Co je palivove cerpadlo?

Co je palivove cerpadlo?

Kdy menit palivove cerpadlo

Výrobci obecně doporučují jeho výměnu po každých 90 tisících kilometrech, někteří extrémisti jej mění s každou výměnou oleje. My doporučujeme měnit palivový filtr po 50 tisících kilometrech.

Co je palivové čerpadlo

Palivové čerpadlo nebo palivové dopravní čerpadlo je součástka v palivovém okruhu motoru, která dopravuje palivo z nádrže do dalších částí okruhu. Tou je dnes většinou vstřikovací čerpadlo, ale dřív to byl karburátor nebo přímo vstřikovač u pneumatického vstřikování.

Jak funguje benzinove čerpadlo

Práce palivového čerpadla v nádrži je jednoduchá. Elektromotor otáčí lopatkami turbíny, která přes sítko nasává palivo z nádrže a přes filtr jej čerpá do vstřikovacího čerpadla. Vstřikovací čerpadlo pak tlačí palivo přes vstřikovače do válců motoru. Plnící tlak v celém režimu provozu udržuje přetlakový ventil.
Archiv

Jak funguje vstřikovací čerpadlo

Spočívá ve stlačení dávkovače paliva přes malý otvor – trysku vstřikovače do prostoru motoru: sacího potrubí, sacího kanálu, komůrky, válce nebo spalovací komory. Palivo je před tryskou stlačeno na výrazně vyšší tlak, než je tlak v prostoru, do kterého se vstřikuje.

Jak se projevuje spatne palivové čerpadlo

Mezi nejčastější příznaky poruchy palivového čerpadla patří:

Nízký komfort jízdy: škubání při akceleraci v důsledku sníženého průtoku paliva; nedostatečný výkon kvůli malému zvýšení tlaku paliva; škubání motoru; rušivé zvuky.

Co může způsobit zanesený nebo vadný palivový filtr

V případě nadměrného tlakového rozdílu ve filtru může docházet k deformaci nebo protržení (papírového nebo látkového) filtračního média a do motoru nebo kabiny se mohou dostat nefiltrované částice. Každý zanesený filtr má přímé i nepřímé důsledky na řidiče, vozidlo i životní prostředí.

Jak se projevuje spatne palivove cerpadlo

Mezi nejčastější příznaky poruchy palivového čerpadla patří:

Nízký komfort jízdy: škubání při akceleraci v důsledku sníženého průtoku paliva; nedostatečný výkon kvůli malému zvýšení tlaku paliva; škubání motoru; rušivé zvuky.

Jak je poháněno vysokotlaké palivové čerpadlo

Vysokotlaké palivové čerpadlo bývá poháněno zpravidla rozvodovým mechanismem motoru. Dopravu paliva z nádrže k vysokotlakému čerpadlu zajišťuje elektrické palivové čerpadlo nebo zubové čerpadlo, případně je použita kombinace obou čerpadel.

Jak se projevuje vadné palivové čerpadlo

Mezi nejčastější příznaky poruchy palivového čerpadla patří:

Nízký komfort jízdy: škubání při akceleraci v důsledku sníženého průtoku paliva; nedostatečný výkon kvůli malému zvýšení tlaku paliva; škubání motoru; rušivé zvuky.

Jak se pozná vadný vstřik

Klasickým projevem jsou obtížné studené starty, nebo klepavý zvuk při nižších otáčkách, což znamená, že tryska špatně rozprašuje palivo. Ve většině případů je takový zvuk doprovázen snížením výkonu a vyšší spotřebou. Vadné vstřikovače mohou mít za následek také snížený výkon motoru ve vyšších otáčkách.

Jak poznat špatné olejové čerpadlo

Pokles tlaku oleje pod požadované minimum (obvykle 3,5 kPa) je signalizován rozsvícením kontrolky na palubní desce v kabině. Při nastartování auta po otočení klíčkem do polohy „on“ dojde k rozsvícení kontrolky, která nás informuje, že v motoru není tlak. Po nastartování motoru tlak oleje v motoru vzroste.

Jak odvzdušnit palivový systém

Palivovou soustavu odvzdušňujeme pomocí ručního čerpadla, vždy ve směru průtoku paliva od nádrže. Ruční čerpadlo je umístěno buď na dopravním čerpadle, nebo je samostatnou částí palivové soustavy. Odvzdušnění začínáme u jemného čističe, který má odvzdušňovací šrouby umístěné na víku nádoby.

Jak se projevuje špatný palivový filtr

Prvním způsobem je poslechnutí si motoru – pokud bude mít motor nepravidelný chod, tak na vině může být i ucpaný filtr. Dokonce je to vysoce pravděpodobné. Dále můžete ucpaný filtr poznat podle toho, že auto přestane táhnout do kopce, případně může motor vypovídat službu v situacích, kdy prudce zrychlíte.

Jak často měnit palivový filtr u dieselu

S palivovými filtry je to jednodušší než u ostatních filtrů. U benzínových aut ho měňte cca jednou za 5-6 let nebo po cca 150–160 000 km. U některých aut ani měnit nejde. U dieselových je potřeba palivový filtr měnit častěji zhruba po 60 000 km.

Kde je palivové čerpadlo

Čerpadlo umístěné v palivové nádrži se v současnosti používá nejčastěji. Umístění dovnitř palivové nádrže snižuje hluk generovaný elektromotorem palivového čerpadla. Zajišťuje také správný přívod paliva do čerpadla, jeho mazání a chlazení.

Jak se projeví vadné palivové čerpadlo

Mezi nejčastější příznaky poruchy palivového čerpadla patří:

Nízký komfort jízdy: škubání při akceleraci v důsledku sníženého průtoku paliva; nedostatečný výkon kvůli malému zvýšení tlaku paliva; škubání motoru; rušivé zvuky.

Jaké hlavní částí má řadové palivové čerpadlo

Toto čerpadlo se skládá z: palivového vedení s čističem, rotačního vstřikovacího čerpadla s integrovaným podávacím čerpadlem, vysokotlakého vstřikovacího potrubí a vstřikovačů se vstřikovacími tryskami.

Jak vyčistit vstřiky doma

Jednoduchá cesta k vyčištění vstřikovačů vede skrze ultrazvukovou čističku. Demontovaný vstřikovač se do ní vloží a okamžitě dojde ke strhávání usazenin a nečistot. Celý proces trvá jen několik minut (podle typu čističky). Po jeho skončení však nedostanete žádné informace o stavu součástky.

Jak vyčistit vstřikovače

K čištění vstřikovačů se již léta používá ultrazvuková čistička. Vstřikovač se demontuje z motoru, vloží do čističky a už se čistí. Ultrazvukové čištění využívá jevu zvaného „kavitace“, při němž dochází ke strhávání usazenin a nečistot z čištěného povrchu. Dle typu čističky trvá ultrazvukové čištění až několik minut.

Kde je Olejove cerpadlo

Olejové čerpadlo s vyvažovacím modulem je uložen pod motorem v olejové vaně a zde je poháněno ozubeným soukolím přímo z klikové hřídele nebo řetězem. Tyto čerpadla se od sebe svou funkcí neliší, pouze pohonem, ale princip je u obou stejný.

Jak se projevuje zadřený motor

Pokud motor spotřebuje veškerý olej, případně jeho značnou část, hrozí jeho fatální poškození, takzvané zadření motoru. Prostě si jedete a náhle se zpod kapoty začnou ozývat podivné klepavé zvuky. Motor se zakrátko zastaví. Pokud mluvíme o zadření motoru, nejčastěji máme na mysli poškození klikového hřídele.

Co se stane když dojde nafta

Co dělat, když už palivo dojde Ve většině moderních aut stačí prostě dolít benzín či naftu – vhodné je vzít aspoň 10 litrů, aby se zaplavil spodek palivového čerpadla – a několikrát otočením klíčku zapnout zapalování. Čerpadlo natlakuje systém, a motor tak má pro start dostatek paliva.

Jak odvzdušnit vstřikovací čerpadlo

Povolíme první odvzdušňovací šroub, který je začátku vstřikovacího čerpadla (pozice č. 3) a ručním čerpadlem čerpáme naftu z nádrže. Postup je stejný jako u jemného čističe. Jakmile začne vytékat čisté nezpěněné palivo, utáhneme odvzdušňovací šroub.

Jak často se mění palivový filtr

Jak často měnit palivový filtr

Palivový filtr by měl být měněn každých 5 – 6 let nebo po nájezdu 120 – 160 tisíci km. To platí u benzínových motorů, kdežto naftové mají interval zhruba o třetinu kratší.

Jak se projevuje ucpaný palivový filtr

Prvním způsobem je poslechnutí si motoru – pokud bude mít motor nepravidelný chod, tak na vině může být i ucpaný filtr. Dokonce je to vysoce pravděpodobné. Dále můžete ucpaný filtr poznat podle toho, že auto přestane táhnout do kopce, případně může motor vypovídat službu v situacích, kdy prudce zrychlíte.