoda pro Evropu a jaký je její obsah Co je to klimatická neutralita a na jaké oblasti se vztahuje

Co je Zelená dohoda pro Evropu Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Podporuje přeměnu EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou.

Co je zelený úděl

Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal, (česky někdy také Zelený úděl pro Evropu) je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální.

Kdy byl přijat Green Deal

Strategický plán Zelený uděl v roce 2019 schválila i většina českých europoslanců

Green Deal schválil Evropský parlament 15. ledna 2020
Celkový počet českých hlasujících poslanců 21
pro – ANO, TOP 09, Piráti 12
proti – ODS, Starostové a nezávislí, SPD, KSČM 7
zdrželi se – KDU-ČSL 2

Co obsahuje Green Deal

Green Deal se opírá o tři hlavní pilíře:

žádné čisté emise skleníkových plynů v roce 2050. oddělení hospodářského růstu od spotřeby zdrojů “leave no one behind” (spravedlivá tranzice)

Co je uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita znamená rovnováhu mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku. Aby bylo dosaženo čistých nulových emisí, musí být celosvětové emise skleníkových plynů (greenhouse gas – GHG) vyváženy zachycováním uhlíku.

Kdo financuje Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu rovněž nastiňuje směřování naší společnosti po skončení pandemie covidu-19. Bude financována prostřednictvím sedmiletého rozpočtu EU a z prostředků nástroje na podporu oživení NextGenerationEU, konkrétně částkou ve výši jedné třetiny z celkových 1,8 bilionu eur.

Kdo navrhl Green Deal

Evropská komise Ursuly von der Leyenové, která je ve funkci od 1. prosince, začala pilně pracovat na přípravě tzv. Evropského zeleného údělu – balíčku opatření zaměřených na ochranu klimatu a životní prostředí.

Jak být uhlíkově neutrální

Způsoby dosažení uhlíkové neutrality

Uhlíkově neutrální stav lze dosáhnout dvěma způsoby: Vyrovnáváním emisí oxidu uhličitého s jeho pohlcováním nad rámec přírodních procesů, ať už prostřednictvím kompenzace uhlíku nebo procesy odstraňování nebo sekvestrace oxidu uhličitého z atmosféry.

Co znamená net-zero

Anglický výraz „net-zero“ by se dal do češtiny doslovně přeložit jako „čistá nula“ a znamená, že stát či firma odstraňuje z atmosféry stejné množství skleníkových plynů, jako do ovzduší vypouští.

Co znamená uhlíková neutralita

Uhlíková neutralita znamená rovnováhu mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku. Aby bylo dosaženo čistých nulových emisí, musí být celosvětové emise skleníkových plynů (greenhouse gas – GHG) vyváženy zachycováním uhlíku.