Co je Nezprostředkovaná pěstounská péče?

Co je Nezprostředkovaná pěstounská péče?

Jak se dítě dostane do pěstounské péče

Podání žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnost v místě trvalého pobytu žadatele (v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich). Formulář žádosti lze získat přímo na úřadě nebo je též ke stažení na stránkách MPSV.
Archiv

Jak dlouho může trvat pěstounská péče

2013 je maximální lhůta trvání pěstounské péče na přechodnou dobu (pod kterou RPP spadá) 1 rok. Zda však bude péče trvat v řádu dnů či měsíců, nelze s určitostí předem říct. Proto je to tak náročná služba.

Jaké jsou druhy náhradní rodinné péče

Náhradní rodinná péče má několik forem: péče jiné osoby (tzv. svěřenectví), pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství s osobní péčí a osvojení
Archiv

Co to je pěstounská péče

Pěstounská péče (PP) je jedna z forem náhradní rodinné péče. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, o něž nemůže osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Pěstounská výchova má přednost před výchovou ústavní.

Jaký je rozdíl mezi adopci a pěstounskou péčí

Při adopci se lidé stávají právoplatnými rodiči osvojeného dítěte. Pěstounství oproti tomu znamená, že se o opuštěné dítě nějaký čas budou starat. Právně ale dítě není volné. Podle toho, jak dlouho je dítě u náhradních rodičů, se pak rozlišuje přechodná pěstounská péče nebo dlouhodobá.

Jak se stát přechodným pěstounem

Jaké první praktické kroky podniknout Kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého bydliště, oddělení OSPOD — odbor sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice s vámi pohovoří o vaší motivaci stát se pěstouny, o vašich představách o dítěti a zodpoví případné dotazy.

Jak dlouho se čeká na dítě do pěstounské péče

Celý proces od podání žádosti do zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny trvá cca 1 rok.

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péči a adopci

Při adopci se lidé stávají právoplatnými rodiči osvojeného dítěte. Pěstounství oproti tomu znamená, že se o opuštěné dítě nějaký čas budou starat. Právně ale dítě není volné. Podle toho, jak dlouho je dítě u náhradních rodičů, se pak rozlišuje přechodná pěstounská péče nebo dlouhodobá.

Kdo si může osvojit dítě

Kdo může osvojit

Osvojitelem se může stát zletilá osoba, která by měla být dostatečně zralá, aby byla schopna o dítě pečovat a zajistit jeho řádnou výchovu a všestranný zdravotní, psychický a sociální rozvoj. Osvojení není možné: Mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci.

Jak zrušit pěstounskou péči

O pěstounské péči rozhoduje soud na dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat. Jedině soud může rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Soud může svěřit dítě do pěstounské péče do společné péče manželů nebo do péče jednoho manžela se souhlasem druhého.

Kdo může žádat o adopci

Kdo může osvojit

Osvojitelem se může stát zletilá osoba, která by měla být dostatečně zralá, aby byla schopna o dítě pečovat a zajistit jeho řádnou výchovu a všestranný zdravotní, psychický a sociální rozvoj. Osvojení není možné: Mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci.

Co dělat když chci dát dítě k adopci

Obraťte se na sociální pracovnici OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v místě Vašeho trvalého bydliště (bydliště, kde se zrovna nacházíte). Obraťte se na organizace, které pomáhají řešit problémy s bydlením, financemi, rodičovskými kom- petencemi.

Proč se stát pěstounem

Důvody, proč se lidé stávají pěstouny, jsou jak citové, tak racionální. Měly by být vedeny touhou pomoci dítěti naplnit jeho potřeby a zajistit mu bezpečné prostředí pro jeho vývoj. Důležitost správné motivace se ukáže velmi brzy po přijetí dítěte.

Jaký by měl být pěstoun

Pokud nejsou partneři sezdáni, bude žadatelem o pěstounskou péči pouze jeden z nich, ale přípravami na roli pěstouna projdou oba. Pěstoun by měl být sociálně i ekonomicky soběstačný se stabilním zázemím v by- dlení a rovněž jistým zázemím v rodině či u přátel.

Jak dlouho se žádá o adopci

Adopce běžně trvá od 1 do 5 let.

Jaký je rozdíl mezi adopcí a pěstounskou péčí

Při adopci se lidé stávají právoplatnými rodiči osvojeného dítěte. Pěstounství oproti tomu znamená, že se o opuštěné dítě nějaký čas budou starat. Právně ale dítě není volné. Podle toho, jak dlouho je dítě u náhradních rodičů, se pak rozlišuje přechodná pěstounská péče nebo dlouhodobá.

Jaké jsou podmínky pro adopci

Osvojitelem se může stát zletilá osoba, která by měla být dostatečně zralá, aby byla schopna o dítě pečovat a zajistit jeho řádnou výchovu a všestranný zdravotní, psychický a sociální rozvoj. Osvojení není možné: Mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci.

Jak se můžu stát pěstounem

Kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého bydliště, oddělení OSPOD — odbor sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice s vámi pohovoří o vaší motivaci stát se pěstouny, o vašich představách o dítěti a zodpoví případné dotazy.